Sinclair QL – zjišťování informací o počítači

Znáte to – každý den se vám dostane do rukou nové QLko a potřebujete o něm zjistit alespoň základní informace. Nejlépe bez mučení a bez použití šroubováku (protože rozebraný počítač je potřeba opět složit, a to může být pruda).

Na první pohled zjistíte, zda je vaše QL černé (většinou ano), případně jakou má klávesnici (nejobvyklejší je anglická, ale vyskytuje se i německá, španělská, francouzská, …) nebo zda má místo původní klávesnice nějakou náhradu (Schön, Falkenberg, …).

Zajímavým zvenku viditelným identifikačním prvkem jsou konektory – britská QL mají vzadu konektory pro joysticky a sériák BT630A, resp. BT630W, zatímco stroje od Samsungu mají konektory Canon (joysticky podle Atari a sériák podle ZX Interface 1).

Zvenku je rovněž vidět sériové číslo. Původní britské série jsou D01-D16. Stroje od Samsungu začínají písmenem S, přičemž americká QL (NTSC) mají sérii S13, evropské (PAL) verze mají za písmenem S označení jazykové mutace (německé, “german”, mají sérii SG18, existuje i verze francouzská a španělská – zatímco britská, byť je známa ROM pro ni určená, se u Samsungu zřejmě nevyráběla vůbec nebo jen velmi málo).

Pokud je v ROM portu zastrčen modul, měl by být rovněž vidět (existují ale rozšíření mapovaná do ROM portu a přitom umístěná fyzicky uvnitř počítače, do patice pro ROM se systémem).

Modulu v expanzním portu si lze rovněž dobře všimnout, pokud kouká ven – nezapomeňte ovšem, že v počítači je dost volného místa a menší rozšíření se mohou zcela schovávat uvnitř (Sandy RAM Card, Simplex RAM, Miracle Expanderam, Memory Insider, ale i diskový řadič Silicon Express Insider)!

Víc už pohledem zvenku jen tak nezjistíte a je potřeba QL aspoň zapnout.

Po zapnutí zjistíte alespoň to, zda funguje.
Pokud dává obraz a přijímá povely z klávesnice, hned rozlišíte, zda má Sinclair ROM, nebo Minerva ROM.
Hodilo by se ale vědět přesněji verzi ROM.
K tomu slouží povel PRINT VER$, vypíše dvoupísmenné označení verze (v případě MG ROM vypíše třípísmenné označení, kde poslední písmeno označuje jazykovou mutaci – MGG je německá, MGE anglická, …).
Pro Minerva ROM (a SMSQ/E) vrací PRINT VER$(0) řetězec HBA, lze si vyvolat bližší identifikaci pomocí PRINT VER$(1), které vypíše číselně verzi.
PRINT VER$(-2) vypíše adresu začátku systémových proměnných.

ROM může být doplněna například o Toolkit II (někteří to tak dělají – dají si po počítače 64 kB EPROM a základních 48 kB QDOSu doplní 16 kB nějakého dodatku, většinou přávě Toolkitem II).
Někdy ROM hlásí jeho přítomnost při zapnutí, ale často je nutno ho aktivovat. Obvykle povelem TK2_EXT (některé diskové řadiče pro aktivaci Toolkitu používají povel FLP_EXT).
Rozsah aktivovaných doplňků je pak možné ověřit povelem EXTRAS.

Rovněž RAM nemusela zůstat na původních 128 kB a mohla být interně rozšířena.
Velikost RAM lze zjistit několika způsoby:
1) máte Minerva ROM – ta vypíše velikost paměti při startu sama od sebe.
2) existuje funkce Toolkitu FREE_MEM, tedy jednoduché PRINT FREE_MEM vám sdělí potřebnou informaci
3) i na QL bez toolkitů existuje možnost, jak zobrazit velikost instalované RAM:
PRINT (PEEK_L(163872)/1024 – 128)
velikost volné paměti ukáže PRINT (PEEK_L(163856)-PEEK_L(163852)-1024)/1024

Z rozšíření, která se umisťují dovnitř, stojí za pozornost ještě Hermes (nebo SuperHermes). Jde o čip (nebo destičku) nahrazující původní i8049, který se stará o čtení klávesnice, o zvuk a vstup ze sériáků.
Hermes vylepšuje několik vlastností původního čipu – odstraňuje kolísání generovaného zvuku, odstraňuje zákmity kláves (což je důležité spíš pro “náhradní” klávesnice, jako Schön, než pro originální membránovku), značně vylepšuje příjem na sériáku – zvládne 19200 Bd (originál jen 9600 Bd), každý z obou sériáků klidně jinou rychlostí (originál musí mít jednu rychlost společnou pro oba sériáky). Ve spojení s Minerva ROM od verze 1.97 fungují různé přenosové rychlosti i pro sériový výstup. (SuperHermes jde ve vylepšování ještě dál – přidává třetí superrychlý sériový port, port pro myš, pro AT klávesnici, …).
Další věcí, kterou Hermes přidává, je pípnutí po stisku klávesy.
Takže, je-li uvnitř Hermes,
1) QL po stisku klávesy pípne,
2) pokud QL nepípá, lze keyclick aktivovat kombinací kláves CTRL ALT ESC 4.

Tím by měly být alespoň základní parametry neznámého QL odhaleny.

Aby nebylo nutné si potrhlé Basicové příkazy a klávesové kombinace pamatovat, umisťuji je takhle pohromadě na veřejně dostupné místo.