Zpracování více programů současně na Enterprise 64/128

INFO, PROGRAM, EDIT, CHAIN

Enterprise 64/128 je vůbec zajímavý a zdařilý počítač. Hlavně ze softwarové stránky, jeho IS-Basic má například neobvykle propracovanou podporu sítě.
Jako jeden z mála osmibitů zvládá Enterprise držet v paměti více programů v Basicu najednou.
Jistě, nejde o současné spouštění programů ve smyslu multitaskingu, jak ho známe ze Sinclairu QL.
Možnost mít v paměti více programů najednou, přecházet mezi nimi a volat jeden z druhého je ale neobvyklá a hodilo by se napsat si, jak na to.

Pokud zadáte v IS-Basicu povel INFO, zobrazí se tabulka, která kromě volné paměti uvádí i údaje o jednotlivých programech v Basicu – číslo, název, a několik dalších podrobností.
Zapněte svůj Enterprise a vyzkoušejte si to.

Povelem PROGRAM pojmenujete program. Nevkládá se v interaktivním režimu, ale přímo o editovaného programu.
Lze zadat i proměnné, které do programu budou vstupovat jako parametry.
Například PROGRAM “my_program” (A, B$).

V dalších příkazech lze jako parametr použít nejen název programu, ale i jeho číslo.
Pokud chcete program editovat, použijete příkaz EDIT “my_program” (nebo EDIT a číslo programu).

Poslední je povel CHAIN.
Ten slouží k zavolání programu z jiného programu.
Volaný program se tak v podstatě chová jako podprogram. Protože nejde o multitasking, provádění volajícího programu se přeruší.
V případě, že jsou v definici volaného programu uvedeny parametry, uvádí se samozřejmě i ty.
Zadáváte tak CHAIN číslo programu, případně CHAIN “my_program” v případě volání bez parametrů, nebo s parametry CHAIN “my_program” (A, B$).

Přeju vám hodně volaných i volajících programů.  V budoucnu se na toto zajímavé téma objeví i video, na kterém si předvedeme krátce i další schopnosti Enterprise, konkrétně jeho grafického subsystému, například vkládání částí různých stránek VideoRAM do obrazu.