Eureka – počítač pro nevidící: návod I

Počítač bez obrazovky a displeje konečně odhalil svá tajemství!

Mohli jste se s ním potkat na Bytefestu, objevil se i na jednom z Foreverů.
Počítač bez grafického výstupu, s podivnou klávesnicí obsahující – i s funkčními a kurzorovými klávesami – všehovšudy 20 tlačítek.

Jeho ovládání zůstávalo mystériem, které je potřeba poodhalit.

Je jasné, že počítač pro lidi, co nevidí, bude orientován hudebně a zvukově, takže textový výstup předčítá, je na něm možno vkládat hudbu, a vstup bude přizpůsoben těm, kdo jsou zvyklí užívat Brailova písma.

A co se mluveného výstupu týče, můžeme být hrdi, že díky českým kořenům jednoho z tvůrců byl počítač schopen mluvit i česky (i když se jistě jedná jen o nehezký hack původní angličtiny).

Díky Jardovi Dušičkovi, který pro vás zkonvertoval texty z CP/M do kódování češtiny, publikovatelného na dnešním internetu.

První text, který potkáte, je READ.ME:
_________________________________________________________________________________

Tato disketa obsahuje následující soubory:

PREDMLUV.A předmluva k české verzi Eureky

TEXT1 až TEXT8 soubory obsahující učební text

REFER1 až REFER2 soubory obsahující referenční text

BACH.MEL
TANEC.MEL
RAGTIME.MEL
ALICE.MEL soubory obsahující ukázky hudby pro hudební editor

DATABASE.COM program pro funkci databáze

CHYBY chybové kódy překladače Basic

CCP.COM program "console command procesor" pro vyspělé
programátory

AUTOEXEC.COM samozaváděcí program který čte soubor READ.ME

READ.ME textový soubor obsahující tento text

PRECTI.MNE tento text ještě jednou

Poznámka k české verzi Eureky:

Přeřazená funkční klávesa 7 v komunikačních funkcích byla
změněna na "iskejp", místo původní "vynech do konce slova". Iskejp
(anglicky escape) je užitečný kód pro použití Eureky ve funkci terminálu
pro jiné počítačové systémy. Tato změna je ovšem nepodstatná pro
běžné použití Eureky.

_________________________________________________________________________________

Pro velký rozsah jsem obsahy dalších suborů rozdělil.
Následuje obsah souborů TEXT1-TEXT8, obsahy souborů REFER1 a REFER2 a CHYBY.TXT budou až v dalším článku.

Následuje obsah souborů TEXT1-TEXT8:
_________________________________________________________________________________
1 Vítejte mezi přáteli

Představuje se vám Eureka A4, pozoruhodný elektronický společník
a všestranně užitečný pomocník zrakově postiženého člověka. Tento
učební text, který tvoří podstatnou část Příručky pro uživatele
Eureky A4, je koncipován tak, abyste se lehce, krok za krokem,
mohli seznámit se všemi funkcemi přístroje.

Osobní počítač Eureka má zřejmě úspěch díky své užitečnosti,
výkonnosti a nadto i vlídnému způsobu komunikace s uživatelem.
Navzdory skutečnosti, že Eureka je z konstrukčního hlediska velmi
složité zařízení a má velké množství vestavěných funkcí, pracovat
s ní je velmi snadné. Některé operace dokonale zvládnete už po
několikaminutovém zácviku.

Eureka je pomůcka, se kterou člověk sroste a v průběhu jejíhož
poznávání se sám rozvíjí a zdokonaluje. Po seznámení s
jednoduchými funkcemi (zpracování textu, kalkulátor, hodiny, diář
apod.), začnete postupně oceňovat výhody složitějších funkcí,
jakými jsou např. komunikace, programování, skládání hudby atd.

Eureka není jen tak nějaký osobní počítač. Zrakově postiženému
člověku může po mnoho let sloužit jako naprosto spolehlivý osobní
tajemník. Běžné osobní počítače Eureka v mnohém předčí díky
jednoduchosti ovládání, úžasné rozmanitosti vestavěných funkcí
a jedinečným možnostem využití. Eureka představuje naprosto
originální pojetí konstrukce pomůcek pro zrakově postižené.

2 Jak studovat příručku

Učební text lze studovat nezávisle na Referenční příručce.
Abychom se však vyhnuli dvojímu výkladu, ve zvláštních případech
se na Referenční příručku budeme odvolávat; např. při popisování
složitějších funkcí (programování v jazyku Basic, komunikace
atd.) nebo v případech, kdy by příliš podrobný popis mohl nováčka
zmást. V každém případě se po důkladném prostudování Učebního
textu budete spíše vracet k Referenční příručce.

Upozorňujeme, že tento učební text je také k dispozici na
magnetofonových kazetách. Mohou s ním tak souběžně pracovat
jednak instruktoři a jednak sami budoucí uživatelé.

Tento učební text provede uživatele krok za krokem všemi taji
Eureky, přičemž popis každé funkce je provázen konkrétním
příkladem. Příklady lze využít jako základ pro tvorbu výcvikových
kursů jak pro dospělé, tak pro dětské uživatele.

Rychlost osvojování práce s Eurekou by měla být chápána
individuálně. Eureka tomuto pojetí výcviku ideálně vychází
vstříc. Velký počet nápovědných zpráv a výzev uživatele
povzbuzuje k prozkoumávání pomůcky nad rámec toho, co se už
naučil, a tak objevuje stále nové a nové funkce a vlastnosti. Zde
napomáhá i skutečnost, že při prozkoumávání Eureky prakticky
nelze "zabloudit"; názvy všech funkcí jsou totiž kdykoli k
dispozici v příslušných menu.

V případech, kdy je kurs pro uživatele Eureky součástí školního
vyučování, doporučujeme, aby učitel využíval příklady uvedené v
Učebním textu. Eureka je ideální pracovní pomůcka, a proto je při
výuce třeba klást důraz na ty její funkce, které umožňují zrakově
postiženému studentovi dosáhnout vyšší úrovně vzdělání nebo které
mohou znamenat podstatné usnadnění výkonu povolání. Z tohoto
hlediska jsou zvlášť důležité textový procesor, diář, vědecký
kalkulátor, jakož i komunikační a programový potenciál Eureky.

V učebním textu jsou postupně - podle potřeby - uváděny důležité
pojmy, včetně názvů kláves a metod volby různých funkcí a
příkazů. Doporučujeme proto, abyste Učební text studovali
důkladně a nevynechávali jednotlivé kapitoly, ani podkapitoly.
Kde je to na místě, popis vedlejších funkcí doporučíme přeskočit.

3 Eureka se představuje

Položte Eureku před sebe na stůl. Pohodlně se posaďte a položte
na Eureku ruce. Prohlédněte si její tvar. Všimněte si, jak je
malá, lehká a příjemná na dotyk; kryt je vyroben z pevného,
odolného materiálu. V této malé skříňce je uloženo špičkové
technické zařízení, které čeká na vaše rozkazy. Prozkoumejme
nejdříve vnější tvar skříňky a popišme účel všech ovládacích
prvků, které na povrchu najdeme. Nejnápadnější je přirozeně
klávesnice, kterou však pro tuto chvíli ponecháme stranou a
vrátíme se k ní později ve zvláštním oddílu.

Na horní straně Eureky, za klávesnicí, najdete ochrannou mřížku
reproduktoru. Reproduktor je zamontován pod levou částí mřížky. V
běžném provozu Eureka mluví i hraje prostřednictvím tohoto
reproduktoru. Lze však také připojit sluchátka; příslušná
konektorová zásuvka je umístěna na pravé straně skříňky u
předního okraje. Všimněte si, že na pravé straně jsou dvě kulaté
zásuvky: Ta menší je konektorová zásuvka pro sluchátka a
prostřednictvím té větší lze připojit rozmanitá pomocná zařízení,
např. běžnou klávesnici počítače.

3.1 Ovládací prvky výšky hlasu a hlasitosti

Výšku hlasu a sílu zvuku upravujeme dvěma posuvnými regulátory,
které jsou umístěny v drážce na horní straně Eureky. Drážka
odděluje mřížku reproduktoru od klávesnice. Šoupátka jsou
umístěna vedle sebe, v pravé polovině drážky. Levé šoupátko
reguluje výšku hlasu, pravé pak hlasitost.

Zkuste šoupátky pohybovat. Posuňte ovladač výšky hlasu (levé
šoupátko) do střední polohy - nastavíte tak normální výšku hlasu.
Posunutím doprava hlas zvýšíte a posunutím doleva jej naopak
snížíte.

Posuňte regulátor hlasitosti (pravé šoupátko) do střední polohy -
nastavíte tak střední hlasitost. Posouváním doprava zesilujeme,
posouvání doleva zeslabujeme.

3.2 Disková jednotka

Zůstaňme ještě chvíli na pravé straně Eureky. Vpravo od
reproduktorové mřížky, na boční straně skříňky, je další otvor.
Je to vlastně vodorovná štěrbina. Vedle štěrbiny, blíže k zadnímu
okraji skříňky, vyčnívá malé obdélníkové tlačítko. Štěrbina je
otvorem diskové jednotky, tlačítko slouží k vysunutí disku z
jednotky a má podobnou funkci jako tlačítko, jehož pomocí
vyjímáme kazetu z kazetového magnetofonu. Časem zjistíte, že
disková jednotka tvoří velmi užitečnou součást Eureky. Na malé
pružné disky lze ukládat velké množství textů, údajů i
počítačových programů. Nic si z toho nedělejte, že snad
nerozumíte tomu, o čem teď mluvíme. Brzy se diskovou jednotku
naučíte výhodně používat.

3.3 Napájecí konektor

Budeme teď pokračovat v prohlídce skříňky Eureky: Ve středu zadní
strany přístroje najdete velmi malý otvor - konektor pro síťový
zdroj. V Eurece je zamontován akumulátor s nabíječem. Akumulátor
nabijeme tak, že do této zdířky připojíme síťový zdroj. Jak však
poznáte, kdy je akumulátor třeba nabít? Při stálém používání
Eureky doporučujeme nabíjet akumulátor každé dva dny. Co se
stane, když na nabíjení zapomenete? Eureka se vám připomene.
Pokud Eureku nepřenášíte (máte ji instalovánu nastálo doma nebo
na pracovišti), můžete ponechat síťový zdroj stále zapojen do
zásuvky elektrické sítě i do konektoru v Eurece.

3.4 Komunikační konektor

Na zadní straně přístroje se vlevo od zdířky pro zdroj nachází
obdélníkový výčnělek - konektor pro vnější komunikaci. Jeho
prostřednictvím "mluví" Eureka se světem výpočetní techniky;
používá k tomu elektronické signály, nikoli umělou řeč. Jakýkoli
text nebo údaje můžete vyslat do běžné nebo brailské tiskárny.
Tento konektor vám umožní propojení s většími počítači a Eureka
vám při tom poslouží jako terminál.

Vidíte, jak je Eureka výkonná a jak rozmanité služby nabízí:
Kromě malých všedních funkcí, jako je kalkulátor, diář nebo
textový procesor, otvírá dveře do vzrušujícího světa komunikace,
výpočetní techniky a informací. Nemějte obavy - Eureka vám bude
na cestě za novými obzory přátelským průvodcem.

3.5 Telefonní konektory

Když už mluvíme o komunikaci, nezapomeňme, že nejběžnějším
prostředkem elektronické komunikace je obyčejný telefon. Možná se
zeptáte, zda lze Eureku připojit na telefonní linku a pokud ano,
proč? Odpověď zní: ano, Eureku lze připojit na telefonní linku ,
přičemž účelnost takového připojení je mnohostranná. Tak
především: V Eurece je zabudován telefonní seznam. Tento seznam
dokáže automaticky vytáčet požadovaná telefonní čísla. Ještě
důležitější je skutečnost, že telefonní linky zpřístupňují
širokou škálu číslicově zpracovaných informací - elektronické
služby a databáze. Až do dnešní doby měli zrakově postižení k
takto uloženým informacím přístup velmi ztížený. Eureka však
situaci mění: Za pomoci Eureky a telefonu získáte přístup k
elektronickému disponování s penězi, k nejčerstvějším zprávám ze
světa, k burzovním zprávám, k elektronické poště, k dálnopisnému
spojení atd. V počítačové terminologii říkáme tomuto zařízení
"modem pro přímé propojení". Vynasnažíme se však omezit používání
počítačové terminologie na minimum. Jen pro případ, že by se vás
někdo zeptal, zda má Eureka zabudovaný modem, můžete odpovědět
"samozřejmě, má." Můžete dodat, že modem "umí" nejen automaticky
vytáčet čísla, ale i přijímat telefonáty zvenčí.

Jak lze Eureku na telefonní linku připojit? Na levé boční straně
skříňky - přímo proti diskové jednotce - najdete dva malé
čtverhranné otvory. Do jednoho připojíte váš telefonní aparát, do
druhého telefonní linku. Je to, jako byste přestřihli telefonní
linku spojující váš telefonní přístroj s ústřednou a vložili
Eureku mezi oba konce přestřiženého drátu. Telefon můžete i
nadále normálně používat, ale navíc za vás Eureka může
automaticky vytáčet telefonní čísla ze svého seznamu nebo se
můžete prostřednictvím modemu napojit na nejrůznější databáze a
služby.

3.6 Hlavní vypínač

Teď po prohlédnutí skříňky Eureky si možná myslíte, že jsme
zapomněli na něco důležitého, a sice na hlavní vypínač. Ve
skutečnosti jsme na něj nezapomněli, protože žádný neexistuje.
Eureku můžete zapnout stisknutím určité kombinace kláves - o tom
však později. Jinou kombinací kláves Eureku vypneme. Eureka se
vypne i automaticky, když s ní pět minut nepracujeme.

3.7 Vypínač akumulátoru

Eureka A4 je opatřena skrytým vypínačem pro odpojení akumulátoru,
s nímž uživatel běžně nemanipuluje. V poloze "vypnuto" odpojí
přívod proudu, čímž se zabrání náhodnému vybití
akumulátoru během přepravy. Pokud jste Eureku obdrželi od
distribuční organizace ve vaší zemi a nikoli přímo od výrobce, je
tento spínač v poloze "zapnuto".

Spínač je umístěn na levé boční straně přístroje v malém otvoru
za zásuvkami pro telefonní linku. Skrytou páčku lze ovládat
bodátkem nebo malým šroubovákem. Stlačením dolů přívod proudu z
akumulátoru zapneme.

Tento spínač však zpravidla využívají pouze oprávněné distribuční
organizace nebo opraváři. Zde tuto informaci uvádíme jen pro
zajímavost.

4 Prohlížíme klávesnici

Klíčem ke všem funkcím Eureky je její klávesnice. Prozkoumáme ji
proto velmi důkladně. Nejdříve si popíšeme umístění a rozložení
kláves. Položte tedy ruce na klávesnici.

Klávesnice je rozdělena do tří oblastí, jejichž funkce se liší.
Skládá se celkem z 20 kláves. Pomocí jedněch zapisujeme text a
jiné informace, pomocí jiných volíme různé funkce, poslední
skupina kláves slouží k pohybu uvnitř textu.

4.1 Brailská klávesnice

K zapisování textu a informací používáme sedmi kláves. Klávesy
jsou obdélníkové; na povrchu skříňky leží svisle ve dvou
skupinách po třech; dvě trojice jsou od sebe odděleny vodorovně
položeným mezerníkem.

Brailskou klávesnici najdete snado: Je na předním okraji horní
strany Eureky. Na šestici svislých kláves po obou stranách
mezerníku položte ukazovák, prostředník a prsteník obou rukou. Za
nejpohodlnější postavení ruky považujeme to, kdy se špičky prstů
dotýkají přední části kláves, téměř při jejich konci. Mezerník
ovládáme ukazovákem levé či pravé ruky. Zkuste to: Zvedněte oba
ukazováky z místa klidové polohy, posuňte je nepatrně k sobě a
stiskněte mezerník. Pravděpodobně zjistíte, že ukazovák je pro
tento úkon mnohem vhodnější než palec.

Šestice svislých kláves s vodorovně umístěným mezerníkem
uprostřed přesně odpovídá mezinárodně přijaté normě pro
konstrukci dvouručních brailských klávesnic. Uživatelé psacích
strojů pro Braillovo písmo tedy nebudou mít s klávesnicí Eureky
sebemenší potíže.

Pokud jste zvyklí pouze na klávesnici psacího stroje, budete
možná přistupovat k brailské klávesnici Eureky s obavami.
Vezmeme-li navíc v úvahu skutečnost, že k Eurece lze běžnou
klávesnici připojit (velká konektorová zásuvka na pravé boční
straně přístroje), možná se rozhodnete Braillovo písmo vůbec
ignorovat. Brailská abeceda je však mnohem snazší, než byste
mysleli. Nadto se v sedmi klávesách lépe vyznáme a snáze si je
zapamatujeme než padesát nebo více kláves psacího stroje;
klávesnice je proto vhodnější pro psaní po paměti, přičemž je
pravděpodobné, že uděláme daleko méně písařských chyb. S Eurekou
se lze bodovému písmu naučit vlastně velmi snadno, protože každý
stisk klávesy je doprovázen hlasovou odezvou (Eureka řekne, co
váš stisk znamená). Tahle vymoženost dokáže s vaší pamětí udělat
zázraky! Buďte ale trpěliví - už brzy začneme s praxí. Je tu však
ještě několik věcí, které se musíte dovědět, než vám povíme, jak
se Eureka zapíná.

Šest brailských kláves odpovídá šesti bodům Braillova písma. V
našem učebním textu budeme brailské klávesy nazývat "bod 1", "bod
2" atd. Zleva doprava po sobě klávesy následují v tomto pořadí:
"bod 3", "bod 2", "bod 1", mezerník, "bod 4", "bod 5", "bod 6".
Ti, kteří Braillovo písmo znají, už vědí, oč jde. Ostatní si to
brzy zapamatují: Je třeba si jen uvědomit, že klávesy se počítají
na obě strany od mezerníku, přičemž začínáme stranou levou.

4.2 Funkční klávesy

Posuňte ruce z brailské klávesnice směrem od sebe a položte prsty
na řadu menších kruhových kláves. Je jich osm a nazýváme je
"funkční klávesy".

Prostřednictvím funkčních kláves volíme rozmanité funkce Eureky a
udělujeme jí různé příkazy. Můžete se například rozhodnout, že
budete pracovat se zabudovaným textovým procesorem; nebo si
zapnete hodiny, abyste zjistili, kolik je hodin nebo přepnete na
kalkulátor a něco si vypočtete. Uvedenou volbu provádíme pomocí
funkčních kláves. O způsobu volby některých funkcí si brzy povíme
víc.

4.3 Kurzorový kříž a přeřaďovač

Vpravo od brailské klávesnice (přímo pod regulátory výšky a síly
hlasu) najdete další skupinu kláves: Nazýváme je "kurzorový
kříž". Používají se k orientaci v textu a jiných informacích.
Kláves je pět a jsou uspořádány do tvaru kříže: Čtyři klávesy
obklopují klávesu pátou, umístěnou v jejich středu.

Středová klávesa má poněkud zvláštní postavení; říkáme jí
"přeřaďovací klávesa" nebo "přeřaďovač". Přeřaďovač například
stlačujeme spolu s funkčními klávesami, čímž měníme jejich
význam. Takto získáme šestnáct volitelných funkcí: Prvních osm
funkcí zvolíme postupným stlačováním samotných funkčních kláves.
Dalších osm funkcí získáme, jestliže společně s funkční klávesou
stiskneme i přeřaďovač.

Zkuste to. Nejdřív mačkejte funkční klávesy jednotlivě, potom
pravou rukou stiskněte přeřaďovací klávesu a přidržte ji; potom
mačkejte funkční klávesy jednu po druhé některým prstem levé
ruky; přeřaďovač při tom nepouštějte. Je velmi důležité vědět, že
pokud chcete změnit základní význam funkční klávesy, musíte
nejdříve stisknout přeřaďovač a pustit jej až po stisknutí
příslušné funkční klávesy.

Přirozeně jsme od Eureky dosud žádnou odezvu neslyšeli; vždyť
jsme ji ještě nezapnuli. Doposud jsme si prohlíželi skříňku a
mačkali naprázdno klávesy. Eureka nereagovala, pokud ovšem nebyla
zapnuta dříve, než jsme začali.

4.4 Počítačová klávesnice

Doufáme, že i když jste příznivci běžné klávesnice psacího
stroje, najdete si čas a naučíte se oceňovat jednoduchost a
přátelskost brailské klávesnice Eureky. Pokud však dáte přednost
klasické klávesnici psacího stroje, máme pro vás v zásobě jedno
překvapení. Běžnou klávesnici je možno k Eurece připojit a jejím
prostřednictvím lze s Eurekou okamžitě pracovat.Aby nebyl výklad
příliš složitý, předpokládá tento Učební text, že pracujete se
zabudovanou klávesnicí Eureky. Pokud chcete používat běžnou
klávesnici, je třeba se naučit několika jednoduchým zásadám. Ti,
kdo nemají v úmyslu používat běžnou klávesnici, mohou zbytek
tohoto oddílu vynechat.

Vztah mezi zabudovanou klávesnicí Eureky a počítačovou klávesnicí
typu IBM PC je následující:

Funkční klávesy

Funkční klávesy Eureky 1-8 odpovídají funkčním klávesám F1-F8 na
klávesnici IBM. Podobně, chcete-li prostřednictvím připojené
klávesnice zvolit přeřazenou funkci, stiskněte příslušnou klávesu
(F1-F8) společně s přeřaďovačem. Pokud se dotazujete Eureky na
radu nebo žádáte pomoc, stiskněte klávesu "alt" společně s
příslušnou klávesu F (případně přidejte přeřaďovač).

Zvláštní kombinace kláves

Nastavení režimu zapneme stisknutím klávesy F9, úroveň napětí v
akumulátoru zjistíme stisknutím klávesy F9 společně s
přeřaďovačem. Po stisknutí klávesy F10 odpoví Eureka na otázku
"kde jsem?".

Kurzorový kříž

Vztah mezi klávesami kurzorového kříže na Eurece a na externí
klávesnici je následující:

Eureka klávesnice typu IBM PC

horní horní
dolní dolní
levá levá
pravá pravá
horní + levá Home
horní + pravá Pg Up
dolní + levá End
dolní + pravá Pg Dn
levá + pravá (neoznačená střední klávesa)
horní + levá + pravá Ins
dolní + levá + pravá Del

Stisknutí kterékoli klávesy kurzorového kříže společně s
přeřaďovačem odpovídá témuž úkonu na externí klávesnici.
Stisknutí kterékoli klávesy kurzorového kříže Eureky společně s
mezerníkem nahradíme na externí klávesnici stisknutím téže
klávesy kurzorového kříže společně s klávesou "alt".

Příkaz "ukončit" ("exit"), který provádíme na Eurece stisknutím
přeřaďovače, jeho přidržením a přistisknutím mezerníku, na
externí klávesnici provedeme stisknutím klávesy "Esc" ("Escape").

5 Probouzíme Eureku

Nyní Eureku zapneme; a abychom vám vynahradili čekání během
dlouhého úvodu, ukážeme si několik zajímavostí.

Eureku zapneme stisknutím určité kombinace kláves. Kombinace byla
zvolena tak, aby nemohlo dojít k náhodnému zapnutí během
přenášení. K zapnutí Eureky dojde prostřednictvím současného
stisknutí tří kláves a jejich přidržení po dobu delší než půl
vteřiny. Příslušné klávesy jsou: první levá funkční klávesa;
první levá klávesa brailské klávesnice ("bod 3" v terminologii
bodového písma) a horní klávesa kurzorového kříže. K tomuto úkonu
potřebujete obě ruce: Nejdříve stiskněte společně první levou
funkční klávesu a bod 3 dvěma prsty levé ruky; stisknuté klávesy
přidržte; pak přistiskněte horní klávesu kurzorového kříže pravou
rukou a všechny tři klávesy přidržte nejméně půl vteřiny; pak je
všechny najednou pusťte. Po krátké, přibližně půlvteřinové odmlce
vydá Eureka krátký zvukový signál.

Pokud se signál nedostavil, lze to přičítat třem příčinám:
Nestiskli jste správné klávesy nebo jste správné klávesy nedrželi
dostatečně dlouho; hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň,
takže z reproduktoru není nic slyšet (posuňte regulátor
hlasitosti do střední polohy); třetí příčinou může být
skutečnost, že akumulátor je úplně vybit (pokud tomu tak je,
zapněte síťový zdroj do zásuvky na zadní straně přístroje a
samozřejmě do zásuvky elektrické sítě). Dokonce i při úplně
vybitém akumulátoru lze s Eurekou pracovat, jakmile ji připojíme
na síť. (Přibližně po dobu prvních 30 minut nabíjení úplně vybité
baterie nelze pracovat s diskovou jednotkou.)

6 Akumulátor

(Eureka bude namísto slova "akumulátor" používat méně přesný,
zato však běžnější výraz "baterie". - Pozn. překl.)

Jakmile uslyšíte zvukový signál, Eureka "se probudila" a je
připravena přijímat vaše příkazy. Pokud však po dobu pěti minut
nestisknete žádnou klávesu, Eureka se automaticky vypne a šetří
tak proud z akumulátoru. Přístroj vás o svém úmyslu "usnout"
informuje 30 vteřin před samotným vypnutím, tj. čtyři a půl
minuty po posledním stisknutí klávesy. O brzkém "usnutí" vás
informuje velmi krátký zvukový signál. Nepřejete-li si, aby
Eureka "usnula", stiskněte kteroukoli klávesu s výjimkou
přeřaďovače.

Pokud do třiceti vteřin na popsaný signál nereagujete, a dojde
tak k automatickému vypnutí Eureky, vše, co jste předtím psali,
zůstane uchováno. Paměť Eureky, stejně jako hodiny a kalendář má
záložní zdroj proudu. Proto se uchová veškerý text i jiné
informace, dokud se nerozhodnete je vymazat.

Eureku lze vypnout i příkazem z klávesnice. Brzy si tento příkaz
popíšeme a vyzkoušíme v praxi.

Ve stavu "vypnuto" spotřebovává Eureka malé množství elektrického
proudu na uchování údajů v paměti a na chod hodin. Dochází tak k
nepatrnému vybíjení akumulátoru, i když je spotřeba proudu mnohem
nižší než při normálním provozu Eureky. Plně nabitý akumulátor,
zabezpečující pouze uchování údajů v paměti a chod hodin, se
vybije přibližně za 14 dnů. Jestliže tedy chcete, aby informace
uložené v Eurece zůstaly nedotčeny i po delší období, kdy pomůcku
neužíváte, doporučujeme, abyste nejméně jednou týdně akumulátor
nabili.

Z plně vybitého stavu nabijete akumulátor přibližně za osm hodin.
Síťový zdroj může být v případech, kdy je Eureka instalována jako
stacionární zařízení, připojen natrvalo.

Stav baterie Eureka zkontroluje po každém zapnutí. Pokud je náboj
baterie nižší než 10% plného nabití, řekne Eureka "slabá
baterie".

Náboj akumulátoru zjistíte současným stisknutím bodů 1, 2 a
mezerníku (body 1 a 2 znamenají v Braillově písmu písmeno "b",
tedy začáteční písmeno slova "baterie"). Eureka odpoví buď:
"nabitá", "polonabitá" nebo "nabij!".

Pokud kupříkladu uslyšíte "nabitá", znamená to, že akumulátor je
plně nabit. Pokud náboj klesne pod 10% plné kapacity akumulátoru,
řekne Eureka "nabij!". V takovém případě připojte nabíječ -
síťový zdroj a akumulátor nabijte.

Dbejte, aby byl konektor zdroje řádně zasunut do zásuvky Eureky:
Zatlačte jej až na doraz. Konektor snáze zasunete, pokud jím
budete opatrně pootáčet. Správné připojení zdroje ověříme
kontrolou nabití akumulátoru: Stiskněte současně body 1, 2 a
mezerník a pak klávesy uvolněte. Jestliže jste byli původně
vyzváni "nabij!", měla by Eureka nyní říci "polonabitá" nebo
"nabitá", a po chvíli byste měli uslyšet "nabíjím.". Pokud se
stále ozývá "nabij!", zkontrolujte, zda je nabíječ řádně zapojen
v Eurece i v zásuvce elektrické sítě.

7 Hlavní menu

Budeme dále pokračovat v prozkoumávání Eureky. Už víme, jak ji
zapnout. Opětovný nácvik zapínání Eureku nepoškodí. Stisknutí
příslušné kombinace tří kláves Eureku totiž inicializuje.
Nezapomeňte, že klávesy musíte přidržet déle než půl vteřiny.

Iniciální stav Eureky budeme nazývat "hlavní menu". Z hlavního
menu si můžete zvolit 16 základních funkcí, které Eureka nabízí.

Než si však některou funkci vybereme, měli byste se dovědět ještě
něco. Je to nápověda "Kde jsem?".

7.1 Nápověda "Kde jsem"

Zkuste společně stisknout mezerník a bod 4 brailské klávesnice
(klávesa bodu 4 je první klávesa vpravo od mezerníku). Stlačte
mezerník, pak přistiskněte bod 4 a potom obě klávesy uvolněte.

Řekla Eureka "hlavní menu"? Zopakujte tento úkon několikrát,
abyste si zvykli na Eurečin hlas a na používání tohoto návěstí.

Tuto kombinaci dvou kláves stiskněte vždy, když na pouti po
funkcích Eureky zabloudíte a hned se dovíte, kde jste. Jste-li
např. v textovém procesoru, stisknutí mezerníku s bodem 4
způsobí, že Eureka řekne "textový procesor".

7.2 Vypnutí přístroje

Zkusme nyní další důležitou kombinaci kláves. Už jsme se zmínili,
že existuje příkaz, kterým Eureku lze vypnout okamžitě, aniž by
bylo nutno čekat 5 minut na automatické vypnutí. Eureku lze
vypnout pouze v hlavním menu, a to současným stisknutím všech
čtyř kláves kurzorového kříže (bez přeřaďovače, který leží
uprostřed). Eureka řekne "konec" a je konec.

Nyní chvíli procvičujte zapnutí a vypnutí přístroje, abyste si
zvykli. Při zapnutí nezapomeňte kombinaci kláves přidržet déle
než půl vteřiny; jinak se Eureka "nevzbudí". (Proč je zapnutí tak
složité? Nikdo by přece nechtěl, aby se Eureka při přenášení
náhodou zapnula, že ?)

Nenadešel už čas, abychom si vyzkoušeli některé funkce Eureky?
Ano, máte pravdu - už si nemůžeme dovolit dále napínat vaši
trpělivost!

8 Měření teploty

Nejjednodušší funkcí Eureky je teploměr. Tuto funkci si zvolíme a
zjistíme, jaká je tu teplota.

Přesvědčte se, že jste v hlavním menu. Pokud jste byli netrpěliví
a experimentovali s přístrojem na vlastní pěst, nejspíš jste
"zabloudili"; vraťte se do hlavního menu inicializačním příkazem
(tj. zapnutí přístroje známou kombinací tří kláves).

Jakmile jste v hlavním menu, stiskněte nejprve přeřaďovač
(klávesu uprostřed kurzorového kříže) a přidržte jej. Pak
přistiskněte funkční klávesu 3 (je to třetí klávesa zleva v řadě
osmi funkčních kláves nad brailskou klávesnicí).

Nyní by měla Eureka udat teplotu: nejdříve v stupních Celsia a
pak v stupních Fahrenheita.

Opakujte zavolání teploměru a nezapomeňte, že přeřaďovač musíte
stlačit jako první. (Pokud nestisknete přeřaďovač jako první,
zvolíte funkci, kterou byste zvolili, jestliže byste stiskli jen
funkční klávesu. V našem případě jde mimochodem o kalkulátor,
nicméně k němu se dostaneme později.)

V případě, že jste omylem zvolili jinou funkci a Eureka
nereaguje, jak bychom si přáli, vraťte se do hlavního menu
inicializačním příkazem. (Brzy se dovíte, jak se lze do hlavního
menu vrátit elegantnějším způsobem. Prozatím však používejme již
naučenou kombinaci tří kláves.)

Neznepokojujte se, pokud dobře nerozumíte všemu, co Eureka říká.
Na umělý hlas si snadno zvyknete. Zakrátko zjistíte, že se s řečí
Eureky ponenáhlu sžíváte. Je to totéž, jako když si zvykáte na
řeč člověka, který mluví s cizím přízvukem.

Čidlo teploměru je mimochodem uloženo uvnitř skříňky přístroje.
Vzhledem k tomu, že Eureka se za provozu nijak zvlášť nezahřívá,
udává teplotu, která se s vnější teplotou v podstatě shoduje.
Jestliže však máte Eureku položenou na klíně, bývá údaj teploty o
několik stupňů vyšší, než je skutečná teplota. Vnitřní teplota se
rovněž nepatrně zvýší během nabíjení akumulátoru.

Teď si vyzkoušíme další zajímavou a důležitou vlastnost Eureky:
Znovu zvolte teploměr; poslechněte si udání teploty ve stupních
Celsia a než Eureka přejde na stupně Fahrenheita, stlačte
kteroukoli klávesu - např. mezerník, přeřaďovač nebo některou
brailskou klávesu. Všimněte si, že Eureka přestane okamžitě
mluvit. A teď to zkusíme opačně: Zvolte znovu teploměr, ale
jakmile začne Eureka udávat teplotu v stupních Celsia, stlačte
kteroukoli klávesu. To způsobí, že Eureka teplotu ve stupních
Celsia přeskočí a oznámí pouze teplotu ve stupních Fahrenheita.

Předchozí příklad je názornou ukázkou důležité vlastnosti Eureky:
Ať jste zvolili kteroukoli funkci, nikdy nemusíte čekat, až
Eureka domluví. Stisknutí kterékoli klávesy Eureku přeruší. To
také znamená, že i když si zvolíte režim bezprostřední odezvy
(Eureka reaguje na každé stisknutí klávesy a bezprostředně
sděluje, co zrovna vpisujete), můžete psát rychleji, než stačí
Eureka mluvit; zpomalíte pouze tehdy, když chcete přesně vědět,
co píšete. Tahle vymoženost je zvlášť užitečná pro ty, kdo se
začínají učit Braillovo písmo.

Později se naučíme, jak můžete této výhody využívat k rychlému
"listování" stránkami textu za pomoci kláves kurzorového kříže.

Prozatím jsme se dověděli, jak se Eureka zapíná, jak se do
hlavního menu vracíme a jak zjistíme, kde jsme. Už také víme, jak
zvolit funkci; umíme si vybrat tu nejjednodušší - teploměr.

Než se pustíme dál, je třeba, abyste se naučili ještě pár
základních úkonů.

9 Další nápovědy

Když jsme se konečně dostali k volbě funkce "teploměr" současným
stisknutím přeřaďovače a funkční klávesy 3, možná vás napadne:
"To si budu muset pamatovat význam všech kláves, abych uměl
zvolit požadovanou funkci?". Samozřejmě, že ne. Při práci s
Eurekou nemusíte svoji paměť příliš zatěžovat a přece vás Eureka
bude poslouchat; při orientaci v jejích menu a funkcích vám bude
pomáhat několik nápovědných hlášení.

Už umíme používat nejjednodušší nápovědu "kde jsem?"; dovíme se,
kde jsme, stiskneme-li současně mezerník a bod 4 brailské
klávesnice (bod 4 je první svislá klávesa bezprostředně vpravo od
mezerníku).

Nyní si ukážeme další užitečné nápovědné hlášení, jehož
prostřednictvím zjistíme význam každé funkce, aniž bychom
kteroukoli funkci skutečně uvedli do provozu. Nápovědu spustíme
současným stisknutím mezerníku a příslušné funkční klávesy.

Zkuste to: Prstem pravé ruky stiskněte mezerník a přidržte jej;
levou rukou pak mačkejte jednu funkční klávesu po druhé;
nezapomeňte, že mezerník musí zůstat stále stlačený, jinak byste
některou funkci skutečně zvolili. (Pokud se tak i přes veškerou
opatrnost stane, vraťte Eureku do hlavního menu známou
trojkombinací kláves a pokračujte v prohlídce nabídky funkcí.)

Sdělení, která uslyšíte, když budete zleva doprava stlačovat
jednu funkční klávesu po druhé (s mezerníkem stále stisknutým),
popisují funkce, které se zapnou, stiskneme-li odpovídající
funkční klávesy bez mezerníku. Jsou to:

Funkční klávesa 1 záznamník
Funkční klávesa 2 hodiny a kalendář
Funkční klávesa 3 kalkulátor
Funkční klávesa 4 komunikace
Funkční klávesa 5 telefonní seznam
Funkční klávesa 6 překladač Basicu
Funkční klávesa 7 hudební editor
Funkční klávesa 8 adresář disku

Význam názvů některých funkcí je možná poněkud nejasný; např.
"komunikace", "překladač Basicu" apod. Brzy se však k jejich
smyslu a účelu dostaneme.

Teď tedy známe prvních osm základních funkcí Eureky. Máme však k
dispozici ještě dalších osm funkcí.

Tyto funkce volíme stisknutím příslušné funkční klávesy společně
s přeřaďovačem. Jistě si vzpomínáte, že jednou z nich je funkce
teploměru, kterou jsme zvolili současným stlačením přeřaďovače a
funkční klávesy 3.

Nyní použijeme stejné nápovědy jako před chvílí. Nejdříve stlačte
palcem pravé ruky mezerník; pak prostředníkem nebo prsteníkem
téže ruky stiskněte přeřaďovač; obě klávesy přidržte; nyní
stlačujte prstem levé ruky jednu funkční klávesu po druhé.
Mezerník i přeřaďovač během operace neuvolňujte.

Následují názvy dalších osmi funkcí, které se spouštějí přes
přeřaďovač (Př).

Funkční klávesa 1 + Př textový procesor
Funkční klávesa 2 + Př diář
Funkční klávesa 3 + Př teploměr
Funkční klávesa 4 + Př voltmetr
Funkční klávesa 5 + Př databáze
Funkční klávesa 6 + Př diskové funkce
Funkční klávesa 7 + Př spuštění diskového programu
Funkční klávesa 8 + Př formátování disku

V tomto oddílu jsme se naučili, jak se používá nápověda spojená s
funkční klávesou. To však není k této nápovědě zdaleka všechno:
Jestliže zvolíte některou konkrétní funkci, význam všech
funkčních kláves se změní - jejich stisknutím dojde k vykonání
příkazů potřebných pro danou funkci. Pokud například zvolíte
"kalkulátor", funkční klávesa 1 znamená "plus", funkční klávesa 2
"mínus", funkční klávesa 3 provede úkon vynásobení atd. Původní
význam dostanou funkční klávesy opět po návratu do hlavního menu.

Užití nápovědy není omezeno poze na hlavní menu; lze ji uplatnit
po zvolení jednotlivých funkcí k prozkoumání a zapamatování
příkazů a možností, které jsou v dané funkci k dispozici.

10 Stručný popis hlavních funkcí

Nyní, když jsme vyjmenovali rozmanité funkce Eureky, bude
užitečné jednotlivé funkce stručně představit a osvětlit jejich
účel, než je začneme podrobně probírat.

ZÁZNAMNÍK

Do záznamníku si děláte poznámky ve škole, na schůzích, při
telefonických rozhovorech atd. Své poznámky můžete pak uložit na
disk a zpracovávat je za pomoci textového procesoru.

TEXTOVÝ PROCESOR

Textový procesor umožňuje profesionálně dokonalé zpracování
jakéhokoli textu; můžete v něm psát např. dopisy, články, zprávy,
referáty, knihy atd. Obsahuje velké množství příkazů pro
manipulaci s textem i pro jeho uložení na disk v různých
formátech. Netřeba dodávat, že zpracovaný text lze posléze
vytisknout jednak na běžné černotiskové tiskárně a jednak na
brailské tiskárně.

HODINY A KALENDÁŘ

Hodiny a kalendář můžete používat nejen k tomu, abyste zjistili,
kolikátého dnes je a kolik je právě teď hodin. Máte k dispozici i
stopky a odečítací minutník. Budík vás vzbudí, kdykoli si to
budete přát. Hodiny jsou doplněny kalendářem; ten vám např.
sdělí, který den v týdnu bude požadované datum nebo oznámí počet
dnů mezi dvěma daty. Hodiny Eureky fungují i jako bicí hodiny -
bijí nebo oznamují čas v několika volitelných časových
intervalech.

DIÁŘ

Do diáře lze zaznamenávat datum a dobu schůzek, porad nebo
důležitých budoucích událostí ve vašem životě. Datum a čas můžete
doplnit vzkazem; Eureka vám ve stanovenou dobu oznámí, že má pro
vás v diáři zprávu.

KALKULÁTOR

Vědecký kalkulátor Eureky pracuje jak s jednoduchou aritmetikou,
tak se symbolickou algebrou, kde písmena označují proměnné. Má
zabudovány trigonometrické, exponenciální i logaritmické funkce,
jakož i statistiku a převod anglosaských měr na metrické. Eureka
umí vyslovit čísla pěti různými způsoby, vědeckým a technickým
formátem počínaje a obchodním formátem se zaokrouhlením na dvě
desetinná místa konče.
TEPLOMĚR

Prostřednictvím této funkce (která je ze všech funkcí Eureky
nejjednodušší) zjišťujeme pokojovou teplotu. Tělesnou teplotu
apod. lze měřit teploměrem, který připojíme do velké okrouhlé
konektorové zásuvky na pravé boční straně Eureky.

KOMUNIKACE

S člověkem komunikuje Eureka syntetickou řečí; ta je však
nepoužitelná při komunikaci s jinými počítači. A právě tato
funkce komunikaci s počítači zabezpečuje. Eureka může sloužit
jako terminál větších počítačů, a sice buď prostřednictvím
kabelového propojení (konektor na zadní straně přístroje) nebo po
telefonní lince (modem). Komunikační funkce Eureky otvírají dveře
do světa číslicově zpracovaných informací. Brzy se naučíte Eureku
v této oblasti plně využívat: Zpřístupní se vám početné databáze
celého světa; budete mít k dispozici všechny potřebné informace,
včetně nejčerstvějších politických a burzovních zpráv atd.
Schopnost komunikace s dalšími počítači je pro vás příležitostí k
rozšíření vzdělávacích i profesních obzorů.

VOLTMETR

Důvod, pro který jsme do Eureky zamontovali mluvící voltmetr,
nemusí být na první pohled zřejmý - pokud ovšem vaším koníčkem
není elektronika a počítače. Tato měřící funkce však může sloužit
široké škále účelů: Za pomoci vhodného převodníku můžete s
Eurekou měřit délky a hmotnosti; Eureku lze také připojit k
různým vědeckým přístrojům, abychom tak získali mluvenou podobu
zobrazovaných údajů. V tomto ohledu existuje řada možností jak
při studiu, tak v zaměstnání i v osobním životě.

TELEFONNÍ SEZNAM

Do zabudovaného telefonního seznamu se vejde přibližně 100
telefonních čísel, adres a jmen. (Přesný počet hesel závisí na
množství informací, které do každého hesla zapíšete.) Telefonní
seznam je propojen s automatickou volbou telefonních čísel, takže
Eureka vytáčí číslo volané osoby za vás.

DATABÁZE

Do databáze ukládáme informace, které potřebujeme později rychle
vyhledat; rychlému vyhledávání napomáhá speciální označování
položek informací zvané indexace. Typickým příkladem databáze je
telefonní seznam poboček ve velkém úřadě; vepsání jména (nebo
jeho pouhé zkratky) postačuje k tomu, aby Eureka okamžitě
vyhledala linku požadované osoby.

Databáze se poněkud liší od ostatních vestavěných funkcí. Pro
svou funkci vyžaduje použití disku. Databázový program, jakož i
informace, které do databáze vložíte, jsou uloženy na disku.
Databázi lze doslova "ušít na míru"; můžete např. vytvořit velký
seznam, obsahující až 5000 jmen a telefonních čísel - a to vše na
jednom jediném pružném disku. Jiná databáze může obsahovat seznam
členů vašeho klubu, vaši diskotéku apod. Jestliže jste majitelem
malého podniku, může vaše databáze obsahovat údaje o skladovém
hospodářství, seznam dodavatelů i seznam zákazníků atd.

PŘEKLADAČ BASICU

Za pomoci programovacího jazyka Basic můžete Eureku používat jako
osobní počítač a psát své vlastní programy. Uplatnění Basicu je
velmi široké: programovatelným kalkulátorem pro opakované výpočty
počínaje a složitými programy pro vědecké účely i počítačové hry
konče. Nemusíte být ani počítačový nadšenec a přece po zvládnutí
jednodušších funkcí Eureky nejspíš zatoužíte prozkoumat i její
hlubší tajemství. Snad by bylo užitečné začít překladačem Basicu
a hned zjistíte, že programování je vlastně docela vzrušující a
mnohem jednodušší, než by se na první pohled zdálo.

DISKOVÉ FUNKCE

Smysl této funkce může být zatím nejasný a přitom je vše velmi
jednoduché: Diskové funkce totiž vnášejí řád do vaší "počítačové
diskotéky". Umožňují vám přesouvat, vymazávat, pojmenovávat a
chránit informace obsažené na vašich discích; můžete kopírovat
celé disky, tisknout a prozkoumávat uložené informace atd.

HUDEBNÍ EDITOR

Tato funkce je něco zcela zvláštního. Za pomoci hudebního editoru
můžete skládat, redakčně zpracovávat a přehrávat hudební skladby.
Hudební editor může sloužit profesionálnímu skladateli stejně
jako hudebnímu nadšenci-amatérovi. Lze skládat až čtyřhlasou
hudbu. Hudební výtvory lze ukládat na disk a později je přehrát
nebo dále upravovat. Dodáváme i speciální program, který
zabezpečuje vytištění hudebních skladeb ve standardizované
grafické úpravě používané pro notový záznam.

SPUŠTĚNÍ DISKOVÉHO PROGRAMU

Tato funkce umožňuje zavedení programu z disku a jeho spuštění na
Eurece. Dodáváme celou řadu programů - vzdělávací programy,
počítačové hry atd. A koneckonců možná i vy chcete psát své
vlastní programy a dát je k dispozici i jiným uživatelům Eureky.

ADRESÁŘ DISKU

Tato funkce umožňuje přečtení adresáře (obsahu) disku. Veškeré
informace jsou na disku uloženy v celcích, jež nazýváme
"soubory". Soubory mají svá jména. Po zvolení funkce "adresář
disku" si přečtete všechna jména souborů, které disk obsahuje;
soubory je možné vymazat, přejmenovat nebo nastavit jejich
ochranu proti nežádoucímu vymazání.

FORMÁTOVÁNÍ DISKU

Každý nový disk je nutno speciálně připravit ("naformátovat"),
než na něj začneme ukládat informace. Formátování je proces,
který na disku vytvoří strukturu, do níž pak ukládáme text a jiné
informace. Jestliže je formátován disk, na kterém bylo již něco
uloženo, veškeré informace jsou smazány. Disk je třeba formátovat
pouze jednou. Disk, který obdržíte s Eurekou, je již naformátován
a nadto obsahuje několik souborů, jimiž se budeme podrobně
zabývat později.

11 Disk

Teď tedy přišel čas, abychom si podrobně prohlédli disk. S
Eurekou dodáváme disketu, kterou pracovně nazýváme "Základní
disk". Tato disketa obsahuje několik souborů: Databázový program;
několik hudebních skladeb, které předvádějí schopnosti hudebního
editoru; a několik textových souborů, včetně doprovodného
rejstříku k magnetofonovým kazetám s Uživatelskou příručkou.

"Základní disk" najdete zasunutý v kapse desek Uživatelské
příručky. Je to tenké, čtvercové pouzdro, kterému se říká disketa
nebo disk. Magnetický nosič informací je vložen uvnitř. Je
chráněn posuvným okénkem, které se automaticky otevře, jakmile se
disk založí do diskové jednotky. Okénko najdete velmi snadno
přejetím špičky ukazováku podél všech čtyř hran disku. Na jedné z
hran najdete podlouhlou kovovou vyvýšeninu, kterou lze pohybovat.
A ta je právě okénkem disku. Okénko však neotvírejte; prach nebo
jiná nečistota by mohly obnažený magnetický nosič poškodit.

Sáhněte na všechny čtyři rohy disku. Zjistíte, že jeden roh je
zkosený. Uchopte disk tak, aby se ukazovák pravé ruky dotýkal
zkoseného rohu a aby hrana okénka směřovala od vás.

Ukazovákem levé ruky prohlédněte roh spodní strany disku
úhlopříčně proti rohu, na kterém leží pravý ukazovák. Najdete tam
krátkou drážku s pohyblivou zarážkou. Zarážku nejsnáze posunete
dopředu a dozadu nehtem. Posunutím zarážky k sobě zablokujete
disk proti nežádoucímu zápisu nebo smazání. Posunutím zarážky od
sebe disk naopak odblokujete a lze na něj zapisovat.

Nový disk má zarážku v poloze "odblokováno", takže se o její
nastavení nemusíte zajímat, pokud nechcete disk záměrně chránit
proti zápisu.

Eureka používá diskety označované jako "třiapůlpalcové
oboustranné s dvojnásobnou hustotou" nebo "třiapůlpalcové 720
kilobajtů". Nepoužívejte diskety pro vysokou hustotou záznamu
(HD, 1,2 MB).

Nyní založte disk do diskové jednotky. Disk otočte tak, aby
zkosený roh směřoval proti pravému rohu štěrbiny diskové
jednotky. Hrana okénka disku směřuje na střed štěrbiny diskové
jednotky. Po zasunutí disk zaklapne. Mějte na paměti, že disk
nelze do diskové jednotky vložit jinou stranou, než bylo popsáno:
Disk jednoduše nezaklapne, pokud se jej snažíme založit jinak.

Jakmile disk správně zasunete, vyskočí vyhazovací tlačítko
umístěné za štěrbinou diskové jednotky. Disk vysunete z diskové
jednotky stisknutím tohoto tlačítka.

Nyní si procvičte vkládání a vyjímání disku. Je to opravdu
snadné!

12 Příkaz Režim

Než se pustíme do zkoumání složitějších funkcí Eureky, popíšeme
si příkaz, kterým spouštíme funkci "režim".

Funkce "režim" je dostupná ze všech menu Eureky - tedy nejen z
hlavního menu - stisknutím mezerníku společně s bodem 1 (klávesa
bodu 1 je umístěna bezprostředně vlevo od mezerníku). Postup:
Stiskněte mezerník; přistiskněte bod 1; pak obě klávesy uvolněte.
Eureka zareaguje slovem "režim".

Po zapnutí funkce "režim" můžeme upravovat některé základní
charakteristiky Eureky. Jinak řečeno: Můžeme chování Eureky
přizpůsobit našim osobním potřebám.

Funkční klávesy mají samozřejmě jiné významy než v hlavním menu.
Vybírají se jimi různé možnosti příkazu Režim.

Všechny možnosti můžeme, jako obvykle, nezávazně prozkoumat
prostřednictvím nápovědy: Při trvale stlačeném mezerníku můžeme
mačkat jednu funkční klávesu za druhou a poslechnout si nabídku
charakteristik, aniž bychom kteroukoli z nich změnili.

Příkaz Režim umožňuje nastavit:

Funkční klávesa 1 odezva klávesnice
Funkční klávesa 2 vyslovování obrazovky
Funkční klávesa 3 vyslovování znaků
Funkční klávesa 4 vyslovování čísel
Funkční klávesa 5 volba zápisu
Funkční klávesa 6 nepoužita
Funkční klávesa 7 systém číselnice
Funkční klávesa 8 nastavení parametrů tiskárny

Nyní změníme nastavení některých charakteristik a budeme
pozorovat, jak se naše počínání projeví na chování Eureky.

12.1 Odezva klávesnice

Stlačujte opakovaně funkční klávesu 1 (nyní bez mezerníku) a
poslouchejte reakce Eureky. Mění způsob odezvy na zápis
prostřednictvím brailské klávesnice. Existují dva způsoby odezvy:
zvuky a znaky. Při opakovaném stlačování funkční klávesy 1 se
nastavení způsobu odezvy mění stále dokola: Odezva "zvuky"
znamená, že Eureka vydává při každém stisku brailské klávesy
slyšitelné cvakavě-tónové zvuky; při nastavení na odezvu "znaky"
vysloví Eureka každý vložený znak bezprostředně po jeho vepsání z
brailské klávesnice.

Nyní je čas, abychom si dali příklad: Zvolte způsob odezvy
"zvuky" tak, že opakovaně stlačujete funkční klávesu 1, dokud
neuslyšíte slovo "zvuky"; pak zrušte funkci "režim" stisknutím
mezerníku. (Z "režimu" se dostanete stisknutím kterékoli klávesy,
samozřejmě kromě funkčních kláves.) Všimněte si, že jakmile
opustíte funkci "Režim", řekne Eureka "oukej". (To si přinesla z
Austrálie a nemůžeme ji to odnaučit.)

Nyní začněte psát na brailské klávesnici. Zjistíte, že při
stisknutí různých kláves vydává Eureka rozmanité druhy zvukových
signálů. Existují čtyři rozdílné zvukové signály, které
souvisejí s brailskou klávesnicí: signál malého písmene; signál
velkého písmene; signál číslice a signál znaménka.

Znovu zapněte funkci "Režim" současným stiskem mezerníku a bodu 1
brailské klávesnice. Zvolte jinou odezvu klávesnice, zrušte
funkci "Režim" stisknutím mezerníku a znovu pište. Povšimněte si
změny odezvy.

Procvičte zapnutí funkce "Režim", volbu způsobu odezvy klávesnice
a zrušení funkce "Režim" několikrát za sebou, až budete mít
pocit, že jste tuto operaci dobře zvládli. Připomínáme, že po
stisknutí funkční klávesy nemusíte čekat, až Eureka domluví.
Mluvení můžete snadno předběhnout a tak urychlit příslušné
nastavení.

12.2 Vyslovování interpunkčních znamének

Opakovaným stlačováním funkční klávesy 2 se nastavuje způsob
vyslovování interpunkčních znamének. Nastavení způsobu
vyslovování znamének nijak neovlivňuje nastavení odezvy
klávesnice - nastavíme-li odezvu klávesnice na "znaky", vyslovuje
všechny vkládané znaky (tedy i znaménka) s výjimkou mezery.

Různá nastavení výslovnosti znamének se uplatní, pokud Eureka
"říká" ucelený text (v textovém procesoru, v záznamníku, v diáři,
při komunikaci atd).

Existují čtyři možnosti vyslovování znamének: všechna; většinou;
některá; žádná.

Při nastavení na "všechna" vyslovuje Eureka všechna znaménka
včetně mezery; např. věta "Ahoj, jak se máš?" bude vyslovena
"Ahoj čárka mezera jak mezera se mezera máš otazník".

Nastavení "většinou" je téměř totožné s nastavením "všechna":
Jsou vyslovována všechna znaménka s výjimkou mezery.

Při nastavení na "žádná" vyslovuje Eureka pouze ta znaménka,
která se v mluvené řeči obvykle vyslovují. Jsou to: procenta,
hvězdička, menší než, větší než, plus, ampersand vyslovený "end",
dolar.

Při nastavení na "některá" vysloví Eureka všechna znaménka pod
nastavením "žádná" a některá další: lomeno, obrácené lomítko,
šipka, pomlčka, křížek a tilda.

Pro začátek doporučujeme nastavit vyslovování znamének na
"žádná". Později možná zkusíte i nastavení na jiné způsoby
vyslovování znamének .

12.3 Vyslovování shodných znaků

Lze nastavit dvě možnosti: izolované vyslovování a skupinové
vyslovování. V případě, že máte na řádku skupinu totožných znaků
(např. v textovém procesoru vytváříte tabulku a vkládáte několik
pomlk nebo podtržení za sebou), můžete Eurece přikázat, aby
totožné znaky sečetla, místo aby je vyslovovala jeden za druhým.
Při nastavení "izolovaně" vyslovuje znaky jednotlivě, při
nastavení "ve skupině" vysloví všechny totožné po sobě
následující znaky jako jeden znak s udáním jejich počtu; tak
např. namísto aby vyslovila dvaatřicetkrát za sebou slovo
"pomlka", řekne "třicet dva krát pomlčka".

Pro začátek doporučujeme nastavení na "izolovaně".

12.4 Vyslovování čísel

Máme k dispozici tři možnosti: automaticky, po číslicích a
matematicky. Uvedené způsoby představují různý přístup k
vyslovování čísel v textu. Nastavení "automaticky" spoléhá na
vlastní inteligenci Eureky - ona sama rozhodne, zda jde o
telefonní číslo, rok nebo peněžní částku a číselný údaj podle
toho vysloví. Vlastní úsudek Eureky však nemusíte brát v potaz:
Můžete ji přimět, aby vyslovovala každý číselný údaj po číslicích
(zvolíte-li nastavení "po číslicích") nebo aby vyslovovala každou
skupinu číslic jako aritmetické číslo (zvolíte-li nastavení
"matematicky").

Pro začátek doporučujeme nastavení "automaticky".

12.5 Volba způsobu zápisu

Česká verze Eureky pracuje s dvěma brailskými kódy: s americkým
počítačovým bodovým písmem a s českým tzv. "literárním"
plnopisem. Uživatelům neznalým Braillova písma doporučujeme, aby
si nejdříve osvojili český plnopis. Problematikou Braillova písma
se zabývá další kapitola.

Nyní si nastavte brailský kód podle vlastního uvážení a potřeby.

12.6 (zrušen)

12.7 Systém číselnice

Volíte mezi pulsním a tónovým systémem číselnice pro automatické
vytáčení telefonních čísel, které provádí Eureka. Pulsní systém
je klasický; tónový systém, který je mnohem rychlejší, se však
používá již v mnoha zemích. Československá telefonní síť používá
pouze impulsní číselnice. Nastavte tedy systém číselnice na
"pulsní".

12.8 Parametry tiskárny

Poslední funkční klávesou zapneme režim nastavení přenosových
parametrů pro tisk. Prozatím se touto problematikou nebudeme
zabývat. Tato funkce bude podrobněji popsána v kapitole 29 -
Připojení tiskárny.

Funkci "Režim" zrušíme stlačením mezerníku. Dostanete se do
předchozí funkce, resp. do přechozího menu. Pokud jste
postupovali přesně podle textu, měli byste se octnout v hlavním
menu. Přesvědčte se o tom vyvoláním nápovědy "Kde jsem?"
(mezerník a bod 4). Nejste-li v Hlavním menu, proveďte
inicializaci Eureky.

Mimochodem, chování Eureky nastavené ve funkci "Režim" vypnutím,
ani zapnutím přístroje nezměníte. Jistě uznáte, že by bylo velmi
nepraktické, kdybyste museli všechno pracně nastavovat po každém
zapnutí Eureky.

13 Braillova abeceda

Než se vydáme na vzrušující objevitelskou pouť po funkcích
Eureky, stojí zato věnovat zvláštní kapitolu práci s brailskou
klávesnicí. Zkušení uživatelé Braillova písma možná teď váhají,
zda by neměli tuto kapitolu vypustit. Doporučujeme, aby to
nedělali. Ačkoli systém zacházení s klávesnicí je obdobný jako u
jiných pomůcek s brailskou klávesnicí, jsou zde některé
zvláštnosti, které jiná zařízení nemají. Proto všem doporučujeme,
aby tuto kapitolu pečlivě prostudovali.

Abychom mohli do Eureky vkládat informace, musíme umět psát
znaky. Všechny znaky, včetně číslic a interpunkce se píší
prostřednictvím klávesových kombinací brailské klávesnice (6 bodů
+ mezerník).

Ze šesti kláves (6 bodů) lze vytvořit 63 kombinací. Vztah mezi
těmito kombinacemi a černotiskovými písmeny, číslicemi a
znaménky je určen zvoleným brailským kódem.

Česká verze Eureky má zabudovány dva brailské kódy. Nazýváme je
"počítačové bodové písmo" a "plnopis". V přechozí kapitole byl
popsán postup jejich volby.

Pro psaní bez čárek a bez háčků je nejsnazší počítačové bodové
písmo, v němž jeden znak Braillova písma vždy odpovídá jednomu
znaku černotiskové abecedy, včetně číslic a znamének. Každý znak
počítačového bodového písma tedy vkládáme vždy pouze jedinou
kombinací kláves (jediným stlačením), a proto je tento soubor
znaků vhodný pro práci s počítačem. Tento soubor také obsahuje
všechny znaky ASCII kódu.

Počítačové bodové písmo, které Eureka užívá, je shodné se
systémem počítačového bodového písma užívaným ve Spojených
státech.

Druhým zabudovaným brailským kódem je český plnopis. Je to kód
vycházející z běžně používaného způsobu psaní bodového písma v
českých zemích. Má však přece jen několik odlišností:

1. Černotiskovou dvojhlásku "ou" a spřežku "ch" přepisujeme do
bodového písma po znacích, tedy nikoli znaky 12456 pro "ch" a
12356 pro "ou";

2. znak 123456 (tzv. "plný znak" čili "šestibod") odpovídá černo-
tiskovému znaku "rovná se" jako v počítačovém bodovém písmu;

3. znak 12356 znamená černotiskové dvojité "w".

4. znak 12456 odpovídá černotiskovému znaku "procenta".

5. bod 4 znamená černotiskové "plus".

6. body 45 jsou v černotisku "lomeno" (šikmá zlomková čára).

7. bod 6 je znak pro velké písmeno, tedy nikoli body 46;

8. body 56 vkládáme před řetězec znaků, který chceme v černo-
tisku vytisknout jako velká písmena. Platnost tohoto znaku
zruší buď mezera nebo nepísmenový znak (např. interpunkční
znaménko).

Je zajímavé, že počítačové bodové písmo se od českého plnopisu
příliš neliší. Psaní všech písmen bez čárek a bez háčků s
výjimkou dvojitého "w" je totožné. Rozdíly jsou v zápisu číslic a
znamének; číslice např. vkládáme speciálním souborem znaků a není
před ně nutno vkládat číselný znak.

Zvláštní pozornost zasluhuje způsob přeřazování z malých písmen
na velká a naopak. Za normálních okolností považuje Eureka
všechna vkládaná písmena za malá. Existují tři způsoby přeřazení
na velká písmena: první metodu přeřazení používáme jen v českém
plnopise; vložíme-li z klávesnice Eureky bod 6, je jedno
následující písmeno považováno za velké. (Znak 56, jak již bylo
uvedeno, přeřadí všechna následující písmena na velká až po
mezeru nebo znaménko.)

Zbývající dva způsoby přeřazení platí pro oba brailské kódy a
navíc jsou jedinými možnostmi přeřazení v počítačovém bodovém
písmu. Stiskneme-li mezerník společně s písmenem "V", jsou
všechna následující písmena velká. Zpětného přeřazení na malá
písmena docílíme stisknutím mezerníku společně s písmenem "M".

Při třetím způsobu používáme přeřazovací klávesu. Stiskneme-li
přeřaďovač společně s některým písmenem, je toto písmeno velké.
(Tento způsob přeřazení bude nutné procvičit, protože některá
písmena se vkládají snáze a jiná méně snadno.)

Hláskuje-li Eureka text, signalizuje přítomnost velkého písmene
vysokým zvukovým signálem, který hláskované písmeno bezprostředně
předchází (to platí jak pro odezvu při vkládání z klávesnice, tak
pro hláskování při "čtení"). Je-li klávesnice nastavena do režimu
"zvuky", mají velká písmena vyšší odezvový tón než písmena malá.

Úplné tabulky brailských kódů najdete v první kapitole referenční
části Uživatelské příručky. Doporučujeme, abyste se s nimi
podrobně seznámili.

Jistě jste si již všimli, že v hlavním menu lze na brailské
klávesnici psát, aniž byste uvedli do chodu jakoukoli funkci. I
když se vkládaný text vůbec nezaznamenává, klávesnice dává odezvu
a vy si můžete vyzkoušet všechny její druhy (zvláště
doporučujeme, abyste si navykli na odezvu z režimu "zvuky").

Nyní tuto kapitolu uzavřeme a ponecháme na vaší úvaze, zda
procvičíte psaní na brailské klávesnici Eureky, než se pustíte do
jejího dalšího zkoumání. V dalších kapitolách budeme považovat za
samozřejmé, že víte, jak vkládat (zapisovat na klávesnici)
písmena, číslice i znaménka. Měli byste znát přinejmenším základy
- to znamená umět vložit, co se po vás žádá (přičemž nezáleží na
tom, zda píšete rychle či pomalu nebo zda často potřebujete
tabulky brailských kódů). Své písařské dovednosti zdokonalíte
později, až budete Eureku v praxi používat.

Pokud si však chcete psaní bodového písma přece jen procvičit,
pište v hlavním menu. Ve funkci "režim" si nastavte příslušnou
odezvu klávesnice i brailský kód, kterému se chcete učit. Pak
vkládejte znaky a slova a učte se zpaměti kombinace kláves.
Odezva klávesnice vám bude stálým pomocníkem.

14 Opravdu začínáme

Doufáme, že právě skončené uvedení do problematiky nepovažujete
za příliš zdlouhavé. Nyní jste dobře vyzbrojeni ke zkoumání
funkcí Eureky jedné po druhé.

V příštích kapitolách budou popsány funkce v pořadí, které
považujeme za nejvhodnější pro počítačové nováčky; začneme tedy
jednoduchými funkcemi, které budete používat denně, a postupně
přejdeme ke složitějším funkcím, z nichž některé budete možná
využívat jen zřídka.

Doporučujeme, abyste prostudovali pečlivě dvě následující
kapitoly ("Hodiny a kalendář" a "Kalkulátor"), protože v nich
vysvětlíme nové pojmy a způsoby práce, které budou platit i pro
další funkce. Další kapitoly však lze vypustit, pokud pro vás
funkce, které se v nich popisují, nemají v současné době smysl. K
vynechaným kapitolám se koneckonců kdykoli můžete vrátit.

Ať už se rozhodnete jakkoli, je nesporné, že nejvyšší odměny se
dočká ten, kdo bude studovat pozorně a nic nevynechá. Vyhne se
tak zbytečným nejasnostem a dokáže ocenit všechny vymoženosti
Eureky.

15 Hodiny a kalendář

Funkci "Hodiny a kalenář" zvolíte stisknutím funkční klávesy 2 v
hlavním menu.

Po jejím stisknutí Eureka oznámí přesný čas. Pokud je udání času
nesprávné nebo pokud Eureka řekne "hodiny nejsou nastaveny",
musíme je nastavit. I kdyby však hodiny byly správně nastaveny,
ukážeme si z cvičných důvodů, jak je nařizovat.

15.1 Vnitřní menu

Jak již bylo výše uvedeno, zvolíte-li z hlavního menu některou
funkci, změní se význam funkčních kláves podle potřeb příslušné
funkce. Jinými slovy: Jakmile zvolíte funkci, octnete se v jejím
menu. Abychom tato "funkční menu" odlišili od hlavního menu,
budeme je nazývat "vnitřní menu". Téměř všechny funkce Eureky
mají svá vnitřní menu.

Možná jste si všimli, že funkce, kterou jsme doposud zkoušeli
("Teploměr"), nemá své vnitřní menu; Eureka udá teplotu a vrátí
se do hlavního menu. Zvolíte-li jinou funkci (platí to skoro pro
všechny), včetně funkce "Hodiny a kalendář", kterou se budeme
zabývat v této kapitole, Eureka funkci zapne a čeká, až si
vyberete příkaz z vnitřního menu.

"Hodiny a kalendář" jsme například zvolili stisknutím funkční
klávesy 2 z Hlavního menu. Nyní tato funkční klávesa spíná chod
stopek. Významy všech ostatních funkčních kláves se také změnily.

Po nějaké době si významy všech šestnácti funcí Hlavního menu
zapamatujete. Kdykoli si však nebudete vědět rady, přispěchá vám
na pomoc nápověda; dovíte se tak význam každé funkce, aniž byste
ji museli zapnout. (Podrobněji o nápovědě viz kap.9.)

15.2 Příkaz "Ahoj"

Než popíšeme všechny příkazy, které jsou k dispozici ve vnitřním
menu Hodin a kalendáře, zmíníme se o jednom z nejdůležitějších
příkazů Eureky - o příkazu "Ahoj". Tento příkaz provedeme
současným stisknutím přeřaďovače s mezerníkem. Zkuste to. Nyní,
když jste ve vnitřním menu "Hodiny a kalendář", stiskněte
přeřaďovač (prostřední klávesu v kurzorovém kříži), přidržte jej
a přistiskněte mezerník. Eureka řekne "ahoj" a již známý zvukový
signál oznámí, že jsme opět v hlavním menu.

15.3 Zkoušíme hodiny a kalendář

Zvolte "Kalendář a hodiny" (ano, stisknutím funkční klávesy 2) a
hned se zase vraťte do hlavního menu stisknutím přeřaďovače s
mezerníkem. Nezapomeňte, že jako první stlačíte přeřaďovač. Proč
právě tohle pořadí? Protože obrácené pořadí - nejdřív mezerník a
pak přistisknutý přeřaďovač - se používá pro nápovědné návěstí
přeřazených funkčních kláves. Procvičte vstup do "Hodin a
kalendáře" a návrat do Hlavního menu několikrát. Příkaz "Ahoj"
vás vrátí do hlavního menu ze všech funkcí Eureky.

Zůstaňme nyní ve vnitřním menu "Hodin a kalendáře" a proberme si,
co se zde nabízí.

Vnitřní menu "Hodin a kalendáře" se skládá z následujících
funkcí:

Funkční klávesa 1 nastavení času a data
Funkční klávesa 2 zapnutí, vypnutí a nulování stopek
Funkční klávesa 3 vyslovení mezičasu
Funkční klávesa 4 kalendář
Funkční klávesa 5 zapnutí minutníku
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 ohlášení data a času; závěr operace

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př volba zvukového signálu
Funkční klávesa 2 + Př nepřetržité čtení stopek
Funkční klávesa 3 + Př nastavení budíku
Funkční klávesa 4 + Př počet dnů mezi daty
Funkční klávesa 5 + Př nastavení nebo vypnutí minutníku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př ohlášení času buzení

15.4 Editační klávesy a kurzor

Zatímco funkční klávesy 1-5 plní v jednotlivých vnitřních menu
odlišná poslání, funkční klávesy 6, 7 a 8 mají poněkud zvláštní
postavení. Plní stejná nebo podobná poslání ve všech vnitřních
menu.

Nejdříve se podívejme na nepřeřazené funkce kláves 6-8. Těmto
klávesám říkáme editační klávesy a znovu zdůrazňujeme, že jejich
funkce je ve všech vnitřních menu stejná. Klávesy 6 a 7
používáme na opravy chyb vzniklých při psaní z brailské
klávesnice; klávesa 8 ukončuje většinu vkládacích operací a
nazývá se nejčastěji "nový řádek", "návrat vozu" nebo krátce
"enter".

Funkční klávesu 6 nazýváme "znak zpět" a používá se při opravách
písařských chyb. Leží přímo nad bodem 4 a snadno na ni ukazovákem
pravé ruky dosáhnete. Při stisknutí této klávesy Eureka vždy
vysloví písmeno, které vymažete.

Třebaže klávesa 7 ("Vymazání znaku") také vymaže písmeno, jde o
jinou operaci než v případě použití klávesy "Znak zpět". Abychom
mohli tento rozdíl vysvětlit, musíme se seznámit s dalším pojmem
- "kurzor".

Kurzor je jakési "ukazovátko" nebo "hrot tužky", který vždy
směřuje na to místo na řádku, kam bude vepsán další znak.
Pokaždé, když vpíšete nový znak, kurzor se posune o jeden znak
doprava. Kurzorem lze rovněž pohybovat všemi směry, aniž by bylo
nutno cokoli z klávesnice vkládat (vpisovat). Kurzorem pohybují
klávesy kurzorového kříže, umístěné na pravé straně horní plochy
Eureky.

Volný pohyb kurzoru potřebujeme v případě, že vpíšeme slovo nebo
větu a chceme provést na jejím začátku opravu chyby. Můžeme za
tím účelem použít klávesu "Znak zpět"; to by však znamenalo, že
bychom museli znovu napsat slovo nebo větu od místa opravené
chyby. Za pomoci kláves kurzorového kříže umístíte kurzor na
chybu a provedete opravu. Text, který vpravo od chyby zbývá,
samozřejmě znovu přepisovat nemusíte.

Pokud se s kurzorem pohybujete po řádku, Eureka hláskuje písmena
a vyslovuje číslice i znaménka. Pokud chcete vymazat určité
písmeno, použijte k této operaci raději klávesu "vymazání znaku"
(funkční klávesa 7). Po stisknutí této klávesy je vymazán znak,
na který kurzor právě míří. Klávesa "Znak zpět" vymaže znak,
který leží bezprostředně vlevo od znaku, na který míří kurzor.
(Až si používání obou kláves později procvičíte, bude vám celá
věc jasná.)

Teď si popíšeme význam přeřazených funkčních kláves 6 a 7. Po
stisknutí přeřazené funkční klávesy 6 je vymazán celý řádek, na
kterém leží kurzor. Pomocí přeřazené funkční klávesy 7 vymazáváme
slova. Je-li kurzor na začátku slova, vymažeme stisknutím této
klávesy celé slovo. Je-li kurzor umístěn někde uprostřed slova,
vymaže se po stisknutí přeřazené funkční klávesy 7 slovo do konce
od místa, kde kurzor leží, včetně znaku, na nějž kurzor
bezprostředně míří.

15.5 Klávesa stavu

Přeřazená klávesa 8 není editační klávesa. Ve většině vnitřních
menu Eureky sděluje důležité informace o právě zvolené funkci;
např. ve vnitřním menu "Hodiny a kalendář" se po stisknutí
klávesy "stav" dovíte nastavení budíku a zda je buzení zapnuto
nebo vypnuto.

Znovu připomínáme, že funkční klávesy 6, 7 a 8 mají podobná
poslání ve všech vnitřních menu Eureky. Existují přirozeně drobné
rozdíly, dané rozmanitou povahou jednotlivých funkcí Eureky;
např. klávesa "Vymazání znaku" se v Hudebním editoru změní na
klávesu "Vymazání noty". Brzy jistě oceníte praktické a logické
rozložení kláves Eureky.

Nyní si podrobněji probereme vnitřní menu "Hodin a kalendáře".
Hodiny jsou na světě především od toho, aby oznamovaly čas.
Eureka vám už asi řekla, kolik je hodin, pokud byly její hodiny
správně nastaveny.

15.6 Nastavení času a data

Jsme nyní ve vnitřním menu funkce Hodiny a kalendář. Nejdříve se
naučíme, jak se nastavují hodiny.

Operaci nastavení času zahájíme stisknutím funkční klávesy 1.
Eureka vás vyzve, abyste vložili požadovaný čas. Nejdříve udejte
hodiny (a to ve 24 hodinovém formátu, tzn. jedna hodina odpoledne
se vkládá jako 13 hodin); po vložení hodin následuje mezera a
vložení minut. Operaci ukončete stisknutím funkční klávesy 8
("závěr operace", resp. "nový řádek").

Pokud uděláte chybu, vymažte poslední znak klávesou "znak zpět".
Po řádku se můžete pohybovat i za pomoci levé a pravé klávesy
kurzorového kříže a k vymazání kteréhokoli znaku lze použít i
klávesu "vymazání znaku".

Po přijetí správného času vás Eureka vyzve, abyste vložili datum.
Nejdříve vložte den, pak měsíc a rok. Například 21.ledna 1991
bude zapsáno takto: "21 1 1991". Den, měsíc a rok jsou od sebe
odděleny mezerami. Měsíc lze vložit pouze číslicemi od jedné do
dvanácti. V našem konkrétním případě lze rok také vložit jako
dvojčíslí (tedy 91 místo 1991). Pokud však vložíte číslo nižší
než 85, bude považováno za rok jednadvacátého století; vložíte-li
např. dvojčíslí "22", Eureka je bude považovat za rok "2022".
Kalendář Eureky je naprogramován do roku 2084. Po tomto roce si
od nás vyžádejte nový model.

Pokud po výzvě Eureky "vlož čas" nebo "vlož datum" stisknete
pouze klávesu "nový řádek" (Eureka vám tyká - vždyť už se přece
dobře znáte a budete spolu trávit mnoho času), současné nastavení
se nezmění. Hodí se nám to, když chceme upravit nebo změnit pouze
čas. Někdy se také může stát, že funkci nastavení času a data
zapnete náhodou; v takovém případě stiskněte klávesu "nový řádek"
dvakrát za sebou a nic se nezmění.

Jak si ověříme, že jsou hodiny nastaveny správně? Stiskněte znovu
klávesu "nový řádek" a uslyšíte dnešní datum s udáním času.

15.7 Nastavení zvukového časového signálu

Víte, že Eureka může fungovat i jako bicí hodiny? Pojďte,
poslechneme si, jak znějí údery takových hodin. Stiskněte
přeřazenou funkční klávesu 1 (nejdřív přeřaďovač, pak
přistiskněte funkční klávesu 1). Eureka řekne "hudební signál
každou minutu"; to znamená, že se po uplynutí každé minuty ozve
krátký melodický zvuk. Opakujte stlačování přeřazené funkční
klávesy 1 (nejlepší metoda spočívá v tom, že prstem pravé ruky
držíte přeřaďovač trvale stisknutý, zatímco prstem levé ruky
opakovaně stlačujete a uvolňujete příslušnou funkční klávesu).

Na opakované stlačování přeřazené funkční klávesy 1 reaguje
Eureka takto: "hudební signál každou minutu", "hudební signál
každých pět minut", "hudební signál každých 10 minut", "hudební
signál každou čtvrthodinu", "hudební signál každou hodinu";
"hlasový signál každou minutu", "hlasový signál každých pět
minut", "hlasový signál každých deset minut", "hlasový signál
každou čtvrthodinu", "hlasový signál každou hodinu" a nakonec
"žádný zvukový signál". Jestliže budete ve stlačování klávesy
pokračovat, předchozí hlášení se budou opakovat dokola.

Výchozím nastavením bylo nastavení "žádný zvukový signál". Čísla,
která slyšíte, udávají počet minut, po kterých se zvukový signál
ozve. Máme k dispozici dvojí typ zvukového signálu: "hudební
signál" - velmi krátký melodický zvuk a "hlasový signál" -
mluvené udání skutečného času.

Zde je příležitost, abychom si povšimli dalšího zajímavého a
důležitého rysu Eureky: Při volbě funkce nebo nastavení nemusíte
čekat, až Eureka domluví. Můžete stlačováním klávesy mluvené
odezvě "utéci" a nastavit požadovanou funkci nebo zadat příkaz
rychleji, než Eureka domluví. Zkuste takto zvolit určitý zvukový
signál, např. "hlasový signál každou minutu". Stlačujte funkční
klávesu 1 co nejrychleji; ale tak, abyste mohli stále sledovat
právě volený signál (přeřaďovač přitom zůstává stisknutý. Pokud
jej náhodně uvolníte, dojde k zapnutí funkce "Nastavení hodin a
data" - pokud se tak stane, stiskněte dvakrát klávesu "nový
řádek" a současné nastavení zůstane beze změny).

Všimněte si, že zvukové signály (údery) se nepočítají od chvíle,
kdy si je nastavíte, nýbrž od poslední celé hodiny. Např. pokud
zvolíte zvukový signál po každých 15 minutách ve 2,06 odpoledne,
zazní poprvé ve 2,15, pak ve 2,30, ve 2,45 atd.

Hudební signál celé hodiny je elektronickým napodobením
skutečných bicích hodin. Nyní si procvičme, co jsme se dosud
naučili: Nastavte zvukový signál na "hudební signál každou
minutu". Dále nastavte hodiny na 1,59. (Datum není třeba měnit.)

Za minutu zazní údery, oznamující dvě hodiny. Po úvodní melodii
odbijí hodiny příslušnou celou hodinu.

Nastavte hodiny střídavě na "hudební signál každou minutu" a
"zvukový signál každou minutu" a všimněte si rozdílu.

Zvukový signál hodin funguje nezávisle na ostatních funkcích
Eureky. Můžete např. pracovat s textovým procesorem a hodiny
budou i přesto oznamovat čas (a přerušovat vás v příslušných
intervalech). Zvukový signál se ozývá, i když je Eureka vypnutá.

Než budeme pokračovat, vypněte zvukový signál času, abychom
nebyli rušeni v další práci. Vypnutí nastavíte opakovaným
stlačováním přeřazené funkční klávesy 1, dokud neuslyšíte "žádný
zvukový signál".

15.8 Stopky

Stopky jsou další důležitou součástí vnitřního menu hodin a
kalendáře. Jsou ovládány funkční klávesou 2. Opakovaným
stlačováním této klávesy stopky spustíte, zastavíte a vynulujete.
Nejdříve zkuste stopky spustit. Slyšíte zvukové signály?
Signalizují, že stopky jsou v chodu a jsou slyšitelné pouze
tehdy, jsme-li ve vnitřním menu "Hodiny a kalendář". Pokud toto
menu opustíme, stopky poběží dál, nicméně zvukové signály slyšet
nebudou. Stopky můžete použít např. k tomu, abyste zjistili, jak
dlouho trvá určitá práce, jak dlouhá je hudební skladba atd.
Stopky jsou čtyřiadvacetihodinové s rozlišením na setinu vteřiny.

Je samozřejmě možné zjišťovat mezičas. Je to udání času, který
uplynul od chvíle spuštění stopek (stopky se přitom nezastaví).
Mezičas zjistíte stisknutím funkční klávesy 3.

Stisknete-li přeřazenou funkční klávesu 2, oznamuje Eureka
uplývající čas nepřetržitě (čas je udáván s přesností na
vteřinu). Vyzkoušejte tuto funkci (stopky musí být předem
spuštěny). Nepřetržité udávání času zastavíte stisknutím
kterékoli klávesy, např. mezerníku.

15.9 Budík

Další užitečnou součástí "Hodin a kalenáře" je Budík. Operaci
nastavení buzení zahájíme stisknutím přeřazené funkční klávesy 3.
Po jejím stisknutí řekne Eureka "Vlož čas buzení". Vložte čas z
brailské klávesníce ve 24-hodinovém formátu a operaci ukončete
stisknutím funkční klávesy 8 ("nový řádek", resp. "závěr
operace").

Udělejme si podobné cvičení jako před chvílí se zvukovými
signály. Buzení nastavme třeba na 8,00 hodin ráno; hodiny pak na
7,59. Eureka nás za minutu vzbudí. Začne jemně, postupně však
přidává na důraznosti. Budík zastavíte stisknutím kterékoli
klávesy (nejvhodnější je mezerník).

Poslední nastavení budíku zkontrolujeme kdykoli stisknutím
přeřazené funkční klávesy 8. Eureka oznámí nastavený čas buzení i
skutečnost, zda je budík zapnut nebo vypnut. Nezapomeňte, že při
každém novém nastavení času buzení se budík automaticky zapne.
Budík můžete vypnout, zvolíte-li funkci "nastavení času buzení"
(přeřazená funkční klávesa 3) a stisknete-li pak jen funkční
klávesu 8 - konec operace. Budík znovu zapnete opakováním této
sekvence. Vypněte a zapněte buzení několikrát za sebou; stav
zkontrolujte stisknutím přeřazené funkční klávesy 8 (nastavení
času buzení se přitom nemění).

Po skončení pokusů buzení vypněte, aby vás náhodou budík
nevzbudil uprostřed noci. Nebo možná bude lepší, když budík hned
nastavíte na dobu, kdy chcete zítra vstávat, a tak Eureku již
využijete k praktické službě.

15.10 Kalendář

Jednou z nejužitečnějších součástí Hodin a kalendáře je samotný
kalendář. Nyní si povíme, jak funguje. Stisknete-li funkční
klávesu 4, Eureka vás vyzve "vlož datum". Můžete vepsat nějaké
datum a Eureka vám okamžitě řekne, na který den v týdnu toto
datum připadá. Zkuste to. Všimněte si, že nemusíte vkládat
letopočet. Pokud tak neučiníte, Eureka se pohybuje v letošním
roce. Pokud neudáte ani měsíc, Eureka se bude pohybovat v měsíci,
který právě probíhá.

Můžete třeba napsat datum svého narození a hned zjistíte, který
den v týdnu jste se narodili. V tom případě však nezapomeňte
napsat i rok všemi čtyřmi ciframi; Např. je-li rokem vašeho
narození rok 1956, vložte "1956" (pokud vpíšete jen "56", Eureka
skočí do roku 2056, protože všechny roky nižší než 85 jsou
považovány za roky 21. století).

Eureka však umí mnohem víc než poznat podle data, který den v
týdnu to byl nebo bude. Umí i obrácený postup. Když zvolíte
funkci "Kalendář" a Eureka vás vyzve "vlož datum", vložte den v
týdnu (stačí jeho zkrácené jméno) a Eureka vám řekne, které
nejbližší datum na tento den připadne; pokud je dnes např.
pondělí 14. prosince a pokud vpíšete "středa" (nebo jen "st"),
Eureka řekne "16. prosince". Dbejte, abyste rozlišovali mezi
zkratkami pro pondělí (po) a pátek (pá) a pro středu (st) a
sobotu (so); u ostatních dnů stačí vložit pouze první písmeno
jejich jména - můžete však vepsat i víc písmen.

Vpíšete-li stejný den v týdnu, jako je dnes, řekne Eureka datum o
týden pozdější, než je datum dnešní.

Služby kalendáře jsou dále rozšířeny o možnost zjištění
vzdálenějších dat než pouze o týden dopředu. Vpíšete-li k
požadovanému dni slovo "týden" (stačí i zkratka "t"), Eureka
oznámí datum, které bude za týden od prvního výskytu daného dne
po dnešku; dnes je např. pondělí 14. prosince; jestliže vložíte
"ú t", Eureka řekne "22. prosince", což je datum od
následujícího úterý za týden.

Zkratka pro týden ("t") je oddělena od názvu dne mezerou. Písmeno
"t" můžete vepsat za sebou, kolikrát chcete (jednotlivá "t"
oddělujte mezeru); každé další "t" znamená, že Eureka přičte k
danému datu dalších 7 dní.

Teď si procvičíme vše, co bylo probráno. Vkládejte různá data a
názvy dnů v týdnu a Eureka sama zvládne veškerou obtížnost úkolu,
včetně nestejného počtu dnů v různých měsících i přestupných
letech.

15.11 Počet dnů mezi daty

Další funkce "Kalendáře" dokáže spočítat dny mezi dvěma daty.
Tuto funkci zvolíme stisknutím přeřazené funkční klávesy 4.
Eureka vás vyzve, abyste vložili první datum; jakmile vložíte
první datum, jste vyzváni ke vložení druhého data. Pak se dovíte
přesný počet dní mezi těmito dvěma daty. Jestliže vpíšete datum
svého narození jako datum první a dnešní datum jako datum druhé
(Eurece nevadí, když sled dat obrátíte), zjistíte, kolik dní už
jste na světě. Dnešní datum nemusíte vkládat; stačí, když na
výzvu "vlož datum" stisknete klávesu "nový řádek".

15.12 Minutník

Posledním měřičem času je minutník. Minutník Eureky je odčítací
24-hodinový časoměřič a lze jej nastavit od jedné minuty do 24
hodin v jednominutových intervalech. Minutník zapnete stisknutím
přeřazené funkční klávesy 5. Nejdříve vkládejte hodiny, pak
minuty, které od hodin oddělíte mezerou. Minutník vyzkoušíme
např. takto: Vložte 0 hodin, pak mezeru a pak 1 minutu. Jakmile
minutník spustíme, dojde za další minutu.

Nastavený minutník spouštíme funkční klávesou 5. Skutečnost, že
je minutník v provozu, potvrzuje zvukový signál, který známe z
funkce "stopky". Stejně jako u stopek, můžeme i nyní opustit
vnitřní menu "Hodin a kalendáře" a minutník poběží nezávisle na
tom, co Eureka dělá dále; zvukové signály přestanou být
samozřejmě slyšet.

Je-li minutník v provozu a stisknete-li znovu funkční klávesu 5,
zjistíte, jaká doba ještě zbývá do jeho dojití. Za provozu
minutníku se mění i význam přeřazené funkční klávesy 5.
Stisknete-li ji, minutník se zastaví ještě před dojitím.

Jakmile minutník dojde, ozve se krátká znělka a po ní mluvené
oznámení o dojití. Pak je možné minutník znovu nastavit na jinou
dobu (s použitím přeřazené funkční klávesy 5) nebo jej můžeme
znovu spustit s nezměněným nastavením (za použití funkční klávesy
5 bez přeřazení).

Nezapomeňte, že nastavení minutníku (přeřazená funkční klávesa 5)
minutník nespouští. Rozběhne se až po stisknutí funkční klávesy 5
bez přeřazení.

Tolik o hodinách a kalendáři. Než se však s nimi definitivně
rozloučíme, povíme si něco o vlastnostech klávesy "nový řádek".

15.13 Klávesa Nový řádek

Klávesa "Nový řádek" je funkční klávesa 8. Už jste si jistě
všimli, že ji stlačujeme, když chceme ukončit vkládání z brailské
klávesnice (proto ji také někdy označujeme jako klávesu "závěr
operace"). Později při práci s textem zjistíte, že tato klávesa
znamená doslova "nový řádek" nebo "návrat vozu" a má stejnou
funkci jako klávesa návratu vozu na elektrickém psacím stroji.

Tato klávesa má v některých vnitřních menu Eureky další významy:
v "Hodinách a kalendáři" se např. po jejím stisknutí ozve dnešní
datum a udání času; v "Diáři" po jejím stisknutí uslyšíte
aktuální záznam. Stisknutí klávesy "Nový řádek" vyvolá vždy buď
udání aktuálního času nebo aktuální záznam v diáři.

Stiskněte ji ve vnitřním menu "Hodiny a kalendář": Uslyšíte
dnešní datum a udání času.

16 Kalkulátor

Kalkulátor spustíme stiskem funkční klávesy 3 z hlavního menu.

Kalkulátor nám poslouží pro jednoduché výpočty právě tak dobře,
jako pro složité výpočty vědeckého a technického charakteru.

Technické funkce kalkulátoru zahrnují trigonometrické a
exponenciální funkce, statistiku a výpočty v algebraické notaci.

Kalkulátor také umožňuje přeměnu anglosaských měr a vah na
metrický systém a naopak.

Po vstupu do vnitřního menu kalkulátoru (stiskem funkční
klávesy 3) se změní významy všech funkčních kláves takto:

Funkční klávesa 1 plus
Funkční klávesa 2 mínus
Funkční klávesa 3 krát
Funkční klávesa 4 děleno
Funkční klávesa 5 mocnina
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 provést, zopakovat poslední výsledek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př sečíst do paměti
Funkční klávesa 2 + Př odečíst do paměti
Funkční klávesa 3 + Př číselný formát
Funkční klávesa 4 + Př závorku otevřít
Funkční klávesa 5 + Př závorku uzavřít
Funkční klávesa 6 + Př vymazání paměti
Funkční klávesa 7 + Př celkové vymazání
Funkční klávesa 8 + Př rovná se

Abychom uspokojili vaši nedočkavost, provedeme si jednoduchý
výpočet: Sečteme jednu a dvě.

Vložte jedničku (a nezapomeňte na číselný znak, pokud píšete v
českém literárním plnopise); pak stiskněte funkční klávesu 1
("plus"); pak vložte dvojku (opět s číselným znakem, pokud jste v
českém plnopise). Výpočet bude proveden, jakmile stisknete
klávesu "provést", resp. "nový řádek" nebo "závěr operace"
(funkční klávesa 8); Eureka nyní řekne výsledek, tedy vysloví
číslo "3". Stisknete-li znovu klávesu "nový řádek", poslední
číselný údaj, včetně poslední vložené operace, budou považovány
na konstantu. V našem případě je konstantou "plus 2". Stlačujte
klávesu "provést" několikrát za sebou a sledujte opakování
operace s konstantou - přičítání konstanty 2.

Nyní si vytvořte několik vlastních cvičení. Zařaďte i odčítání,
násobení a dělení (funkční klávesy 2-4). Máte-li zálibu v
matematice, zkuste i mocninu (funkční klávesa 6).

Pokud uděláte chybu, vždy jsou vám k dispozici klávesy "znak
zpět" nebo "vymazání znaku" ve spojení s levou i pravou klávesou
kurzorového kříže. Již víte, že tyto klávesy mají stejnou funkci
ve všech vnitřních menu Eureky.

Předcházející výsledek si můžete osvěžit vložením písmene "L"
(last - poslední) a následným stisknutím klávesy "provést".

Veškeré údaje (ať už poslední vkládaný řádek nebo výsledek
předchozí operace) vymažeme stisknutím přeřazené funkční klávesy
7, která funguje jako celkový výmaz.

Kalkulátor má mnoho užitečných funkcí, s nimiž se brzy sžijete.
Není třeba, abyste používali všechny technické a statistické
funkce, které kalkulátor nabízí; je však užitečné vědět, že jsou
k dispozici.

Pokud nebudete rozumět některým následujícím pojmům a výkladům,
klidně je vynechte. Možná se k nim později vrátíte, až budete mít
chuť plně využít schopností kalkulátoru Eureky.

Než se však pustíme do složitějších funkcí kalkulátoru, čeká vás
překvapení. Je totiž nejvyšší čas představit jeden z
nejdůležitějších rysů Eureky - virtuální (zdánlivou) obrazovku.

16.1 Virtuální obrazovka

Virtuální obrazovka je imaginární, zdánlivá obrazovka, která
obsahuje dříve vložené a Eurekou vyslovené informace. Pokud např.
použijete kalkulátor k provedení nějakých výpočtů, bude jistě
užitečné, když si nebudete muset všechny výsledky pamatovat, ale
když je budete mít uloženy a stále k dispozici, jako byste
používali poznámkový blok. Eureka takto pracuje.

K vyvolání vašich posledních výpočtů stačí stisknout horní
klávesu kurzorového kříže. Ozve se zvukový signál a Eureka řekne
"obrazovka". Právě jste vstoupili do kouzelné říše "virtuální
obrazovky". Nyní se za pomoci kláves kurzorového kříže můžete
potulovat nahoru, dolů, doleva i doprava a můžete tak prozkoumat
celý obsah virtuální obrazovky. Prázdý řádek na obrazovce
signalizuje Eureka oznámením "prázdný řádek". Po stisknutí
kterékoli klávesy kurzorového kříže (levá, horní, pravá nebo
dolní) Eureka vždy vysloví znak, na který kurzor ukazuje.

Stisknutí mezerníku společně s horní klávesou kurzorového kříže
způsobí, že Eureka vysloví aktuální řádek. Aktuální slovo Eureka
přečte, stiskneme-li společně mezerník s horní a levou klávesou
kurzorového kříže.

Stisk levé klávesy kurzorového kříže společně s přeřaďovačem
přikáže Eurece přečíst první slovo na řádku; stisk pravé klávesy
kurzorového kříže s přeřaďovačem pak přikáže vyslovit poslední
slovo na řádku.

Na horní okraj obrazovky se dostaneme současným stiskem levé,
horní a pravé klávesy kurzorového kříže; tento příkaz si snadno
zapamatujete, protože tři uvedené klávesy tvoří šipku směřující
vzhůru. Šipka směřující dolů (levá, dolní a pravá klávesa
kurzorového kříže) nás dovede na dolní konec obrazovky.

Místo na obrazovce, kde se právě nalézáte, vám Eureka sdělí po
stisknutí funkční klávesy 2; oznámí vám číslo řádku a sloupce.
(Virtuální obrazovka se skládá ze 24 řádků a 80 sloupců.)

V režimu "Virtuální obrazovka" existují i další příkazy pohybu.
Probereme si je později. (Pokud se nemůžete dočkat, prostudujte
příslušné oddíly Referenční části této příručky.)

Virtuální obrazovku opustíme již známým příkazem "ahoj" - tedy
stisknutím přeřaďovače a přistisknutím mezerníku. Eureka vydá
zvukový signál a oznámí, že opouští virtuální obrazovku. Vrátili
jste se do vnitřního menu kalkulátoru a můžete pokračovat ve
zkoumání jeho složitějších funkcí.

16.2 Prohlídka kalkulátoru

Začněme závorkami. Závorku otevřeme přeřazenou funkční klávesou
4, uzavřeme přeřazenou funkční klávesou 5. Eureka neomezuje počet
do sebe vložených závorek; můžete jich napsat tolik, kolik se
jich vejde na vstupní řádek kalkulátoru, který má 240 znaků.

Jedna ze zajímavých vymožeností kalkulátoru spočívá v jeho
schopnosti používat symbolická jména pro proměnné, které se při
výpočtech používají. Díky tomu lze vytvořit velké množství
pamětí, do nichž jsou uloženy pracovní mezivýsledky.

Můžete například vynásobit 3 krát 4 následujícím výrazem: A=3*4;
to znamená, že výsledek 12 bude uložen do proměnné A. Pak můžete
napsat třeba A+8; stiskněte klávesu "provést" a výsledek bude 20.

Nyní vidíte, k čemu je přeřazená klávesa 8. Toto "rovná se" se
používá pro přiřazování hodnot proměnným.

Některá jména proměnných mají zvláštní význam; např. proměnná "L"
je vždy výsledek posledního výpočtu. Už jsme uvedli, že po
stisknutí "L" a následném stisknutí klávesy "provést" ("nový
řádek") uslyšíte výsledek předchozího výpočtu. Takto lze vlastně
zjistit hodnotu všech proměnných - tedy vložením jejich jména a
stisknutím klávesy "provést" (její všudypřítomný význam "nový
řádek" pro tuto chvíli zapomeňte). Stisknutí této klávesy
vyhodnotí výraz, který jste předtím vložili.

"Rovná se" (přeřazená klávesa 8) nezpůsobí vyslovení výrazu;
výraz je vyhodnocen a výsledek je přidělen příslušné proměnné.

Jména proměnných mohou mít jeden nebo dva znaky. První znak musí
být vždy písmeno; např. "A", "A1", "AA", "AB" jsou platná jména
proměnných.

Pokud použijete jméno pro proměnnou, která nebyla ještě
definována, kalkulátor jí přidělí nulovou hodnotu ; napište např.
"X" a stiskněte následně klávesu "provést"; Eureka řekne "nula".
Nyní napište X=5 (pro "rovná se" použijte přeřazenou klávesu 8);
proměnné "X" jste přidělili hodnotu 5. Nyní vpište "X" s
následnou klávesou "provést". Eureka řekne "pět". Je to jasné,
že?

Nezapomeňte, že v kalkulátoru jsou zabudovány dvě konstanty,
takže nemůžete jejich jména použít pro své proměnné. Jsou to PI a
EU. PI je 3,14159 (Ludolfovo číslo) a EU je 2,71828 - základ
přirozených logaritmů.

Schopnost kalkulátoru pracovat s pojmenovanými proměnnými
poskytuje velké množství pamětí. Pravděpodobně je jich mnohem
více, než jich v praxi budete potřebovat. Nadto máte možnost
pojmenovat paměti podle hodnot, které obsahují, takže si je snáze
zapamatujete; souřadnice např. můžete označit "X" a "Y", zatímco
jiné kalkulátory využívají k tomuto účelu jen číselné kódy.

Jedna z pamětí kalkulátoru je rezervována pro zvláštní účel. Do
této pamětí se snadno dostanete stisknutím přeřazené klávesy 1 a
přeřazené klávesy 2, které slouží k sečtení do paměti a odečtení
do paměti. Tyto funkce lze využít k sumačnímu sčítání a odčítání
např. při účtování, jsou však také vhodně využitelné při práci se
statistickými údaji. Vložené položky jsou přičteny k obsahu (nebo
odečteny od obsahu) proměnné "T" (zkratka pro "totál").

Funkce "přičíst do paměti" a "odečíst do paměti" mají ještě dvě
jména proměnných: Proměnná "N", což je součet vložených položek a
"Q", což je suma čtverců vložených položek. S těmito proměnnými
pracují čtyři speciální statistické funkce, jak vysvětlíme
později.

Statistická paměť, tj. všechny proměnné v ní obsažené, se vymaže
stisknutím přeřazené funkční klávesy 6.

16.3 Formát čísla

Než přejdeme k technickým funkcím a k metrické konverzi, zmíníme
se o další užitečné vlastnosti kalkulátoru - o způsobu
vyslovování číselných údajů, který nazýváme "formát čísla".

Číslo může být vyjádřeno několika způsoby. Aby bylo hned jasné, o
čem je řeč, vložte z brailské klávesnice číslo 10 000 a stiskněte
klávesu "provést"; Eureka řekne "deset tisíc". To je však pouze
jeden z pěti způsobů, kterými Eureka umí čísla vyslovovat. Umí
vyjadřovat čísla nejen tak, jak to dokážeme pochopit my, pouzí
smrtelníci; dovede upravit číselný formát i pro ucho účetních,
techniků a vědců.

Opakovaně stlačujte přeřazenou funkční klávesu 3 (přeřaďovač
zůstává při této operaci stlačen) a poslechněte si názvy formátů
čísel, které Eureka nabízí. Zvolte některý z nich a stiskněte
klávesu "provést". Číslo 10 000 bude vyjádřeno různými způsoby:
Formát obchodní (účetnický) má vždy dvě desetinná místa (Eureka
tedy řekne "deset tisíc čárka nula nula". Technici rádi používají
prefixy jako mikro-, mili-, kilo-, mega- atd., což jsou násobky
tří desetinných míst (v technickém formátu vysloví Eureka číslo
10.000 jako "deset é plus tři" - "é plus tři" vlastně znamená
"tři nuly před desetinnou čárkou"). Pokud exponenciální vyjádření
znáte, není třeba vám dále cokoli vysvětlovat - podrobnosti i
přesnější údaje najdete v referenční části příručky.

Většina uživatelů, pro něž je kalkulátor běžnou pomůckou užívanou
ke všedním výpočtům, se spokojí s formátem "pohyblivá (desetinná)
čárka". Pro další práci proto zvolte tento formát.

Statistické funkce, technické funkce a konverze měr a vah jsou
poslední důležité vymoženosti kalkulátoru Eureky. Statistické a
technické funkce lze vynechat, pokud nejsou středem vašeho zájmu.
V každodenní praxi vám však může být k užitku možnost přepočtu
anglických měr a vah na desetinný (metrický) systém a naopak.

16.4 Technické funkce

Kalkulátor Eureky používá následující trigonometrické funkce:

SIN sinus
COS kosinus
TAN tangens
ATN arkustangens

Trigonometrické funkce vyžadují udávání úhlů v radiánech. Pro
usnadnění konverze stupňů na radiány slouží dvě konverzní funkce:

RAD konverze stupňů na radiány
DEG konverze radiánů na stupně

Jméno funkce se vkládá před argumentem, argument pak uzavíráme do
závorek; vypočtěme např. sinus Pi: Vložte "SIN(PI)" a operaci
uzavřete klávesou "provést". Eureka odpoví "nula". A skutečně:
Sinus Pi je 0. Zkuste vypočítat kosinus Pi. Výsledek je -1.

Argumentem v závorce může být i složený výraz obsahující jména
proměnných.
Následují další užitečné funkce Eureky:

EXP exponenciální funkce
LOG přirozený logaritmus
LDE dekadický logaritmus
SQR druhá odmocnina

Nezapomeňte, že kalkulátor má univerzální exponenciální funkci,
kterou uvedeme do činnosti stiskem funkční klávesy 5. Tuto funkci
můžeme výhodně využít i při odmocňování; např. pro výpočet třetí
odmocniny z 8 umocníme 8 na 1/3. Postup je následující: Vložte
"8"; stlačte funkční klávesu 5 (Eureka řekne "mocnina"); aby bylo
možné použít 1/3 jako argument, musíme tento výraz vložit do
závorek; proto stlačte přeřazenou funkční klávesu 4 (závorka
otevřít), pak vložte "1", pak funkční klávesu 4 (děleno), pak "3"
a pak přeřazenou funkční klávesu 5 (závorka uzavřít); operaci
ukončete klávesou "provést"; správný výsledek je 2.

Uživatelé Eureky, kteří se zajímají o počítače, ocení schopnost
kalkulátoru používat a konvertovat hexadecimální (šestnáctková)
čísla. Hexadecimální čísla vkládáme s prefixem "procenta";
chceme-li např. znát desítkovou hodnotu šestnáctkového čísla FF,
vložíme "%FF" a stiskneme klávesu "provést"; výsledek je 255.

16.5 Statistické funkce

Statistické funkce využívají paměť pro speciální účely a její
příkazy "přičíst do paměti" a "odečíst do paměti", které
spouštíme do činnosti přeřazenými funkčními klávesami 1 a 2.

Pokaždé, když přidáte do paměti položku s použitím funkce Přičti do
paměti, se položka přičte k celkovému součtu T, počet položek N se
zvětší o jednu a k sumě čtverců Q se přičte druhá mocnina položky.
Nesprávně vložené číslo je možno vymazat ze statistické paměti jeho
odečtením funkcí Odečti do paměti, což současně opraví i počet položek
a sumu čtverců.

Po vložení všech položek je součet k dispozici v proměnné "T" a lze
jej prohlédnout vložením "T" a klávesy "provést". Počet položek je v
proměnné N a suma čtverců v proměnné Q.

K dispozici máme čtyři statistické funkce pracující s uvedenými
proměnnými:

STP standardní odchylka populace
STS standardní odchylka vzorku
VRP variance populace
VRS variance vzorku

Pokud chcete vypočíst např. standardní odchylku populace, napište
otazník a hned za ním "STP". Pak stiskněte klávesu "provést". Eureka
vysloví vypočtenou hodnotu.

Uvedené čtyři statistické funkce navíc ukládají své hodnoty do čtyř
proměnných, které je možno používat v dalších výpočtech. Jsou to:

standardní odchylka populace SP
standardní odchylka vzorku SS
variance populace VP
variance vzorku VS

Povšimněte si, že všechny proměnné používané ve statistických
výpočtech se vymažou stiskem přeřazené funkční klávesy 6.

16.6 Konverze měr a vah

Pomocí této funkce Eureka převádí anglosaské míry na míry
metrické a naopak. Pro názornost začneme praktickým příkladem.

Řekněme, že chceme převést dva palce na centimetry. Napište "2" a
pak klávesu "provést"; vložte otazník a bezprostředně za něj
skupinu písmen "INCM" (tato skupina zkracuje anglická slova
"inches to centimetres" - česky "palce na centimetry"). Eureka
pak řekne "5,08", což je délka dvou palců vyjádřená v
centimetrech.

Hesla pro provádění konverze si lze snadno zapamatovat, protože
jsou tvořena běžnými anglickými zkratkami měr; vkládáme je v
pořadí, v jakém je chceme převést. 5,08 cm převedeme zpět na
palce tak, že vložíme otazník a bezprostředně po něm zkratku
"CMIN"; po stisknutí klávesy "provést" slyšíte výsledek "2".

Eureka převádí následující měrné jednotky (funkce uvádíme i s
jejich klíčovými slovy):

palce na centimetry INCM
centimetry na palce CMIN
stopy na metry FTM
metry na stopy MFT
yardy na metry YDM
metry na yardy MYD
míle na kilometry MKM
kilometry na míle KMM

unce na gramy OZG
gramy na unce GOZ
libry na kilogramy LBKG
kilogramy na libry KGLB

stupně Fahrenheita na stupně Celsia DFDC
stupně Celsia na stupně Fahrenheita DCDF

16.7 Převod na decimální stupně

Převod měrných jednotek je doplněn několika dalšími konverzními
možnostmi.

První dvě funkce tohoto typu umožňují převod decimálních stupňů
na stupně, minuty a vteřiny a naopak.

Tyto konverze pracují se třemi proměnnými: "D" pro stupně, "M"
pro minuty a "S" pro vteřiny. Jsou to:

stupně, minuty, vteřiny na decimální stupně DMSD
decimální stupně na stupně, minuty a vteřiny DDMS

Převeďme např. 60 stupňů, 2 minuty a 30 vteřin na decimální
stupně. Nejdříve musíme přidělit příslušné hodnoty proměnným D, M
a S. Vložte "D=60" s následným stisknutím klávesy "provést"; pak
"M=2" a "S=30", v obou případech s následným stisknutím klávesy
"provést". "Rovná se" vložíte přes přeřazenou funkční klávesu 8.

Konverzi provedeme vložením otazníku a hesla "DMSD". Pak se ozve
výsledek. Hodnota v proměnné "D" se také příslušně změnila;
obsahuje nyní decimální stupně. (Připomeňme si, že obsah každé
proměnné uslyšíme po vložení jejího jména a stisknutí klávesy
"provést".)

Při opačném převodu musí být proměnná "D" vložena v decimálních
stupních. Konverzi zapne klíčové slovo "DDMS". Eureka sdělí
výsledek a zároveň provede příslušnou změnu obsahu proměnných
stupňů, minut a vteřin.

16.8 Polární a pravoúhlé souřadnice

Poslední převodní funkcí kalkulátoru Eureky je konverze polárních
souřadnic na pravoúhlé a naopak.

Pro pravoúhlé souřadnice jsou použity proměnné X a Y; jména
proměnných pro polární souřadnice jsou R (radius) a A (úhel).

Převodní funkce jsou:

polární na pravoúhlé PXY
pravoúhlé na polární XYP

Stejně jako v předchozím příkladu je i nyní nejdříve nutno vložit
příslušné proměnné; pak vložte klíčové slovo s předsazeným
otazníkem. Eureka pronese dvě výsledné hodnoty a uloží je do
příslušného souboru proměnných.

16.9 Speciální funkce

Kalkulátor obsahuje pět velmi neobvyklých funkcí, které zvláště
ocení technicky zaměření uživatelé. Prostřednictvím těchto funkcí
máte přístup k měřením voltmetru a teploměru, což umožňuje
provádět výpočty s těmito hodnotami.

Tyto funkce mají následující jména:

DVM voltmetr
TIC vnitřní teplota ve stupních Celsia
TEC vnější teplota ve stupních Celsia
TIF vnitřní teplota ve stupních Fahrenheita
TEF vnější teplota ve stupních Fahrenheita

Vyzkoušíme si zde alespoň jednu z těchto funkcí: Vložte z
brailské klávesnice "TIC" a stiskněte klávesu "provést".
Kalkulátor okamžitě oznámí vnitřní teplotu ve stupních Celsia,
jako byste zvolili funkci "teploměr" z hlavního menu.

Naměřené hodnoty teploty i napětí můžete uvádět v aritmetických
výrazech stejně jako kterékoli jiné proměnné. Jestliže např.
vložíte výraz "TIC*1,8+32", což je vzorec konverze na stupně
Fahrenheita, dostanete stejný výsledek, který by vám vyšel,
kdybyste vepsali pouhé TIF. (Zkuste si zpětnou konverzi na stupně
Celsia - vložte otazník a bezprostředně po něm DFDC.)

Vstupní rozsah voltmetru Eureky je 0 až 1,3 voltu. Funkci DMV
spolu s možností výpočtu podle vzorce můžete výhodně využít tam,
kde chcete měřit voltmetrem Eureky jiné veličiny než napětí v
daném rozsahu. Do vstupu voltmetru lze připojit různé převodníky
a přizpůsobit pomocí převodního vzorce jeho stupnici vlastnostem
příslušného měřícího zařízení.

Funkce pro měření vnější teploty TEC a TEF dávají platný výsledek
pouze tehdy, připojíme-li do vstupu na pravém boku Eureky externí
teplotní sondu.

Tolik o kalkulátoru. Dále se budeme zabývat funkcí, která vám
pomůže při organizování denního rozvrhu a zajistí, abyste
nezapomněli na důležité schůzky, na významná data a zvláštní
události.

17 Diář

Do diáře Eureky ukládáme datum a čas schůzek, setkání apod.; k
datu a času připojujeme zpravidla krátké zprávy nebo vzkazy.
Jednotlivé záznamy v diáři se tedy skládají z data, udání času a
krátké zprávy.

Jakmile se daný záznam vyvolá (až se vložené datum i čas shodují
se skutečným datem i časem), diář Eureky "se vzbudí". Pokud je v
té chvíli Eureka zapnuta a vy pracujete s kteroukoli její funkcí,
vaši práci dočasně přeruší oznámení. Můžete si pak "přečíst"
zaznamenaný vzkaz a posléze jej z diáře vymazat.

Co se stane, když u Eureky v okamžiku vyvolání načasovaného
záznamu nikdo není? Po pěti minutách se přístroj automaticky
vypne. Při příštím zapnutí vás upozorní, že máte v diáři "prošlý"
vzkaz.

Pořizování záznamů do diáře je vlastně velmi jednoduché. Z
hlavního menu se do diáře dostanete stisknutím přeřazené funkční
klávesy 2. Projděte si nápovědná návěstí (stisknete mezerník,
přidržíte jej a stlačujete jednu funkční klávesu za druhou) a
seznamte se tak postupně s významem všech funkčních kláves. Jsou
to:

Funkční klávesa 1 vyhledání slova
Funkční klávesa 2 řeknu dnešní datum
Funkční klávesa 3 vepsání nového záznamu
Funkční klávesa 4 kalendář
Funkční klávesa 5 uložení diáře na disk
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek (resp. "závěr operace");
řeknu editovaný záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př pokračuje hledání slova
Funkční klávesa 2 + Př vyhledání data v diáři
Funkční klávesa 3 + Př vymazání diáře
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrání diáře z disku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání záznamu
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav diáře

Nyní si procvičíme užívání nejběžnějších funkcí. Stlačte třeba
funkční klávesu 2, abyste zjistili, kolikátého dnes je.

Už znáte význam funkční klávesy 4: Příkaz "kalendář" je totožný s
příkazem ve vnitřním menu "Hodin a kalendáře". Jeho zopakováním
zde vám chceme usnadnit práci. Stojí za připomínku, že tento
příkaz můžete použít, když chcete zjistit, na který den připadá
určité datum a naopak.

Klávesa "nový řádek" (funkční klávesa 8) vám umožní, abyste si
poslechli záznam, který jste právě zapsali nebo záznam, na kterém
se nachází kurzor; tato klávesa má samozřejmě i svoji základní
funkci - ukončuje vkládání data, času i vzkazu.

K vysvětlení pojmu "aktuální záznam" je nutno zavést termín
"ukazatel aktuálního záznamu". Kdykoli zapnete diář, ukazuje
ukazatel aktuálního záznamu na časově nejbližší záznam, tedy na
ten, který se vyvolá nejdříve.

Jakmile do diáře vložíte nový záznam, je tento záznam uložen do
správného chronologického pořadí ve vztahu k ostatním záznamům.
Ukazatel aktuálního záznamu v té chvíli ukazuje na tento právě
vložený záznam. Proto se po stisknutí klávesy "nový řádek" ozve
záznam, který jste právě napsali, nikoli záznam, který je z
chronologického hlediska nejbližší.

Klávesy kurzorového kříže umožňují pohybovat ukazatelem záznamu
po celém diáři. Můžeme tak diář prolistovat chronologicky - den
za dnem, měsíc za měsícem. Brzy podrobně popíšeme příslušný
postup.

17.1 Vložení záznamu do diáře

Nyní provedeme zápis do diáře. Nejdříve stiskneme funkční klávesu
3. Eureka nás vyzve, abychom vložili datum, čas a vzkaz. Už víte,
jak se vkládá datum a čas - je to stejné jako v menu "Hodiny a
kalendář". Jistě si vzpomínáte, že data můžeme vkládat i jako
názvy dnů nebo dokonce jen jako jejich zkratky. Po názvech dnů
může následovat slovo "týden" (nebo jeho zkratka), čímž posuneme
příslušné datum o sedm dní dopředu. Pokud místo vložení data
stisknete jen klávesu "nový řádek", Eureka předpokládá, že máte
na mysli dnešní datum.

Každý vzkaz v diáři může mít až 64 znaků. Zpravidla zaznamenáváme
údaje o schůzkách, jména, místa, telefonní čísla, která máme
volat atd.

Jakmile vložíme všechny tři položky záznamu, je tento záznam
uložen na správné místo do chronologické řady ostatních záznamů.

V tu chvíli o něj začnou pečovat časoměrné funkce Eureky, které
zajistí, že se každý záznam vyvolá ve správném okamžiku.

Jestliže vložíte záznam s datem nebo s udáním času v minulosti,
zjistíte, že to prostě nejde (zkuste to). Eureka uloží pouze
takové záznamy, které se vztahují k budoucnosti. Procvičíme si
práci s diářem, abychom v ní získali praxi a také abychom
slyšeli, co všechno Eureka říká. Nejdřív opusťte Diář a v menu
Hodin a kalendáře zjistěte přesný čas. Pak se do Diáře vraťte a
vložte nový záznam. Po výzvě "vlož datum" stiskněte klávesu "nový
řádek", čímž vložíte do záznamu dnešní datum. Na výzvu "vlož čas"
vložte čas, který nastane, řekněme, za dvě minuty. Nakonec vložte
krátký vzkaz a operaci uzavřete klávesou "nový řádek". Tento nový
záznam se právě stal "aktuálním záznamem"; ověřte tuto skutečnost
stiskem klávesy "nový řádek". Uslyšíte záznam, který jste právě
zapsali.

Teď můžete dělat s Eurekou jakékoli jiné operace, nebo ji můžete
i vypnout. Zakrátko se sama ozve krátkou znělkou diáře a
následným oznámením: "Záznam z diáře: Vyvolej stiskem kterékoli
klávesy". Eureka teď čeká, až některou klávesu opravdu stisknete.
Stlačte mezerník a Eureka "zarecituje" vzkaz, včetně data a udání
času. Pak si můžete dát vzkaz zopakovat (stiskem klávesy "nový
řádek") nebo jej můžete podrobněji zkoumat za pomoci kláves
kurzorového kříže. I kombinace mezerníku s klávesami kurzorového
kříže fungují podobně jako ve virtuální obrazovce nebo - jak si
později řekneme - v textovém procesoru.

Záznam, který jste si nechali zopakovat nebo případně prozkoumali
podrobněji, smažete stisknutím kterékoli klávesy brailské
klávesnice, včetně mezerníku. Na jeho místo se posune
chronologicky nejbližší záznam.

17.2 Listování diářem

Při vkládání nového záznamu (data, času i vzkazu) jsou vám k
dispozici všechny editační klávesy - znak zpět, vymazání znaku,
levá a pravá kurzorová klávesa.

Kromě své editační funkce při vkládání data, času a textu vzkazu
lze klávesy kurzorového kříže využít i k listování diářem. S
jejich pomocí pohybujeme ukazatelem aktuálního záznamu.

Chronologicky vzato: Horní kurzorová klávesa přenese ukazatel na
předchozí záznam, dolní klávesa na následující záznam. Vložte
několik nových záznamů a ověřte funkci obou kláves. Všimněte si,
že datum se u záznamu vysloví pouze tehdy, není-li totožné s
datem předchozího záznamu. Rok se vysloví pouze tehdy, nejde-li o
rok letošní.

Stisknutím levé, horní a pravé klávesy kurzorového kříže (šipka
směřující vzhůru) se přeneseme na začátek diáře. Na jeho konec
nás přenese stisk levé, dolní a pravé klávesy kurzorového kříže
(šipka směřující dolů).

Existuje několik dalších možností jak pohybovat ukazatelem
záznamu. Jsou to:

horní kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek dne
dolní kurzorová klávesa + přeřaďovač konec dne
dolní + levá kurzorová klávesa začátek měsíce
dolní + pravá kurzorová klávesa konec měsíce

Nadto lze podrobně "pročítat" textovou část záznamu těmito
příkazy:

levá kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek záznamu
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač konec záznamu
horní + levá kurzorová klávesa o slovo zpět
horní + pravá kurzorová klávesa o slovo vpřed

Stejné kombinace jsou použitelné pro většinu vnitřních menu
Eureky. Totéž platí o následujících vyslovovacích příkazech:

mezerník + horní kurzorová klávesa vyslov aktuální záznam
mezerník + levá kurzorová klávesa aktuální písmeno
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj slovem aktuální
písmeno ("Adam,Božena..")

Aktuální záznam se rovněž vyslovuje současným stiskem levé a
pravé klávesy kurzorového kříže.

17.3 Hledání v diáři

V diáři lze vyhledat jak určité slovo, tak určité datum. Chcete
například zjistit, kdy máte jít příště k zubaři. Abychom to
zjistili, zvolíme funkci "hledání slova" stiskem funkční klávesy
1. Po vyzvání "vlož slovo" vložíme z klávesnice slovo "zubař"
(nebo stačí zkrácené torso "zub"). Jako obvykle ukončíme operaci
stiskem klávesy "nový řádek".

V tuto chvíli nastane vyhledávání prvního výskytu slova,
obsahujícího skupinu písmen "zub". Po nalezení takového slova se
ukazatel záznamu nastaví na příslušný záznam a Eureka záznam
"přečte". Je také možné pokračovat v hledání slova stiskem
přeřazené funkční klávesy 1. Eureka bude hledat následující
výskyt slova, obsahujícího skupinu písmen "zub". Pokud taková
kombinace písmen v dalších záznamech neexistuje, řekne Eureka
"nelze najít".

Vyhledávání určitého data je spuštěno stiskem přeřazené funkční
klávesy 2. Po vložení data je ukazatel záznamu nastaven na
příslušný záznam, který pak Eureka nahlas "přečte". Není již
třeba zdůrazňovat, že datum můžete vložit buď jako číselný údaj
nebo jako den v týdnu.

17.4 Uložení diáře na disk

Celý diář je možné uložit na disk i nahrát zpět do paměti Eureky.
Takto si můžete vytvořit i několik diářů (Je pochopitelné, že
pouze diář právě uložený v paměti Eureky zapíná znělku a předává
vzkazy.)

Diář uložíme na disk stisknutím funkční klávesy 5; Eureka vás
vyzve, abyste vložili jméno, pod kterým bude diář uložen. Můžete
použít jakoukoli kombinaci písmen a číslic. Jméno smí mít nejvíce
osm znaků a vkládání ukončíme klávesou "nový řádek".

Zpětné nahrání diáře do paměti Eureky spustíme stiskem přeřazené
funkční klávesy 5. Pokud jste zapomněli jméno, pod kterým jste
uložili diář, vložte otazník a klávesu "nový řádek"; Eureka vás
přenese do adresáře disku. Po adresáři se pohybujeme nahoru a
dolů pomocí horní a dolní kurzorové klávesy. Jakmile uslyšíte
jméno souboru, který chcete nahrát, stiskněte klávesu "nový
řádek". Podobně pracujeme ve všech funkcích Eureky, které
využívají možnosti ukládání na disk.

Adresář můžete zavolat i přímo, a to stisknutím funkční klávesy
4. Jméno souboru můžete podrobněji "přečíst" za pomoci pravé a
levé kurzorové klávesy. Mezerník v kombinaci s levou klávesou
kurzorového kříže hláskuje aktuální hlásku; po stisknutí
mezerníku s pravou kurzorovou klávesou vyhláskuje Eureka aktuální
hlásku slovem. Po stisknutí kterékoli klávesy brailské klávesnice
včetně mezerníku Eureka opustí adresář disku.

17.5 Organizace diáře

V diáři je udržován pořádek automaticky: Všechny prošlé vzkazy,
které byly "přečteny", se vymažou. Volnou kapacitu diáře zjistíte
zapnutím funkce "Stav diáře" (přeřazená funkční klávesa 8);
Eureka oznámí počet volných znaků.

Celkově je v diáři k dispozici 2048 znaků. Každý záznam vyžaduje
kromě vlastního vzkazu ještě 5 znaků pro datum a udání času .

V průměru lze počítat s tím, že se vám do diáře vejde přibližně
70 vzkazů (jejich přesný počet však závisí na délce jednotlivých
záznamů).

Celý diář lze vymazat stiskem přeřazené funkční klávesy 3. Eureka
vás přirozeně požádá o potvrzení, než se odhodlá k vykonání této
potenciálně nebezpečné operace. Zeptá se vás: "Chceš vymazat
diář? ano nebo ne?"; napište "y" (anglicky "yes" - ano) a diář se
vymaže. Stisk každé jiné klávesy je považován za odpověď zápornou
a nedojde k vymazání.

Je užitečné pravidelně ukládat diář na disk; zabráníte tak ztrátě
cenných informací v důsledku úplného vybití akumulátoru nebo
náhodného vymazání.

Jakmile je uzavřeno vkládání nového záznamu, nelze tento záznam
měnit. Pokud zjistíte chybu až po uzavření záznamu, vymažte celý
záznam stiskem přeřazené funkční klávesy 6. Tato klávesa vymaže
vždy aktuální záznam, tj. záznam, na který ukazuje záznamový
ukazatel.

Nezapomeňte, že můžete kontrolovat každý záznam před jeho
ukončením klávesou "nový řádek". Právě vkládaný řádek Eureka
přečte, stisknete-li společně mezerník a horní kurzorovou
klávesu.

Tak zkontrolujete datum, čas i vzkaz, dříve než záznam do diáře
vložíte.

Věříme, že vám diář bude prospěšný při organizování vašeho
denního programu. Následující kapitola se zabývá další užitečnou
funkcí Eureky. Ačkoli je to jiná funkce, má s diářem něco
společného: Osvobozuje vaši paměť od nutnosti uchovávat rutinní
informace a uvolňuje ji tak pro důstojnější úkoly.

18 Telefonní seznam

Telefonní seznam Eureky není pozoruhodný pouze proto, že si
pamatuje jména, adresy a telefonní čísla, nýbrž také pro svoji
schopnost vytáčet automaticky čísla.

Stačí jen vložit zkrácené jméno požadované osoby a Eureka bez
prodlení vytočí její číslo.

Fungování telefonního seznamu je opravdu jednoduché. Z hlavního
menu jej spustíme stiskem funkční klávesy 5. Prozkoumejte za
pomoci stlačeného mezerníku nápovědná návěstí, abyste věděli,
jaké možnosti telefonní seznam nabízí. Jsou to:

Funkční klávesa 1 vyhledávání jména
Funkční klávesa 2 vytáčení čísla z aktuálního záznamu
Funkční klávesa 3 vložení nového záznamu
Funkční klávesa 4 změna aktuálního záznamu
Funkční klávesa 5 uložení seznamu na disk
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 závěr operace; řeknu aktuální záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př pokračuje hledání jména
Funkční klávesa 2 + Př vytočení předvoleného čísla
Funkční klávesa 3 + Př vymazání seznamu
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrání seznamu z disku do paměti
Funkční klávesa 6 + Př vymazání záznamu
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav telefonního seznamu

Jistě vám neušlo, že vnitřní menu "Telefonního seznamu" se
nápadně podobá vnitřnímu menu "Diáře". To není náhoda. Všechny
operace Eureky vycházejí z logické výstavby celého zařízení a
funkce se vzájemně shodují do nejvyšší možné míry.

Příkladem může být funkční klávesa 8, která jednak ukončuje každý
vkládaný údaj (proto ji někdy nazýváme "závěr operace") a jednak
způsobí, že Eureka "přečte" aktuální záznam.

V telefonním seznamu stejně jako v diáři existuje záznamový
ukazatel. Kdykoli zapnete Telefonní seznam, ukazatel "ukazuje" na
první záznam. Každý nový záznam je uložen do seznamu před bývalý
aktuální záznam. Záznamový ukazatel pak ukazuje na tento nový
záznam, který se stává aktuálním záznamem. Stisk klávesy "nový
řádek" způsobí, že Eureka nový (aktuální) záznam "přečte".

I v telefonním seznamu, podobně jako v Diáři, lze záznamovým
ukazatelem pohybovat za pomoci kláves kurzorového kříže. Tyto
operace níže vysvětlíme podrobněji.

18.1 Vložení nového záznamu

Vložme nyní nový záznam do Telefonního seznamu. Nejdříve
stiskněte funkční klávesu 3. Eureka vás postupně vyzve, abyste
vložili jméno, telefonní číslo a adresu. Každý záznam v
Telefonním seznamu se skládá ze tří polí: pole Jméno; pole Číslo;
pole Adresa. Každé z nich může obsahovat nanejvýš 64 znaky.

Každé pole Číslo může obsahovat několik telefonních čísel.
Jednotlivá čísla od sebe oddělujeme čárkami.

Jakmile vložíte všechna tři pole, nový záznam se zařadí do
seznamu.

18.2 Listování telefonním seznamem

V průběhu procesu vkládání (tedy při zapisování jména,
telefonního čísla i adresy) můžete používat všechny editační
klávesy jako "znak zpět", "vymazání znaku", levou a pravou
klávesu kurzorového kříže.

Kromě jejich editační funkce při vkládání lze klávesy kurzorového
kříže využít i k listování telefonním seznamem. Pohybujeme jejich
pomocí ukazatelem aktuálního záznamu.

Stisknutím levé, horní a pravé kurzorové klávesy (šipka směřující
vzhůru) se přeneseme na začátek telefonního seznamu. Na jeho
konec nás přenese stisk levé, dolní a pravé kurzorové klávesy
(šipka směřující dolů).

Nadto lze podrobně "pročítat" záznam těmito příkazy:

levá kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek záznamu
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač konec záznamu
horní + levá kurzorová klávesa o pole zpět
horní + pravá kurzorová klávesa o pole vpřed
mezerník + horní kurzorová klávesa vyslov aktuální záznam
mezerník + levá kurzorová klávesa hláskuj aktuální písmeno
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj slovem aktuální
písmeno ("Adam, Božena,
Cyril,...")

Aktuální záznam se rovněž vysloví současným stiskem levé a pravé
klávesy kurzorového kříže.

18.3 Hledání v telefonním seznamu

Hledáme-li nějaké konkrétní jméno, můžeme projít celý telefonní
seznam.

Hledání spustíme stiskem funkční klávesy 1 a vložením
požadovaného jména; chceme např. najít telefonní číslo našeho
přítele Josefa. Stačí vložit "Jos" a počkat, až Eureka vyhledá
první výskyt jména, které začíná na tuto skupinu písmen. Pokud je
hledání úspěšné, záznamový ukazatel se přesune na příslušný
záznam a Eureka vysloví pole jména tohoto záznamu. Odpovídající
číslo pak vytočíme stiskem funkční klávesy 2.

Hledání jména může pokračovat, dokud nenarazíme na další výskyt
vložené písmenné skupiny. Další vyhledávání spustíme přeřazenou
funkční klávesou 1. Eureka najde příští záznam obsahující dané
jméno a "přečte" jej.

Je lhostejné, zda vkládáte jména do seznamu v pořadí křestní
jméno a příjmení nebo naopak. Pokud vkládáte nejdříve křestní
jména, vyhledávací funkce se snaží najít výskyt konkrétního jména
v záznamu; máte-li např. v jednom záznamu jméno "Josef Novák",
můžete hledat buď "Josef" nebo "Novák". Je-li v seznamu víc
Josefů (a vy podle slova "Josef" hledáte toho pravého), nakonec
na něj narazíte za použití přeřazené funkční klávesy 1.

18.4 Uložení telefonního seznamu na disk

Celý telefonní seznam je možné uložit na disk a nahrát zpět do
paměti Eureky. Takto si můžete vytvořit i několik seznamů (Je
pochopitelné, že hledat můžete pouze v telefonním seznamu právě
uloženém v paměti Eureky.)

Telefonní seznam uložíme na disk stisknutím funkční klávesy 5;
Eureka vás vyzve, abyste vložili jméno, pod kterým bude telefonní
seznam uložen. Můžete použít jakoukoli kombinaci písmen a číslic.
Jméno smí mít nejvíce osm znaků a vkládání ukončíme klávesou
"nový řádek".

Zpětné nahrání telefonního seznamu do paměti Eureky spustíme
stiskem přeřazené funkční klávesy 5. Pokud jste zapomněli jméno,
pod kterým jste seznam uložili, vložte otazník a klávesu "nový
řádek"; Eureka vás přenese do adresáře disku. Po adresáři se
pohybujeme nahoru a dolů pomocí horní a dolní klávesy kurzorového
kříže. Jakmile uslyšíte jméno souboru, který chcete nahrát,
stiskněte klávesu "nový řádek". Podobně pracujeme ve všech
funkcích Eureky, které využívají možnosti ukládání na disk.

Adresář můžete zavolat i přímo, a to stisknutím funkční
klávesy 4. Jméno souboru můžete podrobněji "přečíst" za pomoci
pravé a levé klávesy kurzorového kříže. Mezerník v kombinaci s
levou klávesou kurzorového kříže hláskuje aktuální hlásku; po
stisknutí mezerníku s pravou klávesou kurzorového kříže
vyhláskuje Eureka aktuální hlásku slovem. Po stisknutí kterékoli
klávesy brailské klávesnice včetně mezerníku Eureka opustí
adresář disku.

18.5 Organizace telefonního seznamu

Volnou kapacitu telefonního seznamu zjistíte spuštěním funkce
"Stav telefonního seznamu" (přeřazená funkční klávesa 8); Eureka
oznámí počet volných znaků.

Celkově je v telefonním seznamu k dispozici 3582 znaků. Každý
záznam se skládá z pole jména, z pole adresy a z pole telefonního
čísla. Každé pole smí obsahovat nanejvýš 64 znaků. Počet záznamů
v telefonním seznamu závisí na tom, kolik znaků potřebujete pro
jednotlivé záznamy. Chcete-li mít v telefonním seznamu i adresář,
vejde se vám tam přibližně 70 záznamů. Pokud seznam obsahuje
pouze jména a telefonní čísla, má přibližně dvojnásobnou
kapacitu.

Celý telefonní seznam lze vymazat stiskem přeřazené funkční
klávesy 3. Eureka vás přirozeně požádá o potvrzení, než se
odhodlá k vykonání této potenciálně nebezpečné operace. Zeptá se
vás "Chceš vymazat telefonní seznam? ano nebo ne?"; napište "y"
(anglicky "yes" - ano) a seznam je vymazán. Stisk každé jiné
klávesy je považován za zápornou odpověď a nedojde k vymazání.

Je užitečné pravidelně ukládat telefonní seznam na disk;
zabráníte tak ztrátě cenných informací v důsledku úplného vybití
akumulátoru nebo náhodného vymazání.

Každý záznam telefonního seznamu lze měnit, změní-li se kterákoli
jeho položka. Operaci změny záznamu spustíme stiskem funkční
klávesy 4 ("změna záznamu"). Nejdříve Eureka vysloví, resp.
"přečte" pole jména; pak je můžete podrobně zkoumat pomocí levé a
pravé klávesy kurzorového kříže. Následují pole telefonního čísla
a pole adresy. Pro mazání znaku pod kurzorem používejte funkční
klávesu 7. Opravy lze vkládat od místa, kde leží kurzor. Operaci
ukončete klávesou "závěr operace", resp. "nový řádek".

Nezapomeňte, že klávesou "nový řádek" můžete kontrolovat každý
záznam před jeho ukončením. Právě vkládaný řádek Eureka přečte,
stisknete-li společně mezerník a horní klávesu kurzorového kříže.
Aktuální písmeno Eureka vyhláskuje po stisknutí kombinace
mezerník + levá kurzorová klávesa nebo mezerník + pravá kurzorová
klávesa.

18.6 Vytáčení telefonního čísla

Jakmile Eureka vyhledá požadovaný záznam, "přečte" jej nahlas po
stisknutí klávesy "nový řádek". Příslušné telefonní číslo lze
automaticky vytočit pomocí zabudované automatické číselnice.
Číslo se vytočí po stisknutí funkční klávesy 2. Je však nutno,
aby
Eureka byla připojena na telefonní linku jedním ze svých vstupů
pro telefon, umístěných na levém boku pouzdra. Váš telefon je
připojen do druhého konektoru. Obě konektorové zásuvky jsou
paralelní a je tedy lhostejné, do které zapojíte aparát a do
které linku.

Pokud požadované pole obsahuje více telefonních čísel, dotáže se
vás Eureka "které číslo?" (máte možnost výběru z devíti čísel v
jednom poli). Vložte číslice od jedné do devíti. Číslo 1 zvolí
první číslo atd. Pokud si nepamatujete, které číslo máte zvolit,
vložte otazník. Eureka vysloví všechna dostupná čísla a zopakuje
otázku. Pokud stisknete pouze klávesu "nový řádek", příkaz se
zruší, což ostatně platí i v jiných vnitřních menu Eureky.

Ke každému číslu v poli telefonních čísel můžete přiřadit
vysvětlující slovo jako např. "8908610 zaměst", "5251377 byt"
atd.

Eureka rovněž umožňuje předvolit číslo, které voláte hodně často.
U předvoleného čísla musíte kdekoli v poli jména uvést slovo
"PRESET" - předvolba. Předvolené čísko Eureka vytočí po stisknutí
přeřazené funkční klávesy 2.

Eureka dovede vytáčet čísla oběma používanými způsoby: jak
starším impulsním, tak novějším tónovým. Volbu vytáčení nastavíme
ve funkci "Režim" (viz kap. 12.7). Volbu vytáčení nastavenou
funkční klávesou můžeme změnit z brailské klávesnice:
Předřadíte-li před telefonní číslo zaznamenané v poli čísla
písmeno "T", je toto číslo vytáčeno tónovým způsobem; podobně to
platí pro telefonnní čísla označená písmenem "P" - ta jsou pak
vytáčena vždy pulsně.

Eureka umožňuje i vložení pauzy mezi vytáčené cifry telefonního
čísla tam, kde to vyžaduje pobočková ústředna. Zpoždění vložíme
znakem "+" ("plus") mezi jednotlivé cifry v místech, kde chceme,
aby k němu docházelo. Každé plus znamená zpoždění jedné sekundy.

19 Záznamník a textový procesor

Možná jste si již všimli, že v tomto učebním textu popisujeme
každou funkci Eureky odděleně. Proto se může zdát překvapující,
že dáváme dvě významné funkce dohromady a probíráme je v jedné
kapitole. Důvod je prostý. Tyto funkce se od sebe příliš neliší.

Jediný rozdíl spočívá v tom, že záznamníku je přidělena oddělená
část paměti (podobně jako Telefonnímu seznamu nebo Diáři).
Textový procesor využívá hlavní paměť, o níž se dělí i s dalšími
programy. To v praxi znamená, že text vložený do záznamníku není
vystaven nebezpečí, že by byl náhodně smazán jiným programem.

Text v záznamníku je vždy k dispozici, ať pracujete se kteroukoli
jinou funkcí. Maximální počet znaků je 2558.

Text vložený do textového procesoru zabírá hlavní paměť a do ní
se vejde textu mnohem více; maximální počet znaků je 44 798.
Hlavní paměť však používají i jiné funkce; např. hudební editor,
Basic nebo databáze. Chcete-li tedy spustit některý z těchto
programů, musíte uložit text z textového procesoru na disk.

Eureka si pamatuje, který program používal hlavní paměť naposledy
a zda byly v textu nebo v údajích prováděny změny po jejich
posledním uložení na disk.

Nepřipustí narušení předchozího obsahu hlavní paměti, pokud k
tomu nevydáte příkaz. Brzy si to ukážeme.

Fungování záznamníku je totožné s fungováním textového procesoru.
Všechny příkazy jsou vykonávány stejně.

Text ze záznamníku je rovněž možno uložit na disk a navíc je
možné jej nahrát do paměti textového procesoru. Můžete tedy
poznámky, komentáře apod. převzít do svých textových souborů.

19.1 Počátky práce s textem

Zvolte Záznamník stiskem funkční klávesy 1. Nyní můžete začít
vkládat z brailské klávesnice text.

A to je vše. Je to opravdu tak snadné! Samozřejmě existuje velké
množství příkazů a výhodných postupů, které umožňují manipulaci s
textem, ale nemusíte je znát všechny a přece budete úspěšně
pracovat jak se záznamníkem, tak s textovým procesorem.

Napište několik slov, která budou tvořit krátkou větu. Zvolte
způsob zápisu a odezvu klávesnice, které vám nejvíce vyhovují. ,
K opravám písařských chyb můžete jako obvykle používat klávesu
"znak zpět".

Svůj krátký text můžete po dokončení podrobně "číst" pomocí
kláves kurzorového kříže. Z předchozích kapitol již víte, co
znamená většina kombinací těchto kláves. Později představíme
některé další.

Nejdříve pracujte s levou a pravou klávesou kurzorového kříže
(jimi posouváte kurzor po textu). Dávejte pozor na speciální
cvakavý zvuk, který se ozve v případě, že s kurzorem
"docestujete" na úplný začátek nebo úplný konec textu. Nazýváme
jej "signál hranice textu".

Eureka "přečte" nahlas celý řádek textu, stisknete-li mezerník a
přistisknete-li horní klávesu kurzorového kříže.

Nechte si také vyhláskovat aktuální písmeno. Z předchozích
kapitol již víme, jak toho dosáhnout: Stiskněte mezerník,
přidržte jej a přistiskněte levou klávesu kurzorového kříže -
písmeno, na které právě "ukazuje" kurzor, bude vyhláskováno.
Pokud stisknete pravou klávesu kurzorového kříže místo levé,
písmeno bude vyhláskováno slovem z hláskovací tabulky "Adam,
Božena, Cyril".

Než se dáte znovu do psaní, připomeňte si, že celková délka
textu, který se vejde do paměti textového procesoru, je něco přes
44700 znaků. To je přibližně 15 hustě tištěných stran. Delší
texty je nutno rozdělit do menších oddílů a uložit na disk.

Možná se zeptáte: "A jak dlouhý může být jeden řádek? A co se
stane, když se kurzor dostane na konec řádku?" Délka řádku je
implicitně (tedy po zapnutí Eureky) nastavena na 65 znaků. Délku
můžeme změnit příkazem nastavení pravého okraje. O tom však
později.

Když kurzor "doběhne" na konec řádku, přejde automaticky na
začátek nového řádku. Nemusíte tedy provádět operaci návratu vozu
a přechodu na nový řádek jako u běžných psacích nebo brailských
strojů. Textový procesor Eureky to udělá automaticky za vás. Tuto
vlastnost nazýváme "automatické řádkování". Jakmile kurzor
překročí pravý okraj, je celé slovo, jehož je kurzor součástí,
automaticky přeneseno na začátek nového řádku.

Automatické řádkování lze vypnout pro případ, že je nutno psát
přes pravý okraj; jak to udělat si ukážeme později.

Pro tuto chvíli necháme teorii stranou. Nyní napíšeme poněkud
delší text a připojíme jej k našemu původnímu krátkému textu.
Přesuňte se na konec textu současným stiskem levé, dolní a pravé
klávesy kurzorového kříže. Eureka řekne "Konec textu".

Nyní vložte několik vět. Jakmile se dostanete na pravý okraj,
uslyšíte zvláštní melodický zvuk. Je to signál nového řádku,
který vám oznamuje, že text pokračuje na novém řádku. Pokud
chcete vědět, jak daleko od pravého okraje právě jste, stlačte
funkční klávesu 2. (Možná si vzpomínáte, že jsme používali tutéž
klávesu, když jsme chtěli zjistit polohu kurzoru ve virtuální
obrazovce kalkulátoru.)

V příští podkapitole se budeme zabývat orientací v textu. K tomu
účelu potřebujeme mít v textovém procesoru co nejdelší text. Než
tedy přejdete k této podkapitole, vložte ještě několik dalších
vět.

19.2 Orientace v textu

Po textu se můžeme snadno pohybovat pomocí kláves kurzorového
kříže. Existuje velké množství možností: V textu se přemísťujeme
po písmenech, slovech, řádcích, větách, odstavcích nebo
stránkách; můžeme se snadno octnout na začátku i na konci textu.

Tyto příkazy jsou doplněny příslušnými "vyslovovacími příkazy";
Eureka vysloví aktuální písmeno, slovo, řádek, větu atd., může
vyslovit (resp. "přečíst" nahlas) i celý text.

K ilustraci toho, co jsme nyní řekli, nejlépe poslouží, když si
teď poslechnete, co jste právě napsali. Nejdříve se přesuňte na
začátek textu současným stiskem levé, horní a pravé klávesy
kurzorového kříže. Tuto šipku směřující vzhůru znáte již z
předchozích kapitol. Eureka zareaguje slovy "začátek textu". Pak
stiskněte současně levou a pravou klávesu kurzorového kříže a
Eureka začne "číst nahlas" text, který jste zapsali.

Neznepokojujte se písařskými chybami, které jste možná udělali;
vypořádáme se s nimi později. Jednou z největších vymožeností
textového procesoru je snadnost, se kterou text měníme a
opravujeme. Ta tam je těžkopádnost mechanických psacích strojů!

Nejjednodušší pohyb po textu je přemísťování po znacích; tento
pohyb uskutečňujeme pomocí levé nebo pravé klávesy kurzorového
kříže. Zkuste to: Přesuňte se znovu na začátek textu a postupujte
vpřed prostřednictvím pravé klávesy kurzorového kříže. Pak se
pomocí levé klávesy kurzorového kříže vracejte zpět. Všimněte si,
že s pohybem kurzoru Eureka oznamuje, jaký znak se pod kurzorem
nachází (hláskuje písmena a "říká" znaménka a číslice; mezera se
hlásí speciálním "mezerovým" zvukem).

Stlačujte opakovaně pravou klávesu kurzorového kříže, až se
dostanete na konec aktuálního řádku. Jakmile se kurzor přesune na
nový řádek, ozve se známý signál "nový řádek". Jediné stisknutí
levé klávesy kurzorového kříže přesune kurzor na konec
předchozího řádku a ozve se signál "předchozí řádek". Přesouvejte
kurzor z konce předchozího řádku na začátek nového řádku a naopak
pomocí pravé a levé klávesy kurzorového kříže, dokud si
nezvyknete na zvukové signály "nový řádek" a "předchozí řádek".
Snadno je od sebe odlišíte: Signál "nový řádek" klesá, zatímco
signál "předchozí řádek" stoupá.

Pohyby po jednotlivých znacích jsou doplněny příslušnými
hláskovacími příkazy. Jejich prostřednictvím lze zjistit písmeno,
na něž kurzor právě ukazuje, aniž by bylo nutno kurzorem
pohybovat. Stiskněte mezerník, přidržte jej a přistiskněte levou
klávesu kurzorového kříže. Eureka vysloví abecední název písmene,
které je umístěno pod kurzorem. Pokud i nadále přidržíte mezerník
a budete opakovaně stlačovat levou klávesu kurzorového kříže,
Eureka bude abecední název téhož písmene opakovat, aniž by došlo
k jakémukoli pohybu kurzoru po textu.

Spojení mezerníku s pravou klávesou kurzorového kříže způsobí, že
Eureka "vyhláskuje" písmeno pod kurzorem slovem; použije k tomu
československou hláskovací tabulku:

Adam Božena Cyril David
Ďumbier Emil František Gustav
Helena Ivan Josef Karel
Ludvík Marie Norbert Nitra
Otto Petr Quido Rudolf
Řehoř Svatopluk Šimon Tomáš
Těplá Urban Václav dvojité vé
Xaver Ypsilon Zuzana Žofie

Pro znaménka a číslice použije Eureka jejich běžné názvy.
Hláskování slovem je určeno především pro začátečníky, kterým by
mělo napomoci k tomu, aby si rychleji zvykli na řeč Eureky.

Doposud jsme se v textu pohybovali horizontálně - pomocí levé a
pravé klávesy kurzorového kříže. Samozřejmě, že se můžeme
přemísťovat i svisle. Stisknutím horní klávesy kurzorového kříže
se přemístíme o řádek výš a stisknutím dolní klávesy kurzorového
kříže o řádek níž. Tento přesun nezpůsobí přemístění kurzoru na
začátek zvoleného řádku. Kurzor zůstává přesně o řádek výš nebo
níž v témž sloupci. Eureka vysloví abecední název písmene, na
které se kurzor svislým pohybem přesune.

Na začátek aktuálního řádku se přemístíme levou přeřazenou
kurzorovou klávesu ; na konec řádku pravou přeřazenou kurzorovou
klávesou. Nejdříve stiskněte přeřaďovač, přidržte jej a pak
přistiskněte levou nebo pravou klávesu kurzorového kříže.

Eureka "přečte" aktuální řádek, stisknete-li mezerník, přidržíte
jej a přistisknete horní klávesu kurzorového kříže.

Eureka "přečte" text od aktuálního umístění kurzoru až do konce,
jestliže stisknete společně levou a pravou klávesu kurzorového
kříže. Znovu připomínáme, že text není "čten" od začátku, nýbrž
od místa, kde právě teď leží kurzor. Chcete-li text slyšet od
začátku, musíte přesunout kurzor na začátek, a to již známým
příkazem "šipka vzhůru", tedy stiskem levé, horní a pravé klávesy
kurzorového kříže.

Nyní si shrneme vše, co jsme se dosud naučili: Sestavíme si
seznam příkazů pro pohyb kurzoru a příslušných vyslovovacích
příkazů:

levá kurzorová klávesa o znak zpět
pravá kurzorová klávesa o znak vpřed
horní kurzorová klávesa o řádek výš
dolní kurzorová klávesa o řádek níž
přeřaďovač + levá kurzorová klávesa začátek řádku
přeřaďovač + pravá kurzorová klávesa konec řádku
levá, horní + pravá kurzorová klávesa začátek textu
levá, dolní + pravá kurzorová klávesa konec textu
mezerník + levá kurzorová klávesa hláskování znaku
pod kurzorem
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskování znaku pod
kurzorem slovem
mezerník + horní kurzorová klávesa vyslovení aktuálního
řádku
levá + pravá kurzorová klávesa čtení textu vpravo
od kurzoru

Další užitečné kombinace kláves popíšeme později.

Všimli jste si, že při popisu Textového procesoru jsme opustili
naši obvyklou výstavbu výkladu? Zatímco ve všech předchozích
kapitolách jsme nejdříve popsali význam funkčních kláves, zde
jsme tak dosud neučinili (ovšem s výjimkou funkční klávesy 2,
která vám sděluje, kde se právě nacházíte). Funkční klávesy vám v
textovém procesoru otevřou řadu možností, nicméně zatím je
ponechme stranou.

Záznamník však můžete začít užívat ihned; stačí k tomu to, co
jsme se zatím naučili. Vzhledem ke skutečnosti, že paměť
záznamníku má kapacitu 2558 znaků (což je přibližně jedna strana
textu), příkazy pro pohyb kurzoru popsané v této kapitole
postačují pro přesuny v textu vloženém do záznamníku. Brzy
poznáme vyhledávací příkaz a další kurzorové příkazy, které
orientaci v textu ještě zrychlí.

Abychom mohli využívat textový procesor Eureky co nejefektivněji,
musíme se postupně učit další úkony a příkazy. Následující
podkapitoly se jim budou podrobně věnovat. Některé pojmy vám
možná nebudou jasné, jiné nemusíte hned potřebovat. Některé
náročnější funkce můžete vynechat a vrátit se k nim až v případě
potřeby. Přesto byste měli následující stránky alespoň zběžně
přečíst, abyste znali nabízené možnosti a abyste věděli, kde
najdete potřebné informace, až přijde vhodná doba.

19.3 Pevné a pohyblivé konce řádků

Pevný a pohyblivý konec řádku umožňuje jednoduchým způsobem
graficky upravovat text celého odstavce, především s ohledem na
stejnoměrné ukončování řádků. Vysvětlíme si podrobněji, oč jde.

Již jsme vyložili, že po překročení předem nastaveného pravého
okraje text automaticky pokračuje na novém řádku, aniž by došlo k
rozdělení slova. Přitom je poslední znak řádku v nejmenší možné
vzdálenosti od pravého okraje. Později si ukážeme, jak lze pravý
okraj textu zaříznout.

Bod, ve kterém proběhne automatické řádkování, je poněkud
zvláštní; sem totiž textový procesor vloží řídící znak, kterému
říkáme "pohyblivý konec řádku" a který označuje konec řádku
uvnitř odstavce.

Později budete možná chtít provést úpravu určitého řádku - buď
slovo vložit nebo ubrat. Tento úkon naruší předchozí délku řádku,
a to v obojím směru - řádek se může prodloužit přes nastavený
pravý okraj nebo může být příliš krátký. Proto je po provedení
takové změny žádoucí přepracovat grafickou úpravu celého odstavce
tak, aby řádky měly správnou délku. Pohyblivé konce řádků se po
přeformátování přemístí automaticky.

Na rozdíl od automaticky vkládaných pohyblivých konců řádků se
pevné konce řádků vkládají do textu manuálně, a to stiskem
klávesy "nový řádek" (funkční klávesa 8). K tomuto příkazu se
uchylujete často: Chcete např. ukončit odstavec nebo vložit
prázdný řádek nebo vytvářet tabulky atd.

Pevný konec řádku se při provádění změn uvnitř odstavce nikdy
nepřemísťuje. "Odstavec" je možno definovat jako úsek textu,
umístěný mezi dvěma pevnými konci řádků.

Uvědomujeme si, že úprava odstavce může vypadat složitěji, než
jaká ve skutečnosti je. Je ale součástí všech profesionálních
textových procesorů a značně usnadňuje psaní. Udělejme si
cvičení, které nám celou věc přiblíží: Vložte několik řádků textu
a psaní ukončete pevným koncem řádku (klávesa "nový řádek"). Tím
uzavřete poslední řádek odstavce. Pak stiskněte klávesu "nový
řádek" znovu - tentokrát jsme vložili prázdný řádek (je totiž
zvykem v hustém tisku oddělovat odstavce prázdným řádkem). Nyní
vložte ještě několik dalších řádků textu a udělejte z nich ještě
jeden odstavec.

Než se vrátíme zpět a provedeme změny v textu, které způsobí
přemístění pohyblivých konců řádků, text projděte a zjistěte,
kde jsou konce řádků. Pohyblivé konce řádku jsou na konci každého
řádku a jsou znázorněny charakteristickým zvukem. Pevné konce
řádků jsou umístěny přesně tam, kde jste vložili klávesu "nový
řádek"; jejich zvukové označení je poněkud ostřejší a delší.

S oběma typy konců řádku můžete nakládat jako s normálními znaky:
Můžete si jejich signál poslechnout stiskem mezerníku s levou
klávesou kurzorového kříže a můžete je i vymazat funkčními
klávesami 6 a 7 ("znak zpět" a "vymazání znaku"). Jestliže
vymažete pohyblivý konec řádku, je příští řádek připojen k řádku
aktuálnímu. Tento dlouhý řádek můžete znovu "rozlomit" vložením
pevného konce řádku, ale tím byste vytvořili z předchozího textu
možná nežádoucí odstavec. Pohyblivý konec řádku do textu vrátíte
přeformátováním celého odstavce, které provedete stisknutím
funkční klávesy 3 s následným vložením písmene "F" z brailské
klávesnice. Funkční klávesa 3 totiž zapíná formátovací funkce
textového procesoru. Na stisknutí této klávesy Eureka řekne "vlož
formátovací příkaz". Nemusíte čekat, až domluví; stiskněte "F"
(zkráceně "formátovat odstavec") a pohyblivé konce řádků se
přesunou na příslušná místa.

Co se stane, když upravujete text a uberete nebo přidáte slovo na
řádku? Odstavec se bezprostředně nepřeformátuje; můžete řádek buď
zkrátit nebo překročit pravý okraj. Tato možnost se shoduje s
možnostmi, které nabízejí i jiné profesionální textové procesory.
K úpravě délky změněného řádku a k přeformátování celého odstavce
použijte příkaz formátování odstavce, jak bylo popsáno výše.

O příkazu "formátování odstavce" je třeba si zapamatovat jednu
důležitou věc: Působí od aktuálního řádku (tj. od řádku, na němž
je umístěn kurzor) do konce definovaného odstavce (tedy do
příštího pevného konce řádku). Pokud jste provedli změny ve dvou
nebo více řádcích odstavce a chcete nyní celý odstavec
přeformátovat, posuňte kurzor na první pozměněný řádek a teprve
potom zvolte příkaz přeformátování odstavce.

Neztrácejte chuť do práce, třebaže vás tato podkapitola mohla
trochu zmást. Podstata pevných a pohyblivých konců řádků,
odstavců i formátování je vlastně velmi jednoduchá. Pochopíte vše
dřív, než si myslíte. V každém případě - co se týče Textového
procesoru - máme nejhorší za sebou. Následující podkapitoly jsou
mnohem jednodušší.

Než budete pokračovat, možná bude stát zato procvičit si to, co
jsme se právě naučili: Vložte několik odstavců textu. Pohybujte
se textem a provádějte změny. Přeformátujte odstavce a zjistěte,
k jakým změnám došlo v umístění pohyblivých konců řádků. Zvykněte
si na rozdíl mezi zvukovou signalizací pevného a pohyblivého
konce řádku. Rozdělte odstavec na dva. Oddělte dva odstavce od
sebe prázdným řádkem. Znovu je spojte tak, že vymažete pevný
konec řádku a přeformátujete celý spojený úsek textu.

Opakujte cvičení, dokud si uvedené dovednosti neosvojíte. Pokud
se svého úkolu zhostíte s úspěchem, vysloužili jste si tovaryšský
list uživatele Eureky. Teď se pustíme do přípravy k mistrovské
zkoušce.

19.4 Další příkazy pro pohyb kurzoru

Poté, co jsme definovali odstavec a naučili se vytvářet odstavce
a orientovat se v nich, podívejme se na další možnosti pohybu
kurzoru po textu. Jsou to:

horní + pravá kurzorová klávesa posun o slovo vpřed
horní + levá kurzorová klávesa posun o slovo zpět
přeřaďovač + horní + pravá
kurzorová klávesa posun o větu vpřed
přeřaďovač + horní + levá
kurzorová klávesa posun o větu vzad
pravá + dolní kurzorová klávesa posun o odstavec vpřed
levá + dolní kurzorová klávesa posun o odstavec zpět
přeřaďovač + dolní kurzorová klávesa posun o stranu vpřed
přeřařovač + horní kurzorová klávesa posun o stranu zpět

Možná se zeptáte, jak je vlastně strana dlouhá. Implicitní
nastavení je 55 řádků (Je to 66 řádků bez 11, vyhrazených pro
horní a dolní okraj). Později si ukážeme, jak lze délku strany
měnit.

Uvedené možnosti pohybu kurzoru jsou doplněny následujícími
vyslovovacími příkazy:

mezerník + horní + levá
kurzorová klávesa vyslov aktuální slovo
mezerník + horní + pravá
kurzorová klávesa vyslov aktuální větu
mezerník + dolní + levá
kurzorová klávesa vyslov aktuální odstavec
mezerník + dolní + pravá
kurzorová klávesa vyslov aktuální stranu

Povšimněte si, prosím, jednoho důležitého rysu vyslovovacích
příkazů: Nepohybují kurzorem. To znamená, že po vyslovení
aktuálního slova, aktuální věty, aktuálního odstavce nebo
aktuální strany zůstane kurzor na svém původním místě. Kurzor v
daném případě nemusí být na začátku vyslovovaného úseku textu.
Stačí, když je kdekoli uvnitř požadovaného úseku.

Připomeňte si však příkaz "vyslov od kurzoru vpravo" (levá +
pravá kurzorová klávesa); tehdy začne Eureka text "číst" od
místa, kde kurzor leží. Zatímco Eureka "čte", kurzor se posouvá s
textem. Mluvení můžete zastavit stiskem některé klávesy a kurzor
zůstane stát na prvním znaku slova, které bylo právě "čteno".
Tento příkaz můžete využít při korektuře hotového textu.

Pro přerušování plynulého "čtení" je nejvhodnější přeřaďovač.
Použijete-li k zastavení brailskou klávesu, vložíte znak na
poslední polohu kurzoru. Pokud k zastavení použijete některou
kurzorovou klávesu, kurzor se přemístí podle toho, kterou klávesu
jste stiskli. Pouze přeřaďovač zastaví plynulou řeč, aniž by
došlo k vložení znaku nebo změně poslední polohy kurzoru.

19.5 Hledání v textu

Jednou z nejdůležitějších funkcí Textového procesoru je jeho
schopnost vyhledat v textu kterékoli slovo nebo řetězec znaků.

Vyhledávací funkci budete potřebovat vždy, když budete chtít
najít určitý úsek textu, který si např. budete přát zkorigovat.

Vyhledávání lze kombinovat s nahrazováním úseků textu. Můžete
například vyhledat všechny výskyty určitého slova v textu a
nahradit toto slovo slovem jiným.

Vyhledávání začíná vždy od aktuálního umístění kurzoru.

Vyzkoušíme si vyhledávací funkci: Vraťte se na začátek textu,
stlačte funkční klávesu 1 a Eureka se zeptá: "Co mám hledat?".
Je na vás, abyste vložili slovo, slovní spojení, větu nebo
jakýkoli řetězec znaků (nejvýše však 78 znaků); řetězec může
obsahovat mezery, znaménka i číslice.

Nyní však vložte slovo, které ve vašem textu skutečně je.
Ukončete vkládání klávesou "závěr operace", resp. "nový řádek".

Pokud se slovo najde, Eureka řekne "text nalezen" a přemístí
kurzor na začátek vyhledaného slova. Pak máte následující
možnosti:

1) vložte písmeno "N" a Eureka vyhledá následující výskyt
řetězce;

2) vložte "L" a Eureka "přečte" aktuální řádek;

3) vložte "W" a Eureka "přečte" aktuální slovo;

4) vložte mezerník nebo kteroukoli jinou klávesu kromě písmen
"N", "L" a "W" a Eureka opustí vyhledávací režim.

Možná byste rádi věděli, proč vůbec existuje nějaký vyhledávací
režim a proč textový procesor namísto toho slovo jednoduše
nenajde, nepřesune na ně kurzor a hotovo. Důvodem je skutečnost,
že často potřebujete najít nejen jeden výskyt onoho slova v
textu. Zdržovalo by vás, kdybyste hledané slovo museli vždy znovu
napsat, než by Eureka mohla nalézt jeho další výskyt. Namísto
toho vložíte "L" (Eureka přečte aktuální řádek) a vy zjistíte,
zda jde o úsek textu, který jste skutečně hledali. Není-li tomu
tak, vložte "N" a Eureka vyhledá následující výskyt požadovaného
slova. Stisknete-li mezerník, dáte najevo, že jste tam, kde jste
chtěli být.

Nejspíše položíte jednu zajímavou otázku: Měla by vyhledávací
funkce brát ohled na velká a malá písmena? Může být kupříkladu
slovo, kterým věta začíná a které se píše s velkým začátečním
písmenem, považováno za shodné se slovem vyskytujícím se
uprostřed věty a skládajícím se tedy výhradně z malých písmen?
Vyhledávací funkci Textového procesoru lze přepnout do režimu,
který odlišení velkých písmen od malých bere v úvahu i do režimu,
ve kterém se rozlišení na velká a malá písmena ignoruje.
Vyhledávací funkce implicitně velká a malá písmena rozlišuje.
Pokud však ukončíte vkládání vyhledávaného slova přeřazenou
funkční klávesou 8 (nikoli pouze funkční klávesou 8 samotnou),
Eureka nebude při hledání brát v úvahu rozlišení na velká a malá
písmena.

Než začneme probranou látku procvičovat, připomeňme si jednu
užitečnou nápovědnou funkci: Pro případ, že zapomenete, které
příkazy se vkládají ve vyhledávacím režimu, stačí současně
stlačit mezerník a bod 4; Eureka vám okamžitě připomene soubor
příkazů, z nichž můžete vybírat.

19.6 Záměna textu

Vyhledávací režim je doplněn o možnost náhrady vyhledaného textu
jiným textem. Můžete tedy přikázat textovému procesoru nejen aby
vyhledal určitý řetězec znaků, nýbrž i to, aby vyhledaný řetězec
nahradil textem jiným.

Tuto záměnu můžete provést dokonce automaticky v celém textu.

Záměnu spustíme takto: Zvolte vyhledávací režim (stisk funkční
klávesy 1); jakmile řekne Eureka "co mám hledat?", vložte text,
který chcete zaměnit jiným textem; operaci uzavřete opětným
stiskem funkční klávesy 1, nikoli stiskem funkční klávesy 8
(klávesa 8 by uvedla do činnosti normální vyhledávání); Eureka
zareaguje otázkou "Čím mám zaměnit?"; vložte nový text, kterým
zaměňujete text původní; operaci uzavřete buď stisknutím
nepřeřazené funkční klávesy 8 (v tom případě Eureka bere v úvahu
rozlišení velkých a malých písmen) nebo stisknutím přeřazené
funkční klávesy 8 (velká a malá písmena se nerozlišují).

Eureka nejdříve vyhledá řetězec, který má být zaměněn. Když jej
najde, řekne "Text nalezen" a bude čekat na vaši reakci. Můžete
reagovat jedním z následujících způsobů:

1) Vložte písmeno "N" a Eureka vyhledá následující výskyt
řetězce;

2) vložte "L" a Eureka "přečte" aktuální řádek;

3) vložte "W" a Eureka "přečte" aktuální slovo;

4) vložte "R" a původní text se nahradí novým textem;

5) vložte "A" a původní text se nahradí novým textem ve všech
následujících výskytech;

6) vložte mezerník nebo kteroukoli jinou klávesu kromě písmen
"N", "L", "W", "R" a "A" a Eureka zruší režim záměny.

Jistě jste si všimli, že právě vyjmenované příkazy se příliš
neliší od vyhledávacích příkazů. Přidali jsme vlastně pouze
příkazy "R" a "A".

Ve chvíli nejistoty se vždycky můžete uchýlit k nápovědě
(mezerník + bod 4).

19.7 Funkční klávesy textového procesoru

S některými funkčními klávesami jsme se již seznámili při našich
předchozích cvičeních. Víme, že nám např. funkční klávesa 2
řekne, kde se v textu právě nalézáme a že funkční klávesa 1
zapíná vyhledávací a zaměňovací režim.

Teď nadešel čas prozradit významy všech funkčních kláves. Netřeba
dodávat, že jejich významy jsou stejné pro textový procesor i
záznamník:

Funkční klávesa 1 vyhledávání a záměna
Funkční klávesa 2 kde jsem
Funkční klávesa 3 formátovací funkce
Funkční klávesa 4 kopírování bloku
Funkční klávesa 5 označení bloku
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př souborové příkazy
Funkční klávesa 2 + Př vyslovení bloku
Funkční klávesa 3 + Př volba režimu bloku
Funkční klávesa 4 + Př přemístění bloku
Funkční klávesa 5 + Př vymazání bloku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav Textového procesoru/Záznamníku

Než se pustíme do podrobností, vyložíme stručně účel jednotlivých
funkcí:

Vyhledávání a záměna Funkční klávesa 1

Vyhledání a nahrazení řetězce znaků.

Kde jsem v textu? Funkční klávesa 2

Eureka vysloví aktuální číslo sloupce, řádku a strany (označí
přesnou polohu kurzoru); pokud se používá zvláštní druh písma
(např. podtržení, tučný tisk nebo kurzíva), je to rovněž
oznámeno, a to před udáním polohy kurzoru.

Formátovací funkce Funkční klávesa 3

Umožňují provedení různých formátovacích úkolů jako umístění
textu do středu řádku, podtržení, volbu typu písma, změnu
nastavení okrajů, formátování odstavců, zapnutí a vypnutí
automatického řádkování, nastavení a zrušení tabulátorových
zarážek.

Kopírování bloku Funkční klávesa 4

Umožňuje zkopírovat definovaný úsek textu na jiné místo v textu.

Označení bloku Funkční klávesa 5

Umožňuje označení začátku a konce úseku textu (bloku), s níž pak
můžeme pracovat při všech blokových operacích.

Znak zpět Funkční klávesa 6

Tuto funkci již známe - umožňuje vymazání posledního vloženého
znaku; jinými slovy: stiskem této klávesy vymažeme znak
bezprostředně vlevo od aktuální polohy kurzoru.

Vymazání znaku Funkční klávesa 7

Tuto klávesu již také známe - vymaže znak, který je právě pod
kurzorem.

Nový řádek Funkční klávesa 8

Stiskem této klávesy vkládáme do textu pevné konce řádků, čímž
přemísťujeme kurzor na začátek nového řádku.

Souborové příkazy Přeřazená funkční klávesa 1

Skupina příkazů, jejichž prostřednictvím můžeme s textem nakládat
jako s celkem (souborem), který lze vyslat do tiskárny nebo
uložit na disk. Proto nám tato klávesa otevírá použití všech
příkazů pro tisk i pro práci s diskem, včetně adresáře disku a
možnosti uložit definovaný blok textu. Jeden z příkazů provede
celkové vymazání paměti, abychom mohli začít vkládat nový text.

Vyslovení bloku Přeřazená funkční klávesa 2

Správnost definování bloku se ověří jeho vyslovením.

Volba režimu bloku Přeřazená funkční klávesa 3

Tato funkce umožňuje práci nejen s bloky definovanými značkami
začátku a konce, nýbrž vám umožňuje pracovat i s bloky,
tvořenými řádkem, odstavcem, větou nebo slovem, což zjednodušuje
editaci. Později se k tomu vrátíme podrobněji.

Přemístění bloku Přeřazená funkční klávesa 4

Tento příkaz přenese definovaný blok na jiné místo v textu,
určené umístěním kurzoru.

Vymazání bloku Přeřazená funkční klávesa 5

Tímto příkazem vymažete z textu definovaný blok.

Vymazání řádku Přeřazená funkční klávesa 6

Příkaz vymaže řádek, na němž je umístěn kurzor.

Vymazání do konce slova Přeřazená funkční klávesa 7

Příkaz vymaže tu část slova, která leží vpravo od kurzoru, včetně
znaku, na kterém kurzor spočívá.

Stav textového procesoru Přeřazená funkční klávesa 8

Eureka sdělí přesný počet znaků v textu a zbývající kapacitu
paměti.

Významy funkčních kláves se můžete dobře naučit za pomoci již
známé nápovědy.

Po zvolení tří funkcí z této skupiny jste vyzváni, abyste vložili
jednopísmenný příkaz, kterým konkretizujete další počínání
Eureky. Tyto funkce jsou: souborové příkazy (přeřazená funkční
klávesa 1), formátovací funkce (funkční klávesa 3) a volba režimu
bloku (přeřazená funkční klávesa 3).

Po nějakém čase si všechny příkazy zapamatujete; není jich tak
mnoho a byly zvoleny velmi uvážlivě. Z nejistoty vás v každém
případě vysvobodí dotaz "Kde jsem?", na který Eureka odpoví,
jakmile stisknete bod 4 s mezerníkem: Vyjmenuje všechny dostupné
příkazy a dodá jejich stručný popis.

19.8 Tabulátory

Tabulátory umožňují nastavení zarážky odstavců, vyrovnání sloupců
a tvorbu tabulek.

Pro tento účel zavedeme termín "tabulátor". Tabulátor je předem
definovaná horizontální poloha, na níž se umístí první znak
sloupce. Textový procesor Eureky dovoluje nastavit libovolný
počet tabulátorů. Tabulátory nastavujeme nebo měníme příkazem "S"
ve vnitřním menu Formátovacích možností (podrobněji viz
následující podkapitola).

Pro přemístění kurzoru z jeho aktuální polohy na následující
tabulátor se používá zvláštní příkaz - současný stisk horní,
pravé a dolní kurzorové klávesy (šipka směřující vpravo). Po
vložení tohoto příkazu přemístí Eureka kurzor na následující
tabulátor a zároveň vloží příslušný počet mezer, doprovázený
odpovídajícím počtem zvukových signálů. Není-li vpravo od kurzoru
žádný tabulátor, kurzor zůstane na místě a Eureka vydá odlišný
zvukový signál.

Povšimněte si, že toto je jediný příkaz pro pohyb kurzoru, který
vkládá znaky (mezery). Pokud přesouváte kurzor na následující
tabulátor v řádku existujícího textu, vymažte přebytečné mezery
příkazem "vymazání do konce slova" (přeřazená funkční klávesa 7).

19.9 Formátovací funkce

Formátovací funkce zvolíme stiskem funkční klávesy 3. Po stisku
této klávesy vám Eureka řekne "Vlož formátovací příkaz".

Abychom věděli, z čeho si můžeme vybrat, požádáme Eureku, aby nám
nabídku "přečetla", a to současným stisknutím mezerníku s bodem
4. Uslyšíte přibližně toto:

C nastavení řádku na střed
F formátování odstavce
L nastavení levého okraje
R nastavení pravého okraje
U podtržení
B tučný tisk
T nastavení nebo vymazání tabulátoru
E vymazání všech tabulátorů
I kurzíva
W přepínání automatického řádkování
M posun k následujícímu tiskovému příkazu

Příkaz Nastavení řádku na střed (C) nastaví text na aktuálním
řádku na střed mezi levý a pravý okraj.

Příkaz Formátování odstavce (F) naformátuje odstavec od aktuální
polohy kurzoru k následujícímu pevnému konci řádku (podrobněji
viz 19.3).

Příkaz Nastavení levého okraje (L) umožňuje nastavit sloupec, na
němž bude levý okraj tištěného textu. Implicitní nastavení je 1.
Po zvolení této funkce Eureka oznámí aktuální nastavení levého
okraje a požádá vás o nové nastavení; buď vložte nové číslo
sloupce levého okraje nebo stlačte klávesu "nový řádek", čímž
zachováte původní nastavení.

Podobně můžete nastavit i pravý okraj (P). Implicitní nastavení
je 65.

Příkaz Podtržení (U) vkládá do textu znak, který tiskárně nařídí,
aby podtrhla všechny následující znaky; náš příkaz je přepínací -
střídavě podtržení zapíná a vypíná, což je doprovázeno
odpovídající slovní informací.

Příkazy pro tučný tisk (B) a kurzívu (I) fungují podobně jako
podtržení. Zapamatujte si, že je možné kombinovat všechny tři
příkazy druhu písma; můžete např. střídat podtrženou kurzívu,
tučný tisk a podtržený normální tisk. O aktuálně zvoleném typu
písma (do nějž počítáme podtržené písmo) nás informuje funkční
klávesa 2, která oznamuje i aktuální číslo sloupce, řádku a
stránky.

Příkaz Nastavení tabulátoru (T) umožňuje jeho libovolné umístění
a zrušení kdekoli v textu na poloze kurzoru. Používání zarážek
velmi usnadňuje zpracování určitých druhů textu. Příkaz Vymazání
tabulátorů vymaže všechny nastavené tabulátory.

Příkaz Automatické řádkování (W) střídavě vypíná a zapíná
vkládání pohyblivého konce řádku. Podrobněji o automatickém
řádkování viz podkapitola 19.3.

"Posun k následujícímu tiskovému příkazu" (M) zní zatím poněkud
neobvykle, protože o tiskových příkazech jsme se dosud nezmínili.
Než se jimi budeme podrobněji zabývat, podotkneme, že jsou to
příkazy, které vkládáte do textu a řídíte jimi jeho tiskový
formát. Všechny začínají tečkou, proto jim také někdy říkáme
"tečkové příkazy". Právě komentovaný příkaz tedy způsobí, že se
kurzor přemístí ze své aktuální polohy na příští tiskový, resp.
"tečkový" příkaz.

19.10 Blokové operace

Podobně jako ostatní profesionální textové procesory i textový
procesor a záznamník Eureky umožňuje definovat úsek (blok) textu
jako oddělenou jednotku. Definovaný blok lze pak v textu
přesouvat nebo kopírovat. Blok je rovněž možné vymazat, což je
daleko rychlejší, než kdybychom mazali text po řádcích příslušným
příkazem (přeřazená funkční klávesa 6). Pomocí speciální funkce
pak lze blok uložit na disk.

Vždy, když zapneme textový procesor nebo záznamník, je nastavení
bloku v tzv. "značkovém režimu". To znamená, že každý blok lze
definovat dvěma značkami - značkou začátku bloku a značkou konce
bloku. Značky nastavíme spuštěním funkce "označení bloku"
(funkční klávesa 5).

Nyní si procvičíme v praxi probranou látku. Do paměti Eureky jste
vložili nějaký text. Definujme si slovo. Zvolte si kterékoli
slovo v textu a přemístěte kurzor na jeho začátek. Pak stlačte
funkční klávesu 5. Eureka zareaguje slovy "Počáteční značka
nastavena". Přesuňte kurzor na konec slova a znovu stlačte
funkční klávesu 5; tentokrát Eureka řekne "koncová značka
nastavena".

Právě jste definovali blok, obsahující jedno slovo. Skutečnost,
zda jste blok správně definovali, ověříte stiskem přeřazené
funkční klávesy 2; Eureka označené slovo vysloví. Nyní přesuňte
kurzor na jiné místo v textu. Stisknete-li funkční klávesu 4,
označené slovo bude okopírováno přesně na místo, kde leží kurzor.
Proveďte operaci a zkontrolujte kurzorovými klávesami, zda se tak
skutečně stalo. Jestliže stisknete přeřazenou klávesu 4 místo
nepřeřazené, definované slovo bude přemístěno, nikoli
zkopírováno, tzn., že ze své původní pozice zmizí.

Dodejme, že stiskem přeřazené funkční klávesy 5 docílíte vymazání
bloku, tedy vymaže se výhradně definovaný úsek textu; nedojde ani
k jakémukoli kopírování či přesouvání. Náhodné smazání bloku může
být velmi nepříjemné; proto si Eureka vyžádá potvrzení vašeho
úmyslu, než operaci smazání provede (kdykoli vás Eureka požádá o
potvrzení příkazu, vložte buď "Y" - angl. "yes" - kterým příkaz
potvrdíte nebo stiskněte kteroukoli jinou klávesu, čímž příkaz
zrušíte).

Existují další dvě kombinace kurzorových kláves, které vás rychle
přenesou na začátek a konec definovaného bloku:

přeřaďovač + dolní + levá kurzorová klávesa začátek bloku
přeřaďovač + dolní + pravá kurzorová klávesa konec bloku

Doposud jsme užívali značkový režim vymezení bloku; tento režim
je implicitně nastaven, když zapnete textový procesor nebo
záznamník. V tomto režimu je nutno nastavit počáteční i
závěrečnou značku bloku dříve, než provedete jiné blokové operace
(kopírování, přemístění nebo vymazání bloku).

Pokud jste blok nedefinovali značkou začátku a konce, Eureka
požadovanou blokovou operaci neprovede a sdělí vám to.

Při nastavování značky počátku a konce bloku si povšimněte, že
příslušná klávesa střídavě zapíná buď jednu nebo druhou značku.
Několikrát ji stlačte a poslechněte si opakované "počáteční
značka nastavena" a "koncová značka nastavena".

Lze rovněž definovat určitý úsek textu jako blok, aniž by bylo
nutno přemísťovat kurzor na jeho začátek a konec a vkládat z
klávesnice počáteční a koncovou značku. Můžeme takto definovat
slova, řádky, věty nebo odstavce. Chceme-li kupříkladu definovat
jako blok odstavec, stačí zapnout režim "blok je odstavec" a
označit tento odstavec jako blok jedním stiskem funkční klávesy
5; kurzor se musí nalézat někde uvnitř tohoto odstavce.

Eureka pak automaticky vyhledá začátek a konec odstavce a umístí
tam počáteční i koncovou značku.

Nový blokový režim zvolíte stiskem přeřazené funkční klávesy 3.
Eureka vám sdělí aktuální blokový režim a bude čekat na
jednopísmenný příkaz, kterým zvolíte nový blokový režim; příkazy
si snadno zapamatujete:

M značkový režim
W slovní režim
L řádkový režim
S větný režim
P odstavcový režim

Nyní nastavujte různé režimy bloku; přemísťujte, kopírujte a
mažte bloky. Je to opravdu snadné.

19.11 Souborové příkazy

Souborové příkazy vám otevírají přístup ke dvěma naprostým
nezbytnostem: k disku (na který text ukládáte a z něhož jej znovu
nahráváte do paměti) a k tiskárně (která slouží ke zhotovení
běžně nebo brailsky tištěného exempláře textu).

Po spuštění režimu "souborové příkazy" (přeřazenou funkční
klávesou 1) vás Eureka vyzve, abyste vložili některý z
jednopísmenných souborových příkazů; jejich seznam vám Eureka
"zarecituje" po stisknutí mezerníku s bodem 4:

N nový soubor
W uložit blok na disk
P vytištění souboru
S uložení souboru na disk
R čtení souboru
D adresář disku
C počet slov v textu

Prostřednictvím dalších dvou příkazů se text uloží na disk ve
dvojím možném formátu; budeme se jimi zabývat později.

Příkaz Nový soubor (N) způsobí vymazání paměti, aby do ní bylo
možné vkládat úplně nový text.

Příkaz Uložit blok na disk (W) umožňuje uložit definovaný blok
jako diskový soubor. Blokové operace byly podrobně popsány v
předchozí podkapitole.

Příkaz Vytištění souboru (P) vyšle soubor do připojené tiskárny.
Než však začne Eureka doopravdy tisknout, zeptá se vás, zda
chcete pauzy na konci stran. Vložte "Y" ("ano"), pokud vkládáte
do tiskárny jednotlivé papíry; Eureka pak vždy na konci strany
počká, než založíte nový list papíru; pak stiskněte kteroukoli
klávesu a tisk bude pokračovat. Pokud je vaše tiskárna vybavena
automatickým zásobníkem papíru nebo používáte-li skládaný papír,
stiskněte namísto "Y" jinou klávesu; tisk pak probíhá
nepřetržitě.

Příkazem Uložení souboru na disk (S) nahrajeme na disk veškerý
text, uložený v paměti. Než se tak stane, vyzve vás Eureka,
abyste udali jméno souboru, ve kterém bude text uložen. Vkládání
jména ukončete klávesou "nový řádek", resp. "závěr operace".
Na příkaz Čtení souboru (R) Eureka vyhledá na disku a nahraje do
paměti soubor, jehož jméno vložíte po příslušné výzvě z
klávesnice. Soubor se pak nahraje do paměti a jeho začátek se
umístí na aktuální pozici kurzoru. Můžete nahrávat do paměti buď
kompletní textové soubory (uložené výše popsaným příkazem
"uložení souboru na disk") nebo úseky textu (bloky), které jste
na disk uložili příkazem "uložit blok na disk". Znovu
zdůrazňujeme, že aktuální text uložený v paměti není porušen;
soubor z disku se vloží na místo, kde právě leží kurzor.

Příkaz Adresář disku (D) vás přenese do adresáře, resp. obsahu
disku. Text uložený na disk je organizován v úsecích, zvaných
soubory. Když se přeneseme do adresáře, vysloví Eureka jméno
prvního souboru, který na disku nalezne. Jméno souboru Eureka
zopakuje po současném stisku mezerníku a horní kurzorové klávesy
nebo je můžete "číst po znacích" za pomoci pravé a levé kurzorové
klávesy. Aktuální znak je vyhláskován po stisku mezerníku s levou
kurzorovou klávesou nebo je vyhláskován slovem po stisku
mezerníku s pravou kurzorovou klávesou.

Dolní kurzorová klávesa vyvolá jméno dalšího souboru, horní
kurzorová klávesa vás posouvá o jméno zpět.

Vložením písmene "D" lze aktuální soubor vymazat (Eureka vás
samozřejmě požádá o potvrzení vašeho úmyslu, než vymazání
provede); soubor můžete i přejmenovat vložením "R" (Eureka vás
pak vyzve, abyste vložili nové jméno).

Nadto lze soubor chránit proti zápisu vložením "P". Ochranu
souboru odblokujeme opětným vložením "P".

Eureka opustí adresář disku po vyslovení jmen všech textových
souborů. Z adresáře se můžete dostat kdykoli okamžitě - a to
stiskem mezerníku.

Adresář disku je přístupný i v příkazu "R" ("čtení souboru").
Někdy si třeba nemůžete vzpomenout na jméno souboru, který chcete
nahrát z disku do paměti a číst. Můžete se přenést do adresáře
disku, najít příslušné jméno, zapamatovat si je, opustit adresář,
vložit příkaz "R" a následně zapamatované jméno souboru. Tento
postup je však poněkud těžkopádný. Místo toho můžete přímo vložit
příkaz "R", po něm otazník a klávesu "nový řádek". Ta vás přenese
do adresáře, kterým se můžete probírat, jak bylo popsáno výše.
Jakmile narazíte na soubor, který chcete číst, stačí stisknout
klávesu "nový řádek". Soubor bude automaticky nahrán, aniž musíte
vypisovat jeho jméno.

Po vložení příkazu Počet slov v textu (C) Eureka uvede počet slov
aktuálního textu.

19.12 Zvláštní souborové příkazy

Existují dva zvláštní souborové příkazy, kterými volíme formát
uložení textu na disku. Pokud nebudete mít v úmyslu přenášet vaše
texty z Eureky na jiné počítače, nebudete tyto příkazy
potřebovat. V takovém případě můžete tuto podkapitolu vynechat.

Při zpracování textu používá Eureka speciální úpravu, která šetří
kapacitu paměti i disku, takže se tam vejde mnohem víc textu než
normálně. Takto uložený text však nelze na jiné počítače
přenášet. Proto jsme Eureku vybavili dvěma příkazy, které
umožňují ukládat text také v jiných formátech.

Prvním formátem je formát MicroPro; je to formát, používaný v
populárním textovém procesoru "Wordstar", vyvinutém americkou
firmou MicroPro. Druhým formátem je "textový formát", který
používá tzv. ASCII kód. V tomto kódu můžete text přenášet
prakticky do kteréhokoliv textového procesoru. Textový soubor je
možno přenášet i po telefonní lince.

Nyní se možná zeptáte, proč se vůbec užívá formát MicroPro, když
textový formát je univerzálnější? Formát Micropro používá
zvláštní řídící znaky, jejichž pomocí je prováděna úprava textu;
např. pohyblivé konce řádku nebo označení druhu písma. Tyto znaky
naopak v textech uložených ve formátu ASCII obsaženy nejsou.
Třebaže soubory v ASCII kódu obsahují veškerý vložený text,
neobsahují všechny informace, týkající se grafické úpravy a při
přenosu na jiný textový procesor je nutno je přeformátovat.

Zvláštní souborové příkazy se volí takto:

T uložení souboru v textovém formátu (ASCII kód)
M uložení souboru ve formátu Wordstar (MicroPro)

A nás už čeká pouze jediná pozoruhodná podkapitola o textovém
procesoru Eureky. Úspěšný výsledek mistrovské zkoušky máte již na
dosah.

19.13 Příkazy pro řízení tisku

Všechny dosud uvedené funkce textového procesoru se spouštějí
stiskem některé klávesy; např. stisk funkční klávesy 4 zkopíruje
definovaný blok na aktuální pozici kurzoru.

Všechny až doposud probrané příkazy mají na vytvářený text
okamžitý vliv. Existuje však další skupina příkazů, z nichž
některé text neovlivňují okamžitě; nazýváme je "tečkové" příkazy.
Tečkovým příkazům se někdy říká i "tiskové příkazy". V procesu
vysílání textu do tiskárny řídí tyto příkazy "lámání" stran,
záhlaví, číslování stran apod.

Tečkové příkazy se vkládají do textu v podobě ustálených
kombinací znaků, které Eureka pokládá za příkazy pro tisk. V
tištěném textu samotném (na papíře) se však tyto znaky neobjeví.

Jednotlivé tečkové příkazy zabírají vždy svůj vlastní řádek;
začínají vždy tečkou, po níž následují dva znaky. Tyto dva znaky
příkazy od sebe vzájemně odlišují a může po nich následovat
parametr - např. číslo určující počet řádků na stránce.

Textový procesor Eureky má k dispozici tyto tiskové (tečkové)
příkazy:

.PL - počet řádků na straně
.PG - opětné spuštění číslování stran
.RM - pravý okraj
.OJ - vypnutí a zapnutí zarovnání šířky sloupce
.LM - levý okraj
.PO - počet prázdných znaků od levého okraje strany k prvnímu
tištěnému sloupci
.MT - horní okraj strany
.HE - záhlaví strany
.MB - dolní okraj strany
.FO - titulek na dolním okraji strany
.PA - nová strana
.HM - počet řádků oddělujících titulek na horním okraji strany
.PN - číslo strany
.FM - počet řádků oddělujících titulkový řádek na dolním okraji
strany
.OP - číslování stran vypnuto

Dbejte, abyste tečkové příkazy vkládali vždy na začátek řádku,
tj. "tečka" musí být v slopci 1. Příkazová řádka smí obsahovat
pouze jediný příkaz a nic jiného. Pokud řádka tečkou nezačíná,
nebude považována za řádku příkazovou.

Nyní jednotlivé tečkové příkazy vyložíme podrobněji:

Počet řádků na straně (.PL)

Tento příkaz lze použít pouze na začátku textu a musí obsahovat
číslo určující celkový počet řádků na straně. Tento příkaz má
okamžitý účinek na text, který právě vytváříte. Vložíte-li např.
příkaz .PL1, rovná se každý nový řádek nové straně textu. Zkuste
to a přesvědčte se o fungování příkazu dotazem "kde jsem?"
(funkční klávesa 2). Počáteční nastavení délky strany je 66
řádků; počáteční nastavení nazýváme také implicitní nastavení.
Každá proměnná, resp. parametr má implicitní hodnotu, pokud ji
nezměníme. V našem případě je parametrem počet řádků na straně a
jeho implicitní hodnota je 66. Je shodná s počtem řádků, které
většina tiskáren tiskne na skládaný papír o délce 12 palců.

Pravý okraj (.RM)

Za tímto příkazem musí následovat číslo sloupce, který má tvořit
konec řádku. Jinými slovy: pravý okraj mínus levý okraj = počet
znaků na řádku (počet sloupců). Implicitní hodnota je 65.

Levý okraj (.LM)

Podobně jako u předchozího příkazu musíte i zde vložit číslo
sloupce, kterým vymezíte levý okraj tištěného řádku. Implicitní
hodnota je 1, tj. text začíná v prvním sloupci řádku.

Horní okraj strany (.MT)

Tento příkaz lze použít pouze na začátku textu. Určíte jím počet
prázdných řádků na horním okraji archu. Implicitní hodnota je 3.

Dolní okraj strany (.MB)

Tento příkaz je dokonalým protějškem předchozího příkazu; určuje
tedy počet prázdných řádků pod textem (na dolním okraji strany).
Implicitní hodnota je 8.

Vztah mezi skutečně vytištěným počtem řádků na straně a horním a
dolním okrajem je jednoduchý. Počet řádků textu vytištěných na
stránce získáte odečtením počtu prázdných řádků nahoře (horní
okraj) a počtu prázdných řádků dole (dolní okraj) od celkového
počtu řádků na stránce. Eureka má např. implicitní počet
textových řádků na straně 55. (Celková délka je 66 - 3 prázdné
řádky nahoře - 8 prázdných řádků dole).

Horní, ani dolní prázdné řádky Eureka jako "prázdný řádek"
neoznamuje, avšak počítá s nimi při odeslání textu do tiskárny.

Nová strana (.PA)

Po tomto příkazu číslo nenásleduje. Eureka dá jeho
prostřednictvím tiskárně příkaz, aby tiskla následující text na
novou stranu.

Číslo strany (.PN)

Strany jsou v implicitním nastavení číslovány automaticky od
jedné nahoru. Je-li však tištěný text součástí delšího materiálu,
lze nastavit jiné číslování, a to právě prostřednictvím
probíraného příkazu. Číslo, které bezprostředně následuje za
příkazem .PN je číslem, od kterého Eureka nadále čísluje strany.

Číslování stran vypnuto (.OP)

Tímto příkazem zrušíte automatické číslování stran. Strany nejsou
nadále číslovány.

Opětné spuštění číslování stran (.PG)

Tento příkaz číslování stran znovu spustí. Strany jsou číslovány
od aktuální strany.

Zarovnání pravého okraje (.OJ)

Tento příkaz vyžaduje následné vložení buď "on" (angl. "zapnuto")
nebo "off" (angl. "vypnuto"). Implicitní stav je "zapnuto"
("on"). V tomto stavu je tištěný text zarovnáván k pravému
okraji. Do řádků jsou vkládány mezery mezi slova tak, aby byl
poslední znak posledního slova umístěn ve sloupci nastaveném jako
pravý okraj.

Posun řádku (.PO)

Tímto příkazem určujeme počet sloupců od levého okraje papíru k
prvnímu sloupci textu. Implicitní hodnota je 8.

Záhlaví strany (.HE)

Tento příkaz umožňuje vložit jeden řádek textu jako záhlaví,
která se objeví jako první řádek na každé straně textu. Text
vkládáme bezprostředně za příkaz .HE.

Titulek na dolním okraji strany (.FO)

Podobně můžeme vložit i jeden řádek textu, který se bude
opakovaně objevovat na dolním okraji každé strany.

Oba výše uvedené příkazy v sobě mohou zahrnovat i číslo strany.
Číslo strany bude umístěno do textu tam, kam vložíte znak "#"
(číselný znak - body 3456). Číslo strany bude tedy vytištěno na
místě znaku "#" bez ohledu na příkazy vypínající a zapínající
číslování stránek .OP a .PG.

Umístění záhlaví (.HM)

Číselný údaj bezprostředně za příkazem určí počet řádků, které
oddělují opakující se záhlaví od textu strany. Zpravidla se
záhlaví odděluje dvěma prázdými řádky.

Umístění dolního titulku (.FM)

Podobně jako u předchozího příkazu určíte odstup od dolního
okraje textu k opakujícímu se dolnímu titulku. Běžně se používají
2 prázdné řádky.

19.14 Tisk na běžné a brailské tiskárně

Po vytvoření celého textu zvolte režim souborových příkazů
stiskem přeřazené funkční klávesy 1. Když vás Eureka vyzve,
abyste vložili příkaz, vložte "P" (angl. "print" - "vytištění
souboru"). Eureka pokračuje dotazem: "Mám tento soubor
vytisknout? Ano nebo ne?". Vložte "y" (angl. "yes" - "ano"). Dále
se Eureka zeptá: "Pauza na konci strany? Ano nebo ne?". Jestliže
vložíte "Y", Eureka po dokončení každé strany počká, dokud
nevložíte do tiskárny nový list papíru. Pauza skončí po stisku
kterékoli klávesy.

Za předpokladu, že je tiskárna řádně připojena a připravena, je
na papír vytištěn veškerý text obsažený v paměti Eureky.
Zvolíte-li přerušovaný tisk, řekne Eureka na konci každé strany
"pauza na konci strany". Tisk se opětně spustí kteroukoli
klávesou.

Tisk v Braillově písmu je poněkud odlišný vzhledem k velkému
množství navzájem neslučitelných brailských tiskáren. Eureka
nemá zabudovanou funkci pro brailský tisk. Dodáváme však
příslušný program, vhodný pro konkrétní brailskou tiskárnu.

Při tisku v Braillově písmu postupujte takto: Uložte text na disk
prostřednictvím souborového příkazu "S". Pak se vraťte do
hlavního menu a spusťte program z disku stiskem přeřazené funkční
klávesy 7. Eureka vás vyzve, abyste vložili jméno programu.
Vložíte jméno programu, který musí být předem nastaven pro
potřeby vaší tiskárny. Netřeba dodávat, že si nejprve musíte
disk s takovým programem obstarat. Bližší podrobnosti vám sdělí
firma, jejímž prostřednictvím jste Eureku koupili.

20 Hudební editor

Teď bychom si snad zasloužili chvíli odpočinku, nemyslíte?
Přeneseme se do světa hudby. Hudební editor Eureky nebudete možná
potřebovat tolik jako textový procesor, ale je s ním určitě víc
zábavy.

Abychom se potěšili hned na začátku a abyste poznali schopnosti
editoru, zahrajeme si něco.

Hudební editor spustíme stiskem funkční klávesy 7 z Hlavního
menu. Pokud máte v paměti textového procesoru text, který jste
neuložili na disk, Eureka vás na tuto skutečnost upozorní a
hudební editor nespustí, dokud nepotvrdíte, že smí text z paměti
vymazat. Hudební editor totiž používá stejnou část paměti Eureky,
jako textový procesor. Spuštění hudebního editoru (a s tím
spojenou ztrátu textu v textovém procesoru) potvrdíte vložením
"Y". Stisk kterékoli jiné klávesy původní příkaz zruší a vrátí
vás do hlavního menu.

Hudební editor pozdraví krátkou znělkou. Až ji budete slyšet
po sté, přestane vás možná bavit. Můžete ji snadno zastavit
stiskem kterékoli klávesy.

Nyní můžete nahrát do paměti některou z hudebních skladeb
obsažených na disku Eureky. Disk obsahuje čtyři skladby uložené
do čtyř souborů:

Alice "Pro Elišku" Ludwiga van Beethovena
Bach "Budíček" Johanna Sebastiana Bacha
Ragtime "The Entertainer" Scotta Joplina
Tanec "Šavlový tanec" Arama Chačaturjana.

Postup nahrání skladby z disku: Stlačte přeřazenou funkční
klávesu 5; Eureka vás vyzve "vlož jméno souboru". Příkaz zrušíte
stiskem klávesy "nový řádek". Skladba bude nahrána po vložení
příslušného jména a stisku klávesy "nový řádek".

Vložte např. "Bach" a stiskněte "nový řádek". Po chvíli se hudba
nahraje a Eureka vám tento fakt sdělí lakonickým "Oukej".

Pak stiskněte funkční klávesu 3 a ...

Úžasné, co říkáte? Eureka skladbu zopakuje po opětném stisku
funkční klávesy 3. Stiskem mezerníku hudební produkci zastavíte.
Poslechněte si i ostatní melodie (Alice, Ragtime a Tanec). Za
nějakou dobu se i vy naučíte skládat vlastní hudbu.

20.1 Orientace v notových osnovách

Hudební editor je vlastně textový procesor na psaní hudby. Místo
písmen, odstavců a stránek v něm používáme noty a notové osnovy.

Používání hudebního editoru Eureky je velmi snadné. Není vůbec
výjimkou, že se s ním naučíte zacházet v pěti minutách a můžete
se hned pustit do skládání. Složitější funkce se přece můžeme
naučit, až je budeme potřebovat.

Už před chvílí jste nějakou hudbu nahráli. Prozkoumáme ji trochu
- a to prostřednictvím kurzorových kláves.

Hudební editor se skládá ze dvou osnov - sopránové a basové. Noty
umísťujeme do osnov pomocí kurzorových kláves a brailské
klávesnice.

Kurzor se po osnově přesouvá vertikálně i horizontálně. Svislé
umístění určuje výšku tónu, vodorovné umístění určuje časovou
posloupnost. Běžný notový záznam je podobný.

V této kapitole budeme pojmy "vertikální pozice" a "horizontální
pozice" používat velice často. Nezapomínejte, že "vertikální
pozice" kurzoru určuje výšku a "horizontální pozice" kurzoru
určuje délku a časovou posloupnost (rytmus). Noty a ostatní
hudební značky jsou zpracovávány zleva doprava, tzn. od první
horizontální pozice ke druhé atd. Každá horizontální pozice může
obsahovat čtyři noty různé výšky, tedy s různou vertikální
polohou. Jak vidíte, Eureka může hrát až čtyřhlasé skladby.

Pojďme se nyní porozhlédnout po skladbě, kterou jsme právě
nahráli; budeme se po ní pohybovat horizontálně - od jedné pozice
ke druhé. Nejdříve stlačte pravou kurzorovou klávesu. Opakované
stlačování způsobí, že slyšíte skladbu, rozčleněnou na drobné
úseky - notové hodnoty. Je to, jako byste se posouvali po textu v
procesoru a hláskovali jedno písmeno po druhém. Hudební editor je
podobný až na to, že písmena (znaky) byla zaměněna horizontálními
pozicemi (notovými hodnotami).

Kromě tónů uslyšíte v některých pozicích cvakavé zvuky;
představují taktové čáry, repetice atd. Později se k nim podrobně
vrátíme.

Nyní se budeme posouvat nahoru a dolů pomocí horní a dolní
klávesy kurzorového kříže. Uslyšíte velmi krátké tónové zvuky,
které jdou buď nahoru (při stlačování horní kurzorové klávesy)
nebo dolů (při stlačování dolní kurzorové klávesy). Všimněte si,
že některé tóny přehrávané škály jsou nápadně delší než ostatní.
Znamená to, že zde je umístěna nota.

Také si všimněte, že při pohybu po vertikální tónové škále
narazíte na místo lomu, kde tóny změní barvu a výška "přeskočí" v
opačném směru o větší interval. Zde přecházíte z jedné osnovy do
druhé - osnovy se vlastně poněkud překrývají; proto ten
intervalový skok v opačném směru.

K rozlišování výšky tónů nemusíte používat sluch. Eureka umí tóny
pojmenovat. Stiskněte přeřaďovač a opakujte cestu po vertikální
škále pomocí horní a dolní kurzorové klávesy. Tempo řeči Eureky
můžete předbíhat rychlým stlačováním kurzorových kláves.

Eureka nazývá tóny jmény: C, D, E, F, G, A, H. Po názvu tónu
následuje název oktávy (Eureka má šest oktáv a počítají se od
jedné do šesti, přičemž nejnižší oktáva má číslo 1). Celkový
tónový rozsah Eureky je G1 až F6.

Eureka doplní informaci ještě o sdělení, zda se přehraný tón
nachází v dolní nebo horní (basové či sopránové) osnově podle
toho, ve které osnově se kurzor právě nalézá. Když narazíte na
tón, jehož grafické znázornění (nota) je právě pod kurzorem,
oznámí Eureka hodnotu této noty; např. "čtvrťová", "půlová" atd.

Horizontální pozice hudebního záznamu se počítají odleva doprava.
Číslo pozice zjistíte stiskem přeřaďovače a přistisknutím levé
nebo pravé kurzorové klávesy.

I v hudebním editoru, stejně jako v textovém procesoru můžete
využít klávesu "Kde jsem?". Po stisknutí funkční klávesy 2 Eureka
oznámí číslo horizontální pozice a výšku tónu, na kterém spočívá
kurzor.

Stisk levé, horní a pravé kurzorové klávesy vás přenese do první
horizontální pozice, tedy na začátek skladby. Opačná kombinace
(levá, dolní a pravá kurzorová klávesa) vás přenese na konec
skladby. Jako v textovém procesoru, že ano?

Klávesa "nový řádek" přehraje aktuální pozici; téhož docílíme
stiskem mezerníku spolu s levou kurzorovou klávesou. Stisk
mezerníku spolu s pravou kurzorovou klávesou sdělí aktuální
pozici slovem. Zkuste to: Najděte tónovou pozici (ne taktovou
čáru) s použitím levé a pravé klávesy kurzorového kříže.
Přehrajte si danou pozici několikrát pomocí klávesy "nový řádek".
Pak stlačte mezerník, přidržte jej a přistiskněte pravou klávesu
kurzorového kříže. Pozice se ohlásí v podobě jména noty a čísla
oktávy.

Tento příkaz informuje slovy i o taktových čarách, repeticích a
jiných nehratelných značkách; brzy si to ukážeme.

20.2 Skládání hudby

Tak brzy jste to nečekali, že ne? A přece - už je to tady. Víte
toho už dost, takže můžeme začít skládat. Vše ostatní vyložíme v
této podkapitole.

Ze všeho nejdřív vymažeme melodii, která je v paměti (stiskněte
přeřazenou funkční klávesu 6). Eureka se vás pro jistotu přeptá;
stlačte na brailské klávesnici "Y".

Nyní jsou osnovy prázdné a kurzor ukazuje na první horizontální
pozici. Budeme skládat krátkou fanfáru. Přemístěte kurzor na C4 v
horní osnově. Dokážete-li rozeznávat tóny sluchem, najděte
příslušný tón vertikálním posunem po škále horní nebo dolní
kurzorovou klávesou. My ostatní - hudební diletanti - stiskneme
nejdřív přeřaďovač, přidržíme ho a kurzorovými klávesami si
najdeme výšku, kterou Eureka označí slovy: "C4, horní osnova".

Nyní vložte z klávesnice písmeno "Q". Eureka zareaguje slovy
"čtvrťová (nota)". Právě jsme umístili čtvrťové C4 do horní
osnovy.

Nyní si ověříme obsah první pozice stiskem klávesy "nový řádek".
Zazní čtvrťové C4.

Do následující horizontální pozice se přesuneme stiskem pravé
kurzorové klávesy. Eureka zareaguje slovy "prázdná pozice".
Pomocí stejného postupu umístěte do horní osnovy čtvrťové E4.

Pak se přesuňte do další pozice, do níž umístíte čtvrťové G4.
Hotovo? A znovu doprava, prosím.

Teď vložíme půlku C5. Půlovou hodnotu představuje písmeno "H"
(místo "Q", které představuje čtvrtku). Že už začínáte rozumět
technice skládání?

Dosud jsme vložili 4 noty; každá z nich leží ve své vlastní
horizontální pozici. Tvoří krátkou melodii. Poslechněte si celou
melodii (funkční klávesa 3).

Pokud nezní správně, vymažte ji přeřazenou funkční klávesou 6 a
dejte se do toho znovu. Příkazy usnadňující editaci a opravy
přijdou v příští podkapitole.

Teď bychom měli udělat nějaká cvičení. Můžeme například vylepšit
naši melodii - třeba tím, že k ní přikomponujeme další dva hlasy.
Vraťte se na první pozici. Přidejte čtvrťové E4 a čtvrťové G4;
vznikne durový kvintakord C-dur skládající se ze čtvrtek C4, E4 a
G4.

K druhé pozici přidáme čtvrtky G4 a H4 a vznikne nám akord
E-moll, sestávající ze čtvrtek E4, G4 a H4. (Nezapomínejte, že
obsah každé pozice Eureka potvrdí slovním výčtem jejího obsahu po
stisku mezerníku spolu s pravou kurzorovou klávesou).

Do třetí pozice doplníme čtvrtky H4 a D5 s výsledkem "akord
G-dur" ze samých čtvrtek. A závěr? Nádherný, majestátní čtyřhlasý
akord C-dur, sestávající z půlových not C4, E4, G4, C5. K
prvotnímu půlovému C5 tedy doplníme C4, E4 a G4. Nezapomeňte vždy
vložit z klávesnice písmeno H (půlová nota).

Nyní spusťte své mistrovské dílo funkční klávesou 3.

20.3 Funkční klávesy hudebního editoru

Funkční klávesy umožňují editaci vkládané hudby, ukládání na disk
a zpětné nahrávání do paměti a změnu některých hudebních
parametrů (barvy tónu, tóniny a tempa).

Funkční klávesy jsou obsazeny takto:

Funkční klávesa 1 volba hudebního nástroje
Funkční klávesa 2 kde jsem
Funkční klávesa 3 přehrání skladby
Funkční klávesa 4 vkládání pozice
Funkční klávesa 5 uložení skladby na disk
Funkční klávesa 6 zrušení pozice
Funkční klávesa 7 vymazání noty
Funkční klávesa 8 závěr operace, přehrání aktuální pozice

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př nalezení pozice
Funkční klávesa 2 + Př volba tóniny
Funkční klávesa 3 + Př volba tempa
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrání skladby z disku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání skladby
Funkční klávesa 7 + Př vymazání pozice
Funkční klávesa 8 + Př stav hudebního editoru

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé funkce.

Volba hudebního nástroje Funkční klávesa 1

Opakovaným stlačováním této klávesy můžeme volit ze tří tónových
barev připomínajících varhany, flétnu a trubku. Změňte barvu tónu
a přehrajte si fanfáru z minulé podkapitoly. Změnu "nástroje"
můžeme do hudebního textu zakomponovat, jak o tom svědčí Bachova
skladbička na našem disku. Jak to udělat si povíme později.

Kde jsem Funkční klávesa 2

Po stisknutí této klávesy sdělí Eureka aktuální horizontální i
vertikální pozici.

Přehrání skladby Funkční klávesa 3

Po stisknutí této klávesy je přehrán celý obsah paměti od začátku
až po první prázdnou pozici.

Vkládání pozice Funkční klávesa 4

Po stisknutí této klávesy se v místě, kde leží kurzor, vytvoří
prázdná pozice, do které můžete vkomponovat noty.

Uložení skladby na disk Funkční klávesa 5

Po jejím stisknutí vás Eureka vyzve, abyste vložili jméno
souboru, pod kterým bude daná skladba uložena na disk. Příkaz se
zruší klávesou "nový řádek", resp. "závěr operace".

Zrušení pozice Funkční klávesa 6

Po stisknutí této klávesy se vymaže pozice, na níž leží kurzor.
Podobně jako se při vkládání nové pozice původní hudební text
rozestoupí, vymazání pozice v něm nezanechá mezeru a text
umístěný vpravo od vymazané pozice se přisune a zakryje prázdné
místo.

Vymazání noty Funkční klávesa 7

Po stlačení této klávesy se vymaže nota, na kterou ukazuje kurzor
uvnitř horizontální pozice. Ostatní noty v téže horizontální
pozici zůstanou nedotčené.

Přehrání aktuální pozice Funkční klávesa 8

Po jejím stisku se přehraje aktuální pozice. Vzpomeňte si na diář
nebo telefonní seznam, kdy se po stisku této klávesy "přečte"
aktuální záznam.

Nalezení pozice Přeřazená funkční klávesa 1

Horizontální pozice jsou očíslovány. Jestliže stisknete
přeřazenou funkční klávesu 1, jste vyzváni, abyste vložili číslo
pozice. Jakmile tak učiníte, kurzor se přesune na udanou pozici.

Volba tóniny Přeřazená funkční klávesa 2

Opakovaným stlačováním této klávesy měníte tóninu (trans-
ponujete). Implicitní tónina je C-dur. Opakovaným stlačováním
projdete v kvintovém kruhu všech 12 durových tónin: C-dur, G-dur,
D-dur, A-dur, E-dur, H-dur, Fis-dur, Cis-dur, As-dur, Es-dur,
B-dur, F-dur. Požadovanou tóninu volíte tak, že stlačujete
přeřazenou funkční klávesu 2 tak dlouho, dokud na ni nenarazíte.
Předznamenání je samozřejmě součástí hudebního textu, takže se
také ukládá na disk.
Volba tempa Přeřazená funkční klávesa 3

Stlačováním této klávesy měníte rychlost (tempo) hudební skladby.
Nabízíme tyto možnosti nastavení tempa:
lento (zdlouha), adagio (pomalu), andante (volně), moderato
(mírně), allegro (rychle), vivace (živě), presto (velmi rychle).
Implicitní nastavení tempa je moderato. Podobně jako
předznamenání můžete i tempo uložit na disk a lze je v průběhu
skladby měnit. Postup si ukážeme později.

Adresář disku Přeřazená funkční klávesa 4

Funguje podobně jako již dříve popsané adresáře disku. Adresář
potřebujete např. v případě, kdy chcete z disku nahrát do paměti
nějakou skladbu a přitom jste zapomněli, pod jakým jménem souboru
je uložena. Jakmile jste v adresáři, můžete jej prohlížet
stlačováním dolní a horní kurzorové klávesy; když uslyšíte jméno
hledaného souboru, stiskněte klávesu "nový řádek" a soubor se
nahraje z disku do paměti.

Nahrání skladby z disku Přeřazená funkční klávesa 5

Po spuštění této funkce vás Eureka vyzve, abyste vložili jméno
souboru, který chcete z disku nahrát. Příkaz zrušíte prostým
stisknutím klávesy "nový řádek". Spíše se však očekává, že
vložíte jméno souboru. Po nahrání hudebního textu do paměti si
jej můžete přehrát nebo můžete pokračovat v jeho zpracovávání a
úpravě. Jestliže vložíte místo jména souboru otazník, přenesete
se do adresáře disku.

Vymazání skladby Přeřazená funkční klávesa 6

Pomocí tohoto příkazu dojde z celkovému vymazání paměti hudebního
editoru; po jeho provedení můžete vkládat nový hudební text.
Eureka si vždy vyžádá potvrzení vymazávacího příkazu; potvrďte
jej vložením "Y"; kterákoli jiná klávesa příkaz ruší.

Vymazání pozice Přeřazená funkční klávesa 7

Stlačením této klávesy vymažete aktuální pozici. Zůstane po ní
prázdné místo. Použijte tuto funkci, pokud chcete vymazat
aktuální pozici a okamžitě ji vyplnit jinými notami. Nezapomeňte,
že první prázdná pozice v hudebním textu zastaví přehrávání.

Stav hudebního editoru Přeřazená funkční klávesa 8

Po stisknutí této klávesy oznámí Eureka počet prázdných pozic v
hudebním editoru. Jejich celkový počet je 5583, což stačí na
velice dlouhou skladbu.

20.4 Vkládání not a pomlk

Již víme, že čtvrťové noty vkládáme písmenem "Q" a půlové noty
písmenem "H". Následuje úplný seznam:

O celá nota
H půlová nota
Q čtvrťová nota
E osminová nota
S šestnáctinová nota
T dvaatřicetinová nota
X čtyřiašedesátinová nota

Noty lze vymazávat nebo přepisovat; chcete-li například změnit
čtvrtku na půlku, nemusíte k tomu použít klávesy pro vymazání
noty. Stačí umístit kurzor na danou čtvrťovou notu a vložit z
klávesnice "H"; původní nota se přepíše.

Pomlky vkládáme podobně - před příslušnou hodnotu vložíme "R". Po
výzvě "vlož pomlku" vložíte příslušnou hodnotu (délku). Při
vkládání pomlk musíme mít na paměti jedno důležité pravidlo:
Pomlka zabírá celou pozici v jedné osnově. V jedné horizontální
pozici je tedy možné mít např. v horní osnově pomlku a v dolní
osnově nějaké noty. Není však možné mít pomlku společně s notami
v téže osnově v jedné horizontální pozici.

Je lhostejné, v jaké výšce osnovy pomlku umístíme. Je vyjádřením
hudebního ticha a nemá výšku, takže její přesné vertikální
umístění je vedlejší.

Protože nelze pomlky a noty umísťovat v jedné pozici do téže
osnovy, mohou se vzájemně přepisovat (přemazávat); máme-li např.
pomlku v horní osnově, první nota vložená do téže pozice v téže
osnově pomlku přemaže. Podobně přemaže pomlka všechny předchozí
noty, pokud je vložena do téže pozice v téže osnově.

20.5 Vkládání posuvek

Posuvky jsou hudební značky, které mění výšku příslušného tónu.
Existují tři základní posuvky: křížek, bé a odrážka.

Posuvky vkládáme takto: Přemístěte kurzor na notu, kterou chcete
alterovat; pak vložte "A"; Eureka vás vyzve, abyste vložili
posuvku; očekává, že vložíte buď "S" (křížek), "F" (bé) nebo "N"
(odrážku). Křížek zvyšuje, bé snižuje a odrážka ruší platnost
obou předchozích posuvek.

Nota, kterou alterujete, musí již před alterací existovat. Pokud
se i přesto pokusíte alterovat neexistující notu, řekne Eureka
"posuvka nemá notu".

Posuvky mažeme takto: Přemístíme kurzor na příslušnou notu a
vložíme "A"; pak stiskneme funkční klávesu 7 ("vymazání noty").
Dojde pouze k vymazání posuvky a hodnota noty zůstane nedotčena.

Funkční klávesou 7 můžete vymazat notu úplně; posuvka je
přirozeně vymazána společně s ní.

Při přepisování not se posuvky rovněž vymažou; máte-li např.
čtvrťovou notu s křížkem a chcete-li křížek zrušit, stačí
přemístit na příslušnou notu kurzor a přemazat ji vložením "Q";
tak zachováte čtvrťovou notu na jejím původním místě, avšak bez
posuvky.

Posuvky oznamuje i vyslovovací příkaz (mezerník společně s pravou
kurzorovou klávesou - mezerník stlačujeme jako první).

20.6 Vkládání taktových čar

Taktové čáry vkládáme z klávesnice písmenem "B"; Eureka řekne
"taktová čára" a vloží ji na aktuální pozici kurzoru. Tato pozice
však není přemazána; vytvoří se nová pozice, která je vklíněna
mezi dvě již existující pozice. Taktovou čáru vymažete funkční
klávesou 6 (vymazání pozice).

Hudební editor nevyžaduje, aby taktové čáry byly v hudebním textu
umístěny. Jsou však krajně užitečné pro jiné účely; taktová čára
např. ruší platnost posuvek; také usnadňuje vkládání hudebního
textu, protože zabraňuje nežádoucímu překrývání hodnot
jednotlivých not, resp. délek jednotlivých tónů. Ukážeme si to na
následujícím příkladu:

Řekněme, že máme v jedné pozici půlku C4 a čtvrtku E4.
Bezprostředně následující pozice obsahuje o samotě stojící
čtvrtku G4.

Při přehrání uslyšíme nejdříve společný souzvuk C4 s E4 po dobu
jedné čtvrtky a pak společný souzvuk C4 a G4 po dobu druhé
čtvrtky. Přesná posloupnost bude:

1. C4 a E4 znějí společně po dobu hodnoty čtvrťové noty;

2. E4 přestane znít, zatímco C4 zní dál;

3. C4 a G4 znějí společně po dobu hodnoty čtvrťové noty.

Kdybychom mezi naše dvě pozice vložili taktovou čáru, G4 by
začalo znít až po ukončení půlové hodnoty C4, takže by
posloupnost byla naprosto odlišná:

1. C4 a E4 znějí společně po dobu hodnoty čtvrťové noty;

2. E4 přestane znít;

3. C4 zní nadále samo po dobu další čtvrtky;

4. C4 přestane znít;

5. G4 zní po dobu hodnoty čtvrťové noty.

Stejného výsledku byste dosáhli, kdybyste umístili mezi naše dvě
pozice čtvrťovou pomlku. Důvodem je jedna užitečná vlastnost
hudebního editoru: Stále hledí vpřed a jakmile některá nota z
aktuální pozice skončí, hned vloží notu z pozice následující. V
tomto případě by byla čtvrťová pomlka provedena bezprostředně po
doznění E4. Vložená čtvrťová pomlka nepřeruší znění půlového C4.
Pak následuje G4, které se ozve hned, jak dozní C4.

20.7 Dvojitá taktová čára

Vkládá se dvěma po sobě následujícími "B" z brailské klávesnice.
Pro hudební editor má zvláštní význam.

Za pomoci dvojité taktové čáry můžete změnit předznamenání, tempo
a nástrojovou barvu uprostřed skladby.

Nové nastavení vkládáme do dvojité taktové čáry a editor se podle
nového nastavení řídí od okamžiku, kdy na dvojitou taktovou čáru
narazí. Příslušné parametry nejdříve nastavte odpovídajícími
klávesami; pak vložte "B" dvakrát za sebou, čímž nastavenou změnu
uložíte do hudebního textu právě komponované skladby. Editor
změnu registruje a během přehrání skladby ji uslyšíte.

Nezapomeňte však nastavit původní tempo, předznamenání a
nástrojovou barvu, než si začnete skladbu přehrávat nebo než ji
uložíte na disk.

20.8 Vkládání teček za notou

Tečky jsou zvláštní hudební značky, které prodlužují
předcházející notu o polovinu její hodnoty.

Tečky vkládáme velmi snadno: Přemístíme kurzor na příslušnou notu
a vložíme z klávesnice znak pro tečku (v počítačovém bodovém
písmu body 4 a 6, v českém literárním kódu body 256). Eureka
řekne "tečka" a prodlouží automaticky danou notu o polovinu.

Nota, kterou prodlužujete, musí již před prodloužením existovat.
Pokud se i přesto pokusíte opatřit tečkou neexistující notu,
řekne Eureka "tečka nemá notu".

Tečku vymažeme takto: Umístíme kurzor na příslušnou notu a
stiskneme funkční klávesu 7. Takto vymažeme notu i tečku. Pokud
je to žádoucí, vložte znovu notu.

Tečku vymaže i přepisování (přemazávání) not; máte-li např. v
textu čtvrtku s tečkou, kterou chcete změnit na pouhou čtvrtku,
přesuňte na ni kurzor a vložte "Q"; čtvrťová nota zůstane
zachována na svém původním místě, bude však bez tečky.

O tečce informuje i vyslovovací příkaz (příkaz vyvoláme stiskem
mezerníku a přistisknutím pravé kurzorové klávesy).

Pomlky nelze opatřovat tečkami. Prodloužení pomlky docílíme
kombinací dvou pomlk; hodnotu čtvrťové pomlky s tečkou např.
dosáhneme kombinací čtvrťové a osminové pomlky.

20.9 Vkládání ligatur

Ligatura je hudební značka, která spojuje dvě hodnoty not stejné
výšky v jednu hodnotu. Jejím smyslem je propojit dva oddělené
tóny v jeden delší. Hodnota je pak držena od počátku první noty
až do konce noty druhé, resp. poslední.

Hudební editor přijme ligatury pouze přes taktové čáry. Uvnitř
jednoho taktu lze skoro vždy dvě noty spojené ligaturou nahradit
notou s tečkou. Ligatury lze tedy umísťovat výhradně přes taktové
čáry; pokud se pokusíte vložit ligaturu jinam, Eureka se ozve a
nedovolí to. Do jedné horizontální pozice můžete vložit nanejvýš
čtyři ligatury, stejně jako noty.

Ligatura je platná pouze tehdy, jestliže spojuje noty stejné
výšky. Ligatura musí být za pomoci kurzoru umístěna v téže
vertikální pozici. Kurzor přemístěte horizontálně na taktovou
čáru a vertikálně na noty, které chcete ligaturou spojit. Pak
vložte pomlčku (body 36). Eureka zareaguje slovem "ligatura".

Ligaturu vymažete pomocí klávesy pro vymazání noty. Všechny
ligatury v dané horizontální pozici lze vymazat najednou, a to
vymazáním taktové čáry (funkční klávesa 6 - "zrušení pozice");
pak lze hned vložit novou pozici.

20.10 Repetice

Do hudebního textu můžete vkládat znaky pro repetice, což vás
zbavuje nutnosti opakovaného zapisování shodných částí skladeb.
Začátek repetice je levá kulatá závorka a konec pravá kulatá
závorka. Závorky vkládejte v počítačovém bodovém písmu. Pokud je
Eureka nastavena na zápis v českém literárním plnopise, vložte
před závorky bod 5, který volí pro následující znak tabulku
počítačového bodového písma.

Eureka začátek i konec repetice oznámí. Úsek skladby obsažený
uvnitř repetice se bude opakovat.

Kromě toho, že způsobí opakování úseku skladby, mají repetice
stejné vlastnosti jako taktové čáry. Není proto nutné vkládat
kombinace složené ze znaků pro taktové čáry a repetice.

V hudebním editoru lze zaznamenat i tzv. "prima-voltu". Je to
takt nebo několik taktů, které zaznějí jen při prvním hraní
repetice a při jejím druhém hraní jsou vynechány. Prima-voltu
označíme vložením číslice "1". Prima-volta má stejné vlastnosti
jako obyčejný takt. Když se repetice opakuje, je část hudebního
textu od znaku prima-volta až do konce repetice vynechána.

Při druhém hraní repetice se zpravidla vynechává jen jeden takt -
takt, který bezprostředně předchází před znakem repetice. Jsou
však případy, kdy je nutno vynechat více taktů. Tehdy vložte
značku "prima-volta" pouze před začátek celého úseku, který se má
vynechat, nikoli před jeho jednotlivé takty.

20.11 Orientace v hudebním textu

Základní pohyb po hudebním textu již znáte. Existuje však několik
dalších příkazů, které usnadňují rychlou orientaci.

Nejdříve se zastavme u příkazů pro pohyb kurzoru. Už víte, že
přehrávanou skladbu můžete kdykoli zastavit stiskem kterékoli
kurzorové nebo brailské klávesy. To, kterou klávesu k zastavení
reprodukce použijete, má vliv na umístění kurzoru: Pokud
použijete mezerník, bude kurzor ukazovat na místo přerušení.
Užijete-li k zastavení kteroukoli jinou klávesu, zůstane kurzor,
kde původně byl.

Hudbu můžete takto zastavovat na místech, která budete editovat.

Společný stisk levé a pravé kurzorové klávesy spustí reprodukci
od aktuálního umístění kurzoru. Reprodukce začne o takt před
aktuálním umístěním kurzoru, stiskneme-li levou i pravou
kurzorovou klávesu společně s přeřaďovačem. Tato možnost je
výhodná, pokud chcete slyšet výsledek své právě prováděné úpravy
v souvislosti s bezprostředně předcházející hudbou.

Levá a horní kurzorová klávesa přemístí kurzor o takt zpět, pravá
a horní kurzorová klávesa o takt vpřed.

21 Co jsou soubory

Než budeme pokračovat další kapitolou, musíme se seznámit se
soubory a jejich významem v Eurece.

Již jsme se zmínili o tom, že na disku jsou veškeré informace
uloženy v jednotkách nazývaných soubory. Tyto soubory jsou
pojmenované, což například umožňuje, aby se různé texty,
vytvořené textovým procesorem, jmenovaly různě.

Disk však může obsahovat i jiné soubory než textové, vytvořené
textovým procesorem, například programy, které provádí Eureka,
hudební soubory pro hudební editor atd.

Všechny soubory na disku mají jména, ale mohou patřit do různých
kategorií. Například hudební editor vytváří "hudební soubory",
zatímco výsledkem práce textového procesoru jsou "textové
soubory". Tyto typy souborů se nemohou zaměňovat. Nemělo by přece
příliš smysl pokoušet se nahrát hudební soubor do textového
procesoru. Právě tak se textový soubor nedá spustit jako program
a programový soubor nevytváří text, čitelný textovým procesorem.

Eureka nevyžaduje, aby uživatel věděl o různých typech souborů
užívaných různými funkcemi. Například, můžete uložit melodii
vytvořenou hudebním editorem pod jméno "hudba", čímž se
automaticky vytvoří soubor "hudba" hudebního typu. Adresářový
příkaz, vyvolaný z vnitřního menu hudebního editoru, zobrazí
"hudba" mezi ostatními hudebními soubory.

Poté co přestanete pracovat s hudebním editorem a spustíte jinou
funkci, řekněme textový procesor, adresářový příkaz neuvede mezi
vašimi textovými soubory soubor "hudba". Je to způsobeno tím, že
textový procesor hledá jenom textové soubory a ostatních si
nevšímá.

Lokální adresářové příkazy v každé funkci Eureky ukazují pouze
soubory příslušného typu. Podobně selektivně fungují příkazy
Nahraj a Ulož jen pro soubory správného typu.

21.1 Jména souborů a přípony

Jméno souboru může mít až osm znaků a může se skládat z libovolné
kombinace písmen a číslic. Ve jménu souboru můžeme používat jen
písmena anglické abecedy; nelze používat písmena s čárkou, háčkem
nebo kroužkem.

Pro rozlišení mezi soubory různých typů má každé jméno souboru
příponu. Přípona obsahuje nejvýše tři znaky připojené ke jménu a
oddělené od jména souboru tečkou.

Platným jménem souboru je například HUDBA.MEL. (Je to vlastně
soubor hudebního editoru nazvaný "hudba". Přípona .MEL udává, že
jde o hudební soubor.) Místní adresářové příkazy funkcí běžně
neuvádějí přípony. Předpokládá se, že v dané funkci jsou pro
všechny soubory stejné. Hudební editor například vždy vytváří
soubory s příponou .MEL a může zavést a přehrát jen soubory s
touto příponou.

Na témže disku se mohou vyskytovat soubory v jakékoli kombinaci
typů. K tomu, abychom je mohli prohlížet všechny najednou, slouží
adresářový příkaz v hlavním menu. Na rozdíl od lokálních adresářů
v různých funkcích vás adresářový příkaz hlavního menu informuje
o příponě jména souboru. O adresářovém příkazu hlavního menu si
povíme později.

V Eurece jsou přípony typům souborů přiděleny takto:

Přípona Typ

TEL telefonní seznam
DIA diář
MEL hudební editor
BAS překladač Basicu
BAK zálohovací soubor textového procesoru nebo záznamníku
COM příkaz (program)

Prvních pět typů se vytváří odpovídajícími funkcemi Eureky, tj.
telefonním seznamem, diářem, hudebním editorem, překladačem
Basicu a textovým procesorem.

Soubory s příponou BAK textový procesor nebo záznamník vytváří
automaticky v případě, že ukládáte na disk text pod jménem již
existujícího souboru. Dosavadní soubor se nepřepíše, ale jeho
přípona se změní na BAK. Zamezuje se tím náhodnému přepsání
důležitých souborů. Můžete také zrušit nejnovější změny textu a
vrátit se k předchozí verzi.

Soubory typu "příkaz" s příponou COM jsou jediné, které se
nevytvářejí vestavěnými funkcemi Eureky. Soubory typu COM jsou
programy, které Eureka může provádět pomocí příkazu Spusť diskový
program z hlavního menu. Až budete zběhlejší v programování,
dokážete sami vytvářet soubory typu COM. Programy v souborech COM
se provádějí daleko rychleji než programy v Basicu, uložené v
souborech BAS a vytvořené vestavěným překladačem Basicu.

Povšimněte si, že výše uvedené přípony s výjimkou COM se generují
automaticky příslušnými funkcemi. Například, uložíte-li hudebním
editorem hudební soubor "hudba", na disku se vytvoří soubor
"HUDBA.MEL". Příponu uvádět nemusíte (vlastně dokonce nesmíte).

V případě textového procesoru, záznamníku a komunikace je tomu
jinak. V nich můžete vytvářet soubory s vašimi vlastními
příponami odlišnými od vyhrazených přípon TEL,DIA,MEL,BAS a COM.

Používání různých přípon přispívá ke zjednodušení orientace ve
vaších textových souborech. Můžete například mít zvláštní přípony
pro soukromé dopisy, obchodní dopisy různým zákazníkům atd.

Při pojmenovávání souborů na disku se můžete inspirovat
následujícími příklady:

D0107.FRA D1207.FRA
(Dva dopisy Františkovi datované 1.7. a 12.7)

VYROBEK.DOT
(Může být všeobecně formulovaný dopis s dotazem na jistý výrobek.
Pro každou věc, na kterou se dotazujete, můžete dopis mírně
upravit, ale celková struktura dopisu zůstává stejná a šetří vám
námahu s ustavičným opisováním téhož textu.)

NOVAK.PRE DVORAK.PRE
(Přednášky profesorů Nováka a Dvořáka.)

Povšimněte si, že je výhodné dávat vzájemně souvisejícím souborům
stejnou příponu. S takovou skupinou lze manipulovat jako s celkem
a nemusíte se s nimi zabývat separátně. Můžete například najednou
zrušit všechny soubory se stejnou příponou. Tento způsob
manipulace se soubory bude detailně popsán později v diskových
funkcích.

22 Adresář disku

Příkaz Adresář disku se v hlavním menu spouští stiskem funkční
klávesy 8.

O adresářovém příkazu jsme se již zmínili a v předchozích
funkcích jsme používali lokální adresářové příkazy.

Příkaz Adresář disku je umístěn na několika místech: v hlavním
menu a v každé funkci, která má přístup k disku, tedy v textovém
procesoru, telefonním adresáři, diáři, hudebním editoru a
komunikaci.

Všechny adresářové příkazy pracují v podstatě stejně, jediný
rozdíl je v typu souboru, s nimiž pracují. Například adresářový
příkaz v hudebním editoru uvádí pouze soubory hudebního typu,
tedy s příponou MEL. Adesář v diáři zase uvádí jen diářové
soubory s příponou DIA. Totéž se vztahuje na telefonní seznam
(přípona TEL) a překladač Basicu (přípona BAS).

Adresářové příkazy v textovém procesoru, záznamníku a komunikaci
jsou poněkud výjimečné. Uvádějí všechny soubory a jejich přípony
s výjimkou souborů s příponami TEL,MEL,DIA,BAS a COM. Tyto
přípony nebere na vědomí záznamník a textový procesor.

Soubory s libovolnou příponou uvádí pouze adresářový příkaz v
hlavním menu a v komunikaci.

Kromě toho, že adresářové příkazy uvádějí jména souborů a
umožňují uživateli pohyb v adresáři kurzorovými klávesami,
všechny adresářové příkazy dovolují také několik manipulací se
soubory.

Pokud napíšete "D", dojde k vymazání aktuálního souboru. Eureka
se vás nejprve zeptá na potvrzení.

Pokud napíšete "R", můžete soubor přejmenovat. V tomto případě se
vás Eureka zeptá na nové jméno souboru.

Soubor také můžete chránit před náhodným vymazáním. Provedete to
napsáním "P". (Dalším "P" opět ochranu souboru zrušíte. Ochrana
souboru je přepínatelný příznak spojený se jménem souboru.)

Již víte, že horní a dolní kurzorová klávesa slouží pro pohyb v
adresáři po souborech. Obdobně levá a pravá kurzorová klávesa vám
umožňuje pohyb po písmenech uvnitř názvu souboru a přípony.
Dalšími známými kombinacemi jsou:

mezerník + horní kurzorová klávesa vyslov aktuální jméno souboru
mezerník + levá kurzorová klávesa hláskuj aktuální znak
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj aktuální znak slovem

Stiskem klávesy Nový řádek se nahraje aktuální soubor. Stiskem
kterékoli jiné klávesy se příkaz zruší. To platí ve všech
lokálních adresářích funkcí Eureky.

Pro adresářový příkaz hlavního menu platí výjimka. Protože tento
adresářový příkaz umožňuje přístup k souborům všech typů, nahrání
souboru se uskuteční pouze v případě, že jde o soubor typu COM.
Zavedeny a spuštěny tedy mohou být jen COM soubory. Jde vlastně o
obdobu příkazu Spusť program v hlavním menu. Pokud neznáte jméno
COM souboru, který chcete spustit, můžete jej nejprve najít
adresářovým příkazem a pak jej spustit stiskem klávesy Nový
řádek.

23 Diskové funkce

Poté co jsme se seznámili se soubory jakožto jednotkami, v nichž
se ukládají informace na disk, je na čase seznámit se s další
funkcí Eureky, určenou pro manipulaci se soubory.

Diskové funkce obsahují jistý počet "údržbářských" příkazů, které
umožňují přesouvat soubory, mazat je, chránit je a kopírovat je.

Diskové funkce se z hlavního menu zvolí stiskem přeřazené funkční
klávesy 6. Protože diskové funkce potřebují pro práci hlavní
paměť, Eureka nejprve zjišťuje, zda je hlavní paměť volná. Může v
ní totiž například být text vytvořený textovým procesorem.

Tento postup vás chrání před nežádoucím vymazáním vašeho textu
nebo jiných informací, které byste mohli mít v paměti. Mohli jste
si toho již všimnout, když jsme přecházeli z textového procesoru
do hudebního editoru. Pokud existoval neuložený text z textového
procesoru, Eureka vydala stejné varovné hlášení před přechodem do
hudebního editoru.

Po výstražné zprávě se vás Eureka zeptá, má-li pokračovat; můžete
buď souhlasit se ztrátou obsahu paměti napsáním "Y" nebo zrušit
příkaz kteroukoli jinou klávesou.

Aby diskové funkce mohly pracovat, musí být v diskové jednotce
založený disk. Pokud disk není vložen, příkaz ihned skončí.

Pokud je disk vložen, Eureka testuje, zda je disk čitelný. Co se
rozumí pojmem čitelný? Znamená to, že je možno přenášet informace
na disk a z disku. Disk je čitelný, pokud je řádně naformátován.
Formátování vytváří na disku strukturu, do níž se zapisují
informace. Každý nový disk se musí zformátovat, než se poprvé
použije pro ukládání informací.

Pokud disk není čitelný, Eureka předpokládá, že není
naformátovaný a zeptá se, zda chcete formátovat disk. Pokud se
rozhodnete pokračovat formátováním, napište "Y". V opačném
případě stiskněte kteroukoli jinou klávesu a příkaz se ukončí.

Nový disk je po formátování prázdný. Neobsahuje žádné soubory.
Eureka tedy ukončí diskové funkce, protože s prázdným diskem se
nedá provést nic užitečného.

Diskové funce budou ale nejčastěji spouštěny se založeným
čitelným diskem. Pro formátování disků je z hlavního menu
dosažitelná samostatná funkce Formátování disku.

Poté co jste spustili diskové funkce s diskem, který není
prázdný, můžete provádět různé operace s jedním nebo několika
soubory na disku.

Nejprve se do paměti načtou všechna jména souborů na disku spolu
s informacemi o každém souboru. Tento seznam jmen souboru je
abecedně seřazen. Po načtení jmen se kurzor umístí na začátek
seznamu a ukazuje na první soubor v abecedním pořadí. Kurzorovými
klávesami se můžete pohybovat po souborech stejně jako v
adresářové funkci. Pokaždé, když stisknete horní nebo dolní
kurzorovou klávesu, dojde k vyslovení jména souboru. Soubor, na
nějž ukazuje kurzor, se nazývá aktuální soubor a můžete s ním
provádět různé operace.

Až doposud se diskové funkce nápadně podobaly adresářovému
příkazu. Je tu však jeden velký rozdíl: funkční klávesy jsou
aktivní a můžete si jimi volit jednu ze souborových operací.

Příkazy diskových funkcí se dělí do dvou kategorií: Operace na
jednom jediném souboru a operace na skupině souborů současně.

Aby bylo možno provádět operace se skupinou souborů, diskové
funkce umožňují označení kteréhokoli souboru. Značku lze přidělit
kterémukoli souboru a tím jej odlišit od ostatních. Diskové
funkce pak tutéž operaci mohou provést na všech označených
souborech, například vymazat je nebo okopírovat.

V diskových funkcích přebírají funkční klávesy následující
význam:

Funkční klávesa 1 hledání souboru
Funkční klávesa 2 přejmenování souboru
Funkční klávesa 3 označování souboru
Funkční klávesa 4 kopírování souboru
Funkční klávesa 5 vymazání souboru
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek, informace
o aktuálním souboru

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př pokračovat v hledání souboru
Funkční klávesa 2 + Př změna ochrany souboru
Funkční klávesa 3 + Př označování všech souborů
Funkční klávesa 4 + Př kopírování označených souborů
Funkční klávesa 5 + Př zrušení označených souborů
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav disku

Nyní si podrobně vysvětlíme jednotlivé příkazy diskových funkcí:

Hledání souboru funkční klávesa 1

Po zvolení této funkce se vás Eureka nejprve zeptá na jméno
souboru, které má hledat. Můžete vložit jméno souboru včetně
přípony. Pokud se soubor najde, Eureka řekne "soubor nalezen" a
soubor se stane aktuálním - bude na něj ukazovat kurzor.

Můžete zadat neúplné jméno souboru s použitím tzv. neurčitých
znaků. Předpokládejme, že na disku máme soubor nazvaný MOJE.MEL.
Pro nalezení souboru můžete použít funkci Nalezení souboru a až
budete dotázáni na jméno, napsat MOJE.MEL. Právě tak můžete
napsat "M*.MEL" a Eureka najde první soubor, jehož jméno začíná
na M a má příponu MEL. Hvězdička je neurčitý znak, který
nahrazuje jakýkoli znak či skupinu znaků.

Můžete také nahradit příponu souboru neurčitým znakem a napsat
"MOJE.*". Eureka bude hledat soubor s názvem MOJE bez ohledu na
příponu. Můžete dokonce napsat "M*.*", Eureka bude hledat první
soubor se jménem začínajícím na M bez ohledu na příponu.

Přejmenování souboru funkční klávesa 2

Tato funkce se zeptá na nové jméno aktuálního souboru. Pokud
stisknete jen Nový řádek, příkaz se zruší a jméno se nezmění.

Označování souboru funkční klávesa 3

Střídavým stlačením této klávesy se označuje a ruší označení
aktuálního souboru. Každý soubor je po vytvoření neoznačen. Po
stisku této klávesy Eureka odpoví "označený" nebo "neoznačený",
podle předchozí situace.

Kopírování souboru funkční klávesa 4

Tento příkaz kopíruje aktuální soubor z jednoho disku na druhý.
Disk, na němž se nachází původní soubor, se nazývá zdrojový disk.
Disk, na nějž se soubor kopíruje, se označuje jako cílový disk.

Funkce nejprve přečte obsah aktuálního souboru do paměti a pak
vás vyzve, abyste vložili cílový disk a stiskli kteroukoli
klávesu. Tím se obsah paměti přenese na cílový disk.

Ve většině případů budete provádět jen jednu výměnu disků,
protože všechny soubory vytvořené funkcemi Eureky se vejdou do
paměti. Při kopírování velmi dlouhých souborů však bude třeba
provést výměnu disků vícekrát. V případě nutnosti vás Eureka k
tomu vyzve.
Vymazání souboru funkční klávesa 5

Tato funkce vymaže aktuální soubor. Před zrušením souboru se
Eureka zeptá na potvrzení. Pokud napíšete "Y", soubor se vymaže.
Stiskem kterékoli jiné klávesy se příkaz zruší.

Informace o aktuálním souboru funkční klávesa 8 (nový řádek)

Klávesa "nový řádek" a ostatní editační klávesy "znak zpět" a
"zrušení znaku" (funkční klávesy 6 a 7) fungují tak, jak jste
zvyklí z ostatních funkcí Eureky. Klávesa Nový řádek navíc slouží
k získání informace o aktuálním souboru. Po stisku této klávesy
Eureka vysloví jméno souboru a jeho délku. Délka je udána v
bytech, což jsou jednotky, v nichž je uložena informace. V
textových souborech délka v bytech odpovídá počtu znaků. Na disk
formátovaný v Eurece lze uložit 811 008 bytů.

Tento příkaz rovněž oznámí, je-li aktuální soubor chráněn proti
zápisu.

Pokračování v hledání souboru přeřazená funkční klávesa 1

Spuštění tohoto příkazu způsobí, že Eureka po provedení příkazu
Nalezení souboru a vyhledání prvního odpovídajícího souboru
pokračuje v hledání dalšího souboru. To vám umožňuje hledat
skupiny souborů se stejnou příponou a používat místo jména
souboru neurčitý znak. Předpokládejme, že chcete najít všechny
hudební soubory. Zvolíte nejprve funkci Nalezení souboru
stisknutím funkční klávesy 1. Napíšete "*.MEL". Poté Eureka najde
první soubor s příponou MEL. Pak můžete pokračovat v hledání
dalšího hudebního souboru stiskem přeřazené funkční klávesy 1.

Změna ochrany souboru přeřazená funkční klávesa 2

Stiskem přeřazené funkční klávesy 2 můžete aktuální soubor
chránit proti zápisu. Tato ochrana ale nechrání disk proti
formátování, které vymaže všechny!! soubory.

Označování všech souborů přeřazená funkční klávesa 3

Tato funkce slouží k nastavení nebo zrušení značek na všech
souborech současně. Po stisku této klávesy Eureka odpoví "všechny
soubory jsou označené" nebo "všechny soubory jsou neoznačené",
podle předchozí situace. Funkci můžete použít ke zrušení všech
značek nebo k okopírování celého disku označením všech souborů.
Kopírování označených souborů přeřazená funkční klávesa 4

Hromadné kopírování umožňuje přenést všechny označené soubory z
jednoho disku na druhý. Na rozdíl kopírování jediného souboru
funkční klávesou 4 musíte splnit ještě jednu podmínku. Protože
kopírování všech označených souborů bude nejspíše vyžadovat
několik výměn zdrojové a cílové diskety, vzrůstá nebezpečí omylu
při výměně disket. Aby se předešlo potížím plynoucím z takové
záměny, je třeba zdrojovou disketu chránit proti zápisu
přesunutím plastové zarážky na disketě. Tím se zajistí, že je
možno zapisovat jen na správný disk. Pokud si potřebujete v této
věci osvěžit paměť, vraťte se ke kapitole 11.

Vymazání označených souborů přeřazená funkční klávesa 5

Tento příkaz vymaže všechny označené soubory. Eureka se
samozřejmě jako u každé potenciálně nebezpečné operace ptá na
potvrzení. Pokračování potvrdíte napsáním "Y", stiskem jiné
klávesy zrušíte příkaz.

Stav disku přeřazená funkční klávesa 8

Povšimněte si, že jsme vynechali přeřazené funkční klávesy 6 a 7,
protože tyto editační klávesy pracují stejně ve většině funkcí
Eureky - zrušení řádku a zrušení znaků do konce slova. Obdobně
přeřazená funkční klávesa 8 plní ve většině funkcí úlohu
stavového hlášení. V diskových funcích tato klávesa požádá Eureku
o předání informací o obsahu právě založené diskety - celkový
počet souborů, počet označených souborů a počet bytů, které tyto
soubory zabírají.

Vedle příkazů volaných funkčními klávesami je v diskových
funkcích několik dalších příkazů. Některé zajišťují slučitelnost
s adresářovou funkcí, další usnadňují pohyb v souborech.

Příkazy převzaté z adresářové funkce jsou tyto:

R přejmenování souboru
D vymazání souboru
P ochrana souboru

Napsáním R,D, nebo P aktuální soubor přejmenujete, vymažete nebo
ochráníte proti zápisu.

Mezera + horní kurzorová klávesa...vyslov jméno souboru
Mezera + levá kurzorová klávesa....hláskuj aktuální znak
Mezera + pravá kurzorová klávesa...hláskuj aktuální znak slovem

Poslední dva příkazy nemají přímou obdobu v adresářovém příkazu:

Levý + horní + pravá kurzorová klávesa ...jdi na první soubor
Levý + dolní + pravá kurzorová klávesa ...jdi na poslední soubor

Potud diskové funkce. Teď už víte, jak snadno a rychle zacházet s
vašimi soubory.

24 Spuštění programu z disku

Již jsme se krátce zmínili o tom, že funkce Spuštění diskového
programu umožňuje spouštět na disketě nahrané programy typu COM.
Díky tomu lze Eureku používat jako víceúčelový osobní počítač.

Eureka má k dispozici velký počet COM programů, včetně her a
vzdělávacích programů. Je to tím, že Eureka je kompatibilní s
operačním systémem CP/M . Pod tímto systémem jsou vytvořeny
tisíce programů pro nejrůznější účely.

Když spustíte tento příkaz přeřazenou funkční klávesou 7, Eureka
se přesvědčí, zda je volná hlavní paměť. Mohl by v ní být
například neuložený text vytvořený textovým procesorem. Pokud
paměť není prázdná, Eureka zkontroluje, zda byl obsah paměti po
poslední změně uložen na disk. Pokud nebyl, Eureka vydá varovné
hlášení.

Tím jste chráněni před náhodným vymazáním textu nebo jiných
informací, které by byly v paměti. Pokud byla vydána výstražná
zpráva a Eureka se vás ptá, jestli má pokračovat, můžete buď
souhlasit se ztrátou obsahu paměti napsáním "Y" nebo zrušit
příkaz kteroukoli jinou klávesou.

Rozhodnete-li se pokračovat, budete dotázáni na jméno programu,
který má být spuštěn. Po napsání jména a stisku klávesy Nový
řádek se program zavede do paměti a řízení činnosti Eureky se
předá zavedenému programu.

Pokud si nepamatujete jméno programu, můžete místo jména programu
napsat otazník následovaný klávesou Nový řádek. Tím se dostanete
do adresáře disku, který projde všechny COM soubory na disku
(aniž by však vyslovoval přípony COM). Pak se můžete kurzorovými
klávesami probírat adresářem. Až budete chtít zavést a spustit
aktuální soubor, stisknete klávesu Nový řádek. Stiskem kterékoli
jiné klávesy se příkaz ruší.

Příkaz Spuštění programu má ještě jednu užitečnou vlastnost,
dovolující rychlé zavedení a spuštění vybraných programových
souborů. Může se vám hodit, aby se na některých disketách určité
programy "spouštěly samy". To znamená, že po založení diskety s
takovým programem jej spustíte s minimem úkonů.

Samospouštěcí program spustíte z hlavního menu zavoláním příkazu
Spustit program stiskem přeřazené funkční klávesy 7. Až se
Eureka zeptá na jméno programu, stisknete mezerník a Nový řádek.
Eureka vyhledá program se speciálním jménem AUTOEXEC.COM, zavede
jej a spustí.

Samospouštěcí program vytvoříte přejmenováním kteréhokoli COM
souboru na AUTOEXEC.COM. Na disku samozřejmě smí být jen jeden
takový soubor.

K přejmenování souborů použijte adresářový příkaz popsaný v
předešlé kapitole.

Na vaší ukázkové disketě je krátký samospouštěcí program.
Vyzkoušíte jej tak, že zvolíte funkci Spustit program, pak
stisknete mezerník a Nový řádek. Spuštěný program nechá Eureku
číst soubor READ.ME, který je rovněž na ukázkové disketě dodávané
s Eurekou. Tento soubor obsahuje zprávy od výrobce, například
zprávy o změnách v některých příkazech. Soubor READ.ME můžete
samozřejmě přečíst také textovým procesorem.

25 Databáze

Co je databáze? Tohoto odborného pojmu se nemusíte lekat;
databáze je sbírka informací, které se dají vybírat podle
třídicího hlediska - indexu. Například z telefonního seznamu lze
hledáním podle jména získat telefonní číslo a adresu. Číslo a
adresa jsou informace, jméno je index.

Dalším příkladem může být vaše sbírka nahrávek, indexovaná podle
zpěváků či skupin.

Databáze může mít více indexů. Například vedete-li malý obchod,
můžete si vytvořit databázi všeho zboží. Označení zboží a jeho
množství se dá vyhledávat podle názvu položky, což je první
index, nebo podle jména dodavatele, což je druhý index.

Ve skutečnosti jste již databázi v Eurece používali, aniž jste si
to uvědomovali. Telefonní seznam je ve skutečnosti databáze
přizpůsobená určitému účelu.

Funkce Databáze, kterou lze spustit z hlavního menu přeřazenou
funkční klávesou 5, je daleko pružnější než telefonní seznam a
navíc je schopná pracovat s mnohem větším množstvím dat.

Samotný databázový program je umístěn na disketě. Je jedinou
funkcí Eureky, která není zcela rezidentní, tedy není umístěna v
pevných pamětech Eureky. Má to dobrý důvod: Sama databáze musí
používat pro uložení dat disk, aby mohla zacházet s velkým
objemem dat. Protože je dále možné přizpůsobovat databázi vašim
specifickým požadavkům, nerezidentní databáze vám umožňuje mít
několik typů databázových disket pro různé účely. Proto jsme se
rozhodli dodávat databázový program na disketě. Nachází se na
ukázkovém disku, který se dodává s Eurekou.

25.1 Začínáme s databází

Soubor, který obsahuje databázový program, se jmenuje
DATABASE.COM. Automaticky se zavede a spustí, jakmile stisknete
přeřazenou funkční klávesu 5. Po stisku klávesy Eureka oznámí
"zavádění databáze, prosím čekej", zavede program a spustí jej.

Tak jako u jiných funkcí, které využívají hlavní paměť, se Eureka
nejprve přesvědčí, je-li dostupná hlavní paměť. Pokud ne, vydá
varovné hlášení a dotáže se, zda pokračovat nebo ne. Stiskem
kterékoli klávesy kromě Y příkaz zrušíte, což vám umožní uložit
soubor vytvořený některou jinou funkcí, nebo napsáním "Y"
přepíšete současný obsah paměti.

Zavedený program se ohlásí "Databáze připravena" a čeká na
příkazy.

Počáteční vnitřní menu databáze Eureky poněkud připomíná menu
telefonního seznamu:

Funkční klávesa 1 hledá se podle indexu 1
Funkční klávesa 2 vytočení čísla v aktuálním záznamu
Funkční klávesa 3 přidání nového záznamu
Funkční klávesa 4 změna pole 1
Funkční klávesa 5 změna pole 2
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek, vyslov
aktuální záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př hledá se podle indexu 2
Funkční klávesa 2 + Př změna telefonního čísla
Funkční klávesa 3 + Př vytvoření nové databáze
Funkční klávesa 4 + Př změna pole 3
Funkční klávesa 5 + Př změna pole 4
Funkční klávesa 6 + Př zrušení záznamu
Funkční klávesa 7 + Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav databáze

Jako v telefonním seznamu zde máme vyhledávací funkce, funkce pro
vytočení čísla i funkce pro přidání a zrušení záznamu.

Je tu ale jeden velký rozdíl: Databáze se musí před použitím
"vytvořit" pomocí funkční klávesy 3. K čemu při vytváření
dochází? Program vytváří jednak všechny soubory, do nichž se
ukládají data, jednak takzvané indexové soubory, umožňující
rychlý přístup k informacím.

Můžete rovněž definovat pole, z nichž se skládá záznam. Můžete
určit velikost pole (kolik znaků konkrétní pole zabírá) a jméno
pole. Například, v databázi s osobní kartotékou členů klubu
budete mít pro každého člena klubu záznam, složený ze jména,
adresy a telefonního čísla. Poli 1 přiřadíte křestní jméno, poli
2 příjmení a poli 3 adresu. Pole pro telefonní číslo je zvláštní
pole, které není třeba definovat. Můžete je zrušit v případě, že
se v konkrétní aplikaci nehodí (například databáze nahrávek jistě
nepotřebuje telefonní číslo každého záznamu).

Databázi osobní kartotéky můžete také uspořádat jiným způsobem. V
poli 1 můžete mít celé jméno, v poli 2 adresu a v poli 3
poznámky.

25.2 Vytvoření databáze

Používejme jako příklad naši osobní kartotéku. Nejprve stiskněte
přeřazenou funkční klávesu 3.

Eureka se vás začne ptát na nově vytvářenou databázi. Projděme si
celou proceduru. Předem předpokládáme, že odpovědi jsou ukončeny
stiskem klávesy Nový řádek.

Eureka: "Vlož jméno databáze".

Každá databáze musí mít jméno, aby se mohla při zavolání ohlásit.
Nazveme tuto databázi "osobní kartotéka". Napište toto jméno.

Eureka: "Vlož jméno pole 1".

První pole každého záznamu bude obsahovat příjmení člena. Každé
pole může mít název popisující jeho obsah. Napište "příjmení".

Eureka: "Vlož délku pole 1".

Předpokládejme, že nikdo nemá příjmení delší než 20 znaků a
napišme 20.

Eureka: "Vlož jméno pole 2".

Napište "jméno".

Eureka: "Vlož délku pole 2".

Napíšeme 15 a budeme doufat, že nikdo nemá delší křestní jméno.

Eureka: "Vlož jméno pole 3".

V poli 3 bychom mohli mít adresu člena. Napište "adresa".

Eureka: "Vlož délku pole 3".

Napište 60. To by mohlo stačit na ulici, PSČ a jméno města.

Eureka: "Vlož jméno pole 4".

My pole 4 vlastně vůbec nepotřebujeme, takže stiskneme jen
klávesu Nový řádek, aniž bychom napsali jméno. Eureka v nové
databázi nevytvoří pole 4.

Eureka: "Telefonní číslo ano nebo ne?"

Napište "Y" jako ano. Samozřejmě potřebujeme znát telefonní čísla
členů.

Eureka: "Datum ano nebo ne?"

Eureka může každý záznam "orazítkovat" datem vzniku. Datum vzniku
záznamu je přístupné a dá se číst. Napišme "Y" jako ano, abychom
mohli předvést tuto funkci. Konečně, datum vstupu člena do klubu
by mohlo být celkem užitečné.

Eureka: "Druhý index ano nebo ne?"

Eureka běžně vytváří speciální indexový soubor, který se vztahuje
k informacím v poli 1. (V našem případě to je pole příjmení). To
nám umožňuje zpřístupnit každý záznam podle obsahu tohoto pole,
tj. podle příjmení. Nyní máme možnost vytvořit další index, který
nám bude zpřístupňovat záznamy podle obsahu pole 2, tj. podle
jména. Z cvičných důvodů napišme "Y" jako ano. Jakákoli jiná
klávesa platí jako ne.

To byla poslední otázka. Eureka bude chvíli pracovat, uslyšíte
zvuk diskové jednotky. Za okamžik Eureka ohlásí vytvoření
databáze slovy: "Osobní kartotéka vytvořena, celkový počet
záznamů", následuje počet dostupných záznamů na disku. Není třeba
zdůrazňovat, že počet dostupných záznamů bude záviset na
velikosti volného prostoru na disku (na disku mohou být i jiné
soubory) a na délce polí.

Nyní zkusíme něco zajímavého: Odejdeme z funkce databáze
ukončovacím příkazem (obvyklá kombinace přeřaďovače a mezerníku).
Eureka řekne "ahoj" a vrátí se do hlavního menu. Pak znovu
vstupte do databáze přeřazenou funkční klávesou 5. Eureka znovu
řekne "Databáze, prosím čekejte", ale až se program zavede, řekne
nám: "Databáze osobní kartotéka připravena".

Čekají na vás další překvapení: Při procházení nápovědí (mezerník
spolu s funkční klávesou) zjistíte, že to, co předtím bylo "hledá
se podle indexu 1 a 2" se změnilo na "hledá se příjmení" a "hledá
se jméno" . "Změna pole 1 až 3" je nyní "Změna jméno", "Změna
příjmení" a "Změna adresa".

Vaši osobní kartotéku můžete hned začít používat. Stiskněte
funkční klávesu 3 pro přidání záznamu a program vás bude postupně
žádat, abyste vložili příjmení, jméno, adresu a telefonní číslo.
Každou položku ukončíte stiskem klávesy Nový řádek. Až skončíte,
můžete přečíst celý aktuální záznam stiskem klávesy Nový řádek,
nebo můžete přecházet z jednoho pole na druhé kurzorovými
klávesami. Pole aktuálního záznamu se dají měnit funkčními
klávesami 4 a 5 (jméno a příjmení) a přeřazenou funkční klávesou
5 (adresa). Telefonní číslo je možno změnit přeřazenou funkční
klávesou 2.

Chcete-li hledat v databázi, stiskněte funkční klávesu 1 pro
hledání příjmení nebo přeřazenou funkční klávesu 1 pro hledání
křestního jména. Povšimněte si, že až budete požádáni o jméno,
nemusíte je napsat celé, stačí prvních několik znaků a program
najde první shodu těchto znaků s obsahem pole. Pokud napíšete jen
první znak, Eureka najde prvního člena, jehož jméno začíná tímto
písmenem. Pak můžete pokračovat abecedně k dalšímu nebo
předchozímu členovi stiskem horní nebo dolní kurzorové klávesy.

Podle očekávání Eureka automaticky vytočí telefonní číslo v
aktuálním záznamu po stisku funkční klávesy 2.

25.3 Pohyb v záznamech

Pohyb v databázových záznamech a přecházení z jednoho pole do
druhého umožňuje několik kombinací kurzorových kláves. Jsou to:

Horní kurzorová klávesa Předchozí záznam
Dolní kurzorová klávesa Následující záznam
Levá kurzorová klávesa Předchozí znak
Pravá kurzorová klávesa Následující znak

Levá + horní + pravá kurzorová klávesa První záznam
Levá + dolní + pravá kurzorová klávesa Poslední záznam

Levá kurzorová klávesa + přeřaďovač Začátek záznamu
Pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač Konec záznamu

Horní + levá kurzorová klávesa O pole zpět
Horní + pravá kurzorová klávesa O pole vpřed

Mezerník + horní kurzorová klávesa Vyslovit aktuální záznam
Mezerník + dolní kurzorová klávesa Vyslovit aktuální pole
Mezerník + levá kurzorová klávesa Vyslovit aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa Vyslovit aktuální znak
slovem (Adam, Božena,...)

Povšimněte si, že pohyb k předchozímu a následujícímu záznamu se
děje v abecedním pořadí (podle obsahu pole 1).

V předchozí podkapitole jsme se také zmínili o tom, že databáze
si může pamatovat datum vzniku každého záznamu. Datum je uloženo
v posledním poli každého záznamu. Není je možno změnit, proto do
něj není přístup funkčními klávesami. Je možno jej přečíst
nastavením kurzoru do posledního pole příslušného záznamu
kombinací horní + pravá kurzorová klávesa. Ještě rychleji se tam
dostanete použitím přeřazené pravé kurzorové klávesy (konec
záznamu). I takto přečtete obsah datového pole.

25.4 Editace polí

Každé pole databázového záznamu můžete editovat (změnit)
samostatně použitím přeřazené funkční klávesy 2 (změna
telefonního čísla), funkční klávesy 4 a 5 (změna polí 1 a 2) a
přeřazené funkční klávesy 4 a 5 (změna polí 3 a 4).

Jakmile stisknete některou z uvedených kláves, Eureka vysloví
obsah příslušného pole. Pokud nechcete provést změny, stiskněte
Nový řádek. Jinak se můžete probírat polem s použitím levé a
pravé kurzorové klávesy, vymazávat a vkládat znaky. Až skončíte,
stiskněte Nový řádek.

Nezapomeňte, že před ukončením změn si můžete ověřit jakýkoli
text. Pole, které editujete, lze zkontrolovat současným stiskem
mezerníku a horní kurzorové klávesy. Kombinace mezerníku s levou
nebo pravou kurzorovou klávesou slouží k přečtení aktuálního
znaku.

Pole telefonního čísla zasluhuje zvláštní poznámku. Eureka může
vytáčet telefonní čísla s použitím jednoho ze dvou druhů volby:
starší impulsní volby (výhradně užívané v ČSFR) nebo novější
tónové volby. Druh volby se nastaví použitím příkazu Režim
(kapitola 12.7). Eureka umožňuje změnit přednastavený systém
číselnice. Písmeno "T" před číslem v poli telefonního čísla
nastaví tónovou volbu, písmeno "P" volbu impulsní.

Mezi volená čísla je také možné vložit pauzu, pokud Eureku
používáte přes pobočkovou ústřednu, která pauzu vyžaduje.
Prodleva se vkládá plusovým znaménkem + vloženým mezi čísla na
místo, kde má být pauza. Každé + způsobí jednosekundovou pauzu.

Mimochodem, povšimli jste si, že osobní kartotéka, kterou jsme
právě vytvořili, se dá také použít jako telefonní seznam s
automatickým vytáčením, který s jediným diskem obsáhne tisíce
čísel?

25.5 Vytváření databázových disků

Jakmile se naučíte používat databázi, budete asi potřebovat
vytvořit více databází pro různé účely. Na jedné disketě může být
jen jedna databáze. Pokud chcete vytvořit další databázovou
disketu, udělejte toto:

Naformátujte nový disk formátovací funkcí hlavního menu,
vyvolávanou stiskem přeřazené funkční klávesy 8. Po skončení
formátování založte do diskové jednotky původní databázovou
disketu a přejděte přeřazenou funkční klávesou 6 do diskových
funkcí.

Eureka nejprve prohlédne disk a vysloví jméno prvního souboru.
Stlačujte dolní kurzorovou klávesu, dokud neuslyšíte
"DATABASE.COM". Pak stiskněte funkční klávesu 4, čímž okopírujete
tento soubor na čerstvě naformátovaný disk. Eureka se nejprve ptá
na potvrzení: "Okopírovat DATABASE.COM, ano nebo ne?". Napište
"Y" jako ano. Eureka oznámí "Kopíruji DATABASE.COM, vlož cílový
disk". Vyjměte původní disk a vložte nově naformátovaný. Pak
stiskněte kteroukoli klávesu, např. mezerník. Po chvíli Eureka
znovu požádá o vložení zdrojového disku. Vyjměte nový disk a
vložte původní. Znovu stiskněte mezeru.

Po skončení této procedury Eureka řekne: "DATABASE.COM
okopírován". Teď už můžete opustit diskové funkce, vyměnit disky
(vložit nový disk) a přejít znovu do databáze. Novou databázi
můžete vytvořit pomocí přeřazené funkční klávesy 3.

25.6 Zálohování dat

Poté, co jste si vytvořili a naplnili databázi, je vhodné, abyste
si udělali kopie všech souborů obsahujících informace. Chráníte
se tím před nepříjemnými následky chyb na disketě.

Procesu kopírování souborů obsahujících důležité informace se
říká zálohování.

Pokud chcete zálohovat všechny databázové soubory, vložte do
jednotky databázový disk a přejděte do diskových funkcí. Předtím
se přesvědčte, že databázový disk je chráněn proti zápisu
přesunutím plastikové zarážky k okraji disku, jak je popsáno v
kapitole 11. Připravte si čistou naformátovanou disketu. (Později
budete tentýž disk používat pro každé další zálohování, takže se
nebude muset formátovat). Právě tak vyhoví disketa, na níž jste
smazali všechny soubory.

Stiskněte přeřazenou funkční klávesu 3, čímž označíte všechny
soubory. Eureka odpoví "všechny soubory označeny". Pak stiskněte
přeřazenou funkční klávesu 4, tím okopírujete všechny označené
soubory z jednoho disku na druhý. Protože jsme označili všechny
soubory, dojde k okopírování celého obsahu disku. Dále se řiďte
pokyny Eureky a střídavě vkládejte zdrojový (původní) a cílový
(zálohovací) disk. Každou výměnu disku potvrďte stiskem klávesy.
Samozřejmě čím větší bude databáze, tím více výměn disků budete
muset provést.

26 Komunikace

Funkce Komunikace představuje okno do světa elektronických
informací. S pomocí funkce Komunikace můžete:

a. používat Eureku jako terminál jiného počítače

b. vstupovat do informačních databází a počítačových sítí po
telefonní lince

c. používat Eureku jako kvalitní univerzální hlasový
syntetizér.

Eureka může ve funkci Komunikace přijímat a vysílat informace
dvěma cestami: po sériovém rozhraní a přes modem. V počítačové
řeči se sériové rozhraní také nazývá "interface RS-232". Fyzicky
se jedná o podlouhlý konektor vlevo na zadní straně Eureky.

Druhá cesta, po níž mohou počítače komunikovat, je modem. Ten
umožňuje předávání informací po telefonní lince. K tomuto účelu
jsou na levé straně Eureky dvě telefonní zásuvky. Do jedné se
připojuje telefonní linka, do druhé telefonní přístroj. Obě
zásuvky jsou propojeny paralelně, takže je jedno, do které
zásuvky je připojen přístroj a do které linka.

Když spustíte komunikační funkci stiskem funkční klávesy 4 z
hlavního menu, je Eureka okamžitě připravena přijímat nebo
vysílat data po sériovém rozhraní (nazývaném též sériová linka
nebo sériový port). Pokud chcete přejít na modem, stačí požádat
Eureku, aby vytočila telefonní číslo. Tím se přepne veškerá
komunikace ze sériového portu na modem.

Přijímání dat, ať z modemu nebo sériové linky, je doprovázeno
nízkým bzučivým zvukem. Když se v přijímaných datech objeví pauza
dlouhá sekundu nebo více, Eureka začne vyslovovat přijatý text.
Stiskem kterékoli klávesy se mluvení zastaví a je možno
prohlížet posledních 24 řádek přijatého textu jako obsah
virtuální obrazovky.

Do virtuální obrazovky vstoupíte stiskem horní kurzorové klávesy.
Obsah obrazovky přečtete s použitím pohybů kurzoru, popsaných v
kapitole 16.1. Z virtuální obrazovky zpět do komunikačního menu
přejdete obvyklou ukončovací kombinací přeřaďovač + mezerník.

Před zahájením telefonní komunikace po modemu je třeba vytočit
číslo buď funkcí Vytoč číslo a spoj (funkční klávesa 1) nebo
funkcí Vytoč předvolené číslo a spoj (funkční klávesa 2). Zrušení
spojení, tedy zavěšení, přesměruje komunikaci zpět na sériovou
linku.

Když ukončujete komunikační funkci ukončovací kombinací kláves,
není třeba zavěšovat. Děje se tak automaticky. Zrušení spojení v
nepravou chvíli může být velmi nepříjemné, proto ukončovací
příkaz se vás pokaždé zeptá "ukončit ano nebo ne?". Jakákoli
klávesa kromě "Y" nedovolí ukončení funkce. Povšimněte si, že
pokud se Eureka sama vypne, také sama zavěsí.

Pokud chcete zůstat ve funkci Komunikace a přepnout komunikační
cestu z modemu zpět na sériovou linku, musíte říci Eurece, aby
zavěsila. To provedete volbou funkce Vytoč a spoj (funkční
klávesa 1) a napsáním H a Nový řádek.

26.1 Vnitřní menu

Ve funkci Komunikace mají funkční klávesy následující význam:

Funkční klávesa 1 vytočit číslo a spojit
Funkční klávesa 2 vytočit předvolené číslo a spojit
Funkční klávesa 3 přijmout soubor
Funkční klávesa 4 mluvicí monitor
Funkční klávesa 5 uložit obrazovku
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př parametry terminálu
Funkční klávesa 2 + Př přednastavené parametry
Funkční klávesa 3 + Př vysílat soubor
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrát obrazovku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav komunikace

Nyní probereme jednotlivé funkce detailněji:

Vytočit číslo a spojit funkční klávesa 1

Po zavolání vás funkce požádá o vložení telefonního čísla. Po
jeho vložení a ukončení klávesou Nový řádek Eureka číslo vytočí a
připojí modem. Tato funkce vám dále umožňuje dát Eurece další dva
příkazy: "Spoj" a "Zavěš".

Pokud místo vložení telefonního čísla napíšete "H" a stisknete
Nový řádek, Eureka zavěsí. Příkaz "Spoj" použijete v případě, že
si chcete vytočit číslo sami.

V tomto případě stiskněte nejprve funkční klávesu 1, pak vytočte
na telefonu číslo a vyčkejte na ohlášení. Pokud se účastník
hlásí, napište "C" a ukončete akci klávesou Nový řádek. Jinak
zavěšte napsáním "H".

Vytočit předvolené číslo
a spojit funkční klávesa 2

Tato funkce vytočí předvolené číslo a spojí vás. Předvolené číslo
můžete nastavit na vaši nejpoužívanější databázi.

Přijmout soubor funkční klávesa 3

Tato funkce vám umožňuje přijmout celý soubor dat z databáze nebo
nadřazeného počítače. Více informací najdete v následující
podkapitole "Přenos dat".

Mluvicí monitor funkční klávesa 4

Tato funkce umožňuje používat Eureku jako samostatný obecně
použitelný syntetizér řeči, který je možno připojit k jiným
počítačům prostřednictvím sériové linky nebo modemu. Dodáváme
program pro IBM PC, který umožňuje přístup na obrazovku počítače
s využitím této funkce Eureky. Funkce Mluvicí terminál má
množství speciálních příkazů, jejichž popis se vymyká rámci této
příručky.

Ulož obrazovku funkční klávesa 5

Obsah virtuální obrazovky se dá pro pozdější použití uložit do
souboru. Takto vytvořené soubory je možno také číst textovým
procesorem nebo záznamníkem. Jména souborů jsou téhož typu jako
soubory textového procesoru, můžete tedy používat za jménem
souboru příponu.

Většina počítačových sítí a databází počítá poplatky podle délky
spojení. Mohlo by tedy být užitečné nahrát informace, které vás
zajímají, a prohlížet si je zadarmo až po zavěšení.

Parametry terminálu přeřazená funkční klávesa 1

Touto funkcí se mění komunikační parametry modemu i terminálu.
Detaily si probereme později.

Přednastavené parametry přeřazená funkční klávesa 2

Podobně jako předchozí funkce tato funkce nastavuje přenosové
parametry pro předvolené číslo vaší nejpoužívanější databáze.

Vyslat soubor přeřazená funkční klávesa 3

Eureka vám kromě možnosti přijímat celé soubory také umožňuje
celé soubory vysílat. Můžete si například na služební cestě
připravit textovým procesorem zprávu a odvysílat ji domů po
telefonní lince. Touto funkcí můžete také přenášet soubory do
jiných počítačů, například IBM PC.

Adresář disku přeřazená funkční klávesa 4

Umožňuje prohlížení souborů na disketě v diskové jednotce, právě
tak jako v ostatních funkcích Eureky.

Nahrát obrazovku přeřazená funkční klávesa 5

Tato funkce je protějškem k funkci Ulož obrazovku. Umožňuje
vyvolat obsah uložené obrazovky, umístit jej do virtuální
obrazovky a prohlížet její obsah.

Funkční klávesy 6,7 a 8 a přeřazené funkční klávesy 6 a 7 se
používají pro úpravu textu stejně jako v jiných funkcích Eureky.

Stisknutím přeřazené funkční klávesy 8 požádáme o oznámení "stavu
komunikace", který obsahuje tyto informace:

a) zda je připojena telefonní linka

b) Pokud je připojena telefonní linka, zda je přítomna nosná
frekvence. (Nosná frekvence ohlašuje, že na druhé straně linky
je "naslouchající" počítač.)

26.2 Přenos dat

Převedeno do běžné řeči, "přenos dat" znamená posílání informací
z jednoho počítače do druhého. Eureka k tomu může používat dvou
cest: sériové linky a modemu.

K čemu potřebujete přenos dat? Můžete například vytvořit nějaký
text textovým procesorem a pak jej poslat dalšímu počítači, kde
jej někdo další bude používat nebo na něm bude dále pracovat.
Můžete dokonce posílat texty po celém světě prostřednictvím
telefonního spojení.

Eureka používá pro přenos dat určitou metodu. Tato metoda se
nazývá "Ward-Christensonův protokol" nebo "X-modem protokol".
Tento protokol posílá soubor po blocích a po každém bloku na
přijímací straně zkontroluje, zda byl blok přenesen bez chyb.
(Při přenosu po špatné telefonní lince může dojít k rušení, a tím
ke vzniku chyb.) Pokud dojde k chybě, vadný blok dat se
automaticky přenese znovu.

Data můžete přenášet dvěma možnými cestami: po sériové lince a po
modemu. V obou případech je postup přenosu stejný, ovšem s tou
výjimkou, že při použití modemu musíte napřed vytočit číslo a
navázat spojení funkční klávesou 1 nebo 2.

Praktický příklad přenosu dat najdete v kapitole 26.8.

26.3 Nastavení parametrů terminálu

Při přenosu dat po modemu či po sériové lince je třeba nastavit
několik přenosových parametrů tak, aby na obou stranách přenosu
byla stejná přenosová rychlost, formát dat atd.

Stiskem přeřazené funkční klávesy 1 do této funkce vstoupíte a
pak můžete funkčními klávesami nastavovat přenosové parametry.
Jejich popis následuje. Pokud nerozumíte technickým termínům,
jako je "parita", "počet stop bitů" atd., nemusí vás to trápit.
Stačí, když tyto parametry na Eurece nastavíte tak, aby
odpovídaly počítači, s nímž komunikujete, nebo databázi, do níž
vstupujete.

Funkční klávesy v subfunkci Parametry terminálu mají tento
význam:

Funkční klávesa 1 přenosová rychlost modemu
Funkční klávesa 2 počet datových bitů modemu
Funkční klávesa 3 parita modemu
Funkční klávesa 4 počet stop bitů modemu
Funkční klávesa 5 řízení přenosu modemu
Funkční klávesa 6 emulace modemu
Funkční klávesa 7 nepoužita
Funkční klávesa 8 nepoužita

Funkční klávesa 1 + Př přenosová rychlost sériové linky
Funkční klávesa 2 + Př počet datových bitů sériové linky
Funkční klávesa 3 + Př parita sériové linky
Funkční klávesa 4 + Př počet stop bitů sériové linky
Funkční klávesa 5 + Př řízení přenosu sériové linky
Funkční klávesa 6 + Př emulace sériové linky
Funkční klávesa 7 + Př nepoužita
Funkční klávesa 8 + Př nepoužita

Povšimněte si, že nepřeřazené funkční klávesy nastavují parametry
pro modem, zatímco přeřazené funkční klávesy dělají totéž pro
sériovou linku. Nastavení modemu a sériové linky je na sobě
nezávislé. Pokaždé, když přejdete z modemu na sériovou linku (a
naopak), se přenosové parametry změní podle příslušného
nastavení.

Funkce Nastavení terminálu připomíná příkaz Režim. Musíte mačkat
příslušné funkční tlačítko tak dlouho, až uslyšíte požadovanou
hodnotu přenosového parametru. Například opakovaným mačkáním
přeřazené funkční klávesy 1 (Přenosová rychlost sériové linky)
přejdete od rychlostí 150,300,600, .. baudů až do 38400 a pak se
sekvence opakuje od 150.

Úplný seznam všech hodnot přenosových parametrů najdete v
referenční části příručky.

Po nastavení všech přenosových parametrů na požadovanou hodnotu
stiskněte mezerník. Eureka odpoví "parametry přenosu jsou
nastaveny" a ukončí tuto funkci.

26.4 Používání videotextu

Videotext je přenosový standard určený pro přístup do
počítačových sítí, používaný velkými veřejnými sítěmi, jako je
britský "Prestel", německý "Bildschirmtext" nebo australský
"Viatel". Některé australské banky jej používají pro elektronické
bankovní služby.

Videotextové databáze mají všude na světě stejné přenosové
parametry. Pro přístup do takové databáze tedy stačí Eurece
sdělit, že tato databáze používá videotextový standard a Eureka
udělá vše potřebné.

Do videotextové databáze můžete vstoupit jenom pomocí funkce
Vytoč předvolené číslo a spoj (funkční klávesa 2), kterou nejprve
přednastavíte přeřazenou funkční klávesou 2.Postup probereme v
následující kapitole.

Aby uživatel mohl po vytočení čísla a připojení modemu vstoupit
do videotextové databáze, musí udat "identifikační číslo
uživatele" a heslo. Vstupní proceduru jsme automatizovali tak, že
Eureka udá identifikační číslo za vás. První hlášení z úspěšného
vstupu do videotextové databáze by tedy mělo být "prosím udejte
heslo".

Pokud jste identifikační číslo uživatele nepředvolili funkcí
Přednastavené parametry, videotextová databáze se ohlásí "prosím
udejte identifikační číslo uživatele".

Videotextový terminál Eureky se chová podobně jako normální
komunikační terminál, tj. během příjmu dat vydává nízký bzučivý
zvuk, během pauzy ve vysílání vyslovuje přijatá data, která
můžete číst z virtuální obrazovky atd.

Videotextový mód navíc používá emulaci videotextového terminálu,
která má následující zvláštnosti:

a) šířka virtuální obrazovky se změní z 80 na 40 znaků

b) grafika se nezobrazuje

c) přístup k videotextové databázi je usnadněn předefinováním
významu funkčních kláves

Spojení s videotextovou databází je velmi snadné: Nejprve
použijte funkci Přednastavené patrametry (popsanou v následující
podkapitole) a nastavte videotextové telefonní číslo jako
přednastavené číslo. Pak stiskněte funkční klávesu 2. Eureka
vytočí číslo a spojí vás s databází. Z videotextové sítě uslyšíte
hlášení "udejte heslo". Musíte si ale užívání databáze nejdříve
předplatit!

26.5 Přednastavené parametry

Eureka vám pomáhá automatizovat vstup do vaší oblíbené počítačové
sítě. Stiskem přeřazené funkční klávesy 2 (Vytoč přednastavené
číslo a spoj) automaticky dostanete spojení.

Než začnete používat tuto funkci, musíte Eurece sdělit, jaké
číslo má vytočit a platí-li toto číslo pro videotext nebo ne.
Stiskněte přeřazenou funkční klávesu 2. Eureka vás vyzve, abyste
vložili telefonní číslo. Až napíšete číslo a ukončíte je klávesou
Nový řádek, Eureka se vás zeptá: "Videotext ano nebo ne?".

Jestliže chcete pracovat s videotextem, napíšete "Y". Eureka se
vás zeptá na "identifikační číslo". Toto číslo přiděluje správa
sítě každému registrovanému učastníkovi. Na rozdíl od hesla,
které můžete měnit libovolně často, se mění zřídkakdy.

To je všechno z teorie o přenosu dat. Následující kapitola vám
řekne, jak postupovat v praxi.

26.6 Zkoušíme komunikaci - bulletiny

K vyzkoušení komunikace potřebujete protějšek, s nímž budete
komunikovat. Tím se funkce Komunikace liší od jiných, které si
můžete pohodlně cvičit odděleně od vnějšího světa. V rozvinutých
zemích je velmi snadné se spojit po telefonu s některou
počítačovou sítí. (Pozn. překl.: V době překladu - konec roku
1990 - jsou v Československu počítačové sítě pro veřejné použití
věcí neznámou, takže následující kapitoly o síťových bulletinech
a Prestelu berte jen jako zajímavost pro případné budoucí
použití. V našich podmínkách daleko spíše využijete propojení na
jiný počítač, popsané v kapitole 26.8.)

Než zaplatíte členský poplatek některé veřejné sítě, zkusíme
nejprve komunikovat s amatérskými bulletiny (bulletin boards -
"nástěnky"). Jsou to osobní počítače, připojené přes modem k
telefonní síti a vybavené speciálním komunikačním programem.
Zřizují si je amatéři a počítačové kluby a umožňují vám umístit
na "nástěnku" zprávu, kterou si mohou ostatní uživatelé přečíst.
Jejich prostřednictvím se vedou zajímavé diskuse a navazují se
nová přátelství. Bulletiny jsou určeny pro zábavu a většinou jsou
zábavné.
(Pozn. překl.: obdobná situace je v radioamatérském provozu na
tzv. Packet Radio, již v ČSFR povoleném a zaváděném.
Nekomunikujete po drátě, ale prostřednictvím VKV vysílání.)

Bulletiny mají zpravidla příkazy, volitelné z menu, umožňující
prohlížet a číst zprávy, umísťovat nové zprávy atd.

Největší výhodou bulletinů je to, že jsou bezplatné (kromě
telefonního poplatku). Nevýhodou je, že zpravidla používají jen
jednu telefonní linku, což zejména u zajímavých bulletinů vede k
tomu, že je prakticky pořád obsazená.

Čísla počítačových bulletinů se nejsnadněji zjistíte v redakci
některého počítačového časopisu. Potom musíte nastavit přenosové
parametry, které se v tomto oboru nejčastěji používají. Stiskněte
přeřazenou funkční klávesu 1, která spouští funkci Nastavení
terminálu. Pak proveďte následující kroky:

a) Funkční klávesou 1 nastavte přenosovou rychlost modemu na "300
(baudů) aktivní". V Americe použijete nastavení "Bell", jinde
"CCITT". Mačkejte klávesu, dokud neuslyšíte "300 aktivní
CCITT";

b) funkční klávesou 2 nastavte počet datových bitů modemu na 8;

c) funkční klávesou 3 nastavte formát "bez parity";

d) funkční klávesou 4 nastavte počet stop bitů modemu na 1;

e) funkční klávesou 5 nastavte řízení přenosu modemu na řízení
přenosu DC znaky (XON/XOFF);

f) funkční klávesou 6 nastavte emulaci modemu na Televideo.

Až skončíte, stiskněte mezerník a Eureka oznámí "parametry
přenosu nastaveny". Stiskněte funkční klávesu 1, vytoč a spoj. Až
vás Eureka vyzve, napište číslo bulletinu. Ukončete je klávesou
Nový řádek a čekejte na odpověď. Pokud se volaný nehlásí, Eureka
vás na to za třicet sekund upozorní.

Při hledání bulletinů může být rychlejší používat ručního
vytáčení a poslouchat, zda je linka volná. Pokud je obsazená,
můžete hned zavěsit a vytočit další číslo. Když budete vytáčet
číslo sami, stiskněte funkční klávesu 1, ale po vyzvání nepište
číslo. Místo toho vytočte číslo ručně na externím telefonním
přístroji. Pokud se volané číslo ohlásí a vy uslyšíte vysoký tón
oznamující, že modem čeká na komunikaci, napište na klávesnici
Eureky "C" a stiskněte Nový řádek. Tím se modem Eureky napojí na
linku a naváže spojení. V opačném případě zavěsíte napsáním "H"
a klávesou Nový řádek. Pak zkusíte další číslo.

Uvedené nastavení přenosových parametrů je nejběžnější nastavení,
které se také používá ve většině komerčních počítačových sítí.
To znamená, že většinou nebudete muset parametry měnit. Některé
sítě umožňují komunikovat i vyšší rychlostí, jako je např.
"1200/75 CCIT", kterou je vybavena i Eureka. Počítačové sítě se
standardem Videotext vyžadují zcela zvláštní nastavení. Eureka
je provádí poloautomaticky, postup jsme popsali v předchozí
podkapitole.

26.7 Zkoušíme komunikaci - videotext

Videotextová norma se používá v několika zemích v Evropě, v
Austrálii atd. (V ČSFR zatím ne.) Ve Velké Británii se síť nazývá
Prestel, v Austrálii Viatel, v Německu Bildschirmtext.

Videotext se spouští přes funkční klávesu 2. Podmínkou je, že v
předchozím přednastavení parametrů byl přeřazenou funkční
klávesou 2 zvolen videotext.

Ve videotextu se význam funkčních kláves mění takto:

Funkční klávesa 1 vyslat hvězdičku "*"
Funkční klávesa 2 vyslat křížek "#" (hash)
Funkční klávesa 3 vyslat *00 (příkaz VT Znovu vyslat stránku)
Funkční klávesa 4 vyslat *0# (příkaz VT Hlavní index)
Funkční klávesa 5 uložit obrazovku
Funkční klávesa 6 o krok zpět
Funkční klávesa 7 nepoužita
Funkční klávesa 8 nový řádek

Funkční klávesa 1 + Př vyslat *90# (příkaz VT Ukončit)
Funkční klávesa 2 + Př ukončit funkci / volit nové číslo
Funkční klávesa 3 + Př nepoužita
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrát obrazovku
Funkční klávesa 6 + Př vyslat ** (příkaz VT Zruš řádek)
Funkční klávesa 7 + Př nepoužita
Funkční klávesa 8 + Př stav komunikace

Povšimněte si zvláštní důležitosti hvězdičky * a křížku #. Tyto
znaky se používají na začátku a konci každého příkazu videotextu.
Typický příkaz začíná hvězdičkou, pokračuje číslem, které udává
číslo stránky, a končí křížkem. Viatel zřídkakdy používá klávesy
Nový řádek.

Navažme komunikaci s videotextovou sítí a zavolejme videotextovou
databázi. Videotext inicializujeme přes přeřazenou funkční
klávesu 2. Eureka vás vyzve: "Vlož předvolené telefonní číslo".
Napište telefonní číslo. Předpokládejme, že se chceme spojit s
australským Viatelem, jehož číslo je 01955. Napíšeme tedy 01955 a
stiskneme klávesu Nový řádek. Pak se Eureka zeptá: "Videotext ano
nebo ne". Napište "Y" jako ano. Stiskněte klávesu Nový řádek a
Eureka řekne "identifikační číslo". Napíšete své identifikační
číslo Viatelu a ukončíte stiskem klávesy Nový řádek.

Viatel zavoláme stisknutím funkční klávesy 2. Eureka odpoví:
"Vytáčím 01995". Během vytáčení uslyšíte klapání. Po ukončení
volby Eureka řekne: "Čekám".

Když Viatel odpoví, Eureka řekne "oukej". Viatel obvykle odpovídá
slovem "com", po němž uslyšíte bzučení, které znamená, že Eureka
přijímá data. Až bzučení přestane, Eureka začne vyslovovat
přijatá data: "Prosím, udejte vaše osobní heslo, napište **,
pokud se zmýlíte".

Napíšete heslo. NEUKONČUJTE klávesou Nový řádek. Pokud je heslo
správné, Viatel vás pozdraví zprávou podobnou této:

Poplatek za místní hovor 18 centů
Úterý 4. srpna 1987 16.34
Dobrý den, pane Joe Bloggsi
Z D R A V Í V Á S (slovo Viatel neslyšíte, je v
grafice)
Viatel naposledy použit v pondělí 3.srpna 1987 v 16.23
Zde počítač Viatelu číslo 1
Napište # pro hlavní index

Nyní můžete Viatel používat. Pokud napíšete křížek #, dostanete
se do hlavního indexu, odkud si můžete vybírat napsáním čísla
příslušné položky menu. Z hlavního rejstříku se tedy napsáním
čísla dostáváte ke specifické informaci.

Pokud znáte číslo stránky určité služby Viatelu, můžete si vybrat
tuto stránku přímo tak, že napíšete hvězdičku (nebo funkční
klávesu 1), za ní číslo stránky a ukončíte křížkem # (nebo
funkční klávesou 2).

Ve kterémkoli okamžiku lze obsah aktuální stránky uložit do
diskového souboru stisknutím funkční klávesy 5. Tato možnost je
velmi výhodná - většina videotextových sítí si počítá poplatky
jak za počet využitých stran (různé strany mají různé sazby),
tak za dobu spojení. Šetříte si peníze, když databázi co nejdříve
opustíte; požadované informace si uložte na disk a prohlédněte si
je později.

Práci se sítí ukončíte vysláním ukončovacího příkazu. Ve většině
případů to je *90#. Můžete jej napsat, nebo použít funkční
klávesu 1.

Pokud na vás ve Viatelu čekají nějaké nepřečtené zprávy, Viatel
vás na ně před odpojením upozorní a dá vám možnost si je přečíst.
Mějte na paměti, že i po odchodu z Viatelu jste ve videotextovém
režimu. Pokud jej chcete ukončit a zůstat ve funkci Komunikace,
stiskněte přeřazenou funkční klávesu 2. Eureka vás požádá o nové
telefonní číslo, načež můžete zavěsit napsáním "H".

26.8 Zkoušíme komunikaci - přenos souborů na IBM PC

Soubory z textového procesoru vytvořené na Eurece můžete přenést
na IBM PC, kde s nimi může dále pracovat uživatel osobního
počítače. Soubory můžete přenášet po telefonu přes modem, nebo po
kabelu připojeném do sériového rozhraní obou přístrojů. Propojení
kabelu je popsáno v poslední kapitole referenční příručky.

Na IBM PC musí běžet speciální komunikační program. Jeden z
nejběžnějších se jmenuje "Crosstalk". Nadále budeme
předpokládat, že používáte tento program. Eureka nepotřebuje
žádný speciální program, všechny funkce jsou zabudovány do paměti
EPROM.

Než začnete přenášet soubor vytvořený textovým procesorem,
ujistěte se, že jste jej zapsali na disk ve formátu "MicroPro"
nebo "Text", viz kapitola 19.12. Pokud na PC používáte editor
WordStar, použijte formát "MicroPro". Jinak použijte textový
formát.

Před zahájením komunikace po sériové lince nastavte přenosové
parametry sériové linky takto:

a) Přeřazenou funkční klávesou 1 nastavte přenosovou rychlost
sériové linky na 9600 baudů;

b) přeřazenou funkční klávesou 2 nastavte počet datových bitů
sériové linky na 8;

c) přeřazenou funkční klávesou 3 nastavte formát "bez parity";

d) přeřazenou funkční klávesou 4 nastavte počet stop bitů na 1.

Nastavení ostatních parametrů nemá na funkci vliv.

Vyslání souboru z Eureky na PC provedete stiskem přeřazené
funkční klávesy 3. Eureka řekne: "Vysílání souboru, vlož jméno".
Napište jméno souboru, který chcete vyslat, pak stiskněte klávesu
Nový řádek. Eureka nahraje data z disku a řekne: "Vysílám, čekám
na přijímač". Eureka čeká šedesát sekund, než je přijímač
připraven.

Příjem souboru na PC s programem Crosstalk zahájíme tím, že
napíšeme "RX <jménosouboru>" a stiskneme Enter na počítači.
(Místo <jménosouboru> napište požadované jméno souboru na PC).
Poté začnou oba přístroje komunikovat. Eureka bude vydávat krátké
vysoké zvukové signály po každém úspěšně vyslaném bloku dat.
Chybně vyslaný blok dat se ohlásí dlouhým nízkým zvukovým
signálem a chybný blok se vyšle znovu.

Po ukončení přenosu Eureka řekne "hotovo". V případě, že nedošlo
k úspěšnému přenosu, řekne "chyba vysílání". Pokud došlo k
přerušení přenosu na straně PC, Eureka řekne "přijímač odpojen".

Postup pro přenášení souborů v druhém směru, tedy z PC do Eureky,
je podobný. Na Eurece stiskněte funkční klávesu 3 pro příjem
souboru. Na klávesnici IBM PC napište "XX <jménosouboru>". Tím se
začne udaný soubor přenášet. Pokud je přenos zdařilý, Eureka opět
odpoví "hotovo". V opačném případě hlásí chybu.

27 Překladač Basicu

Překladač Basicu v Eurece vám dává k dispozici počítačový jazyk,
který se snadno naučíte, a přitom je dostatečně výkonný, abyste
mohli tvořit počítačové programy pro různé aplikace. Například
byste mohli v změstnání potřebovat program, který za vás bude
dělat opakované výpočty.

Tato kapitola vám poskytne jen rychlokurs programování v Basicu.
Pokud byste si chtěli vědomosti rozšířit, využijte bohatou
literaturu o programování v Basicu.

I když nezamýšlíte používat Eureku jako programovatelný počítač,
nezříkejte se pročtení následujícího textu. Není obtížný a
rozšíří váš přehled o počítačích a jejich činnosti.

Nejprve zvolíme překladač Basicu stlačením funkční klávesy 6.
Pokud je hlavní paměť prázdná, Basic se ohlásí a řekne "hotovo".
V opačném případě budete dotázáni na dovolení smazat hlavní
paměť.

Po ohlášení "hotovo" je Basic připraven přijímat příkazy.

Pro programování v Basicu můžete používat český plnopis i
počítačové bodové písmo. Je však vhodnější používat počítačové
bodové písmo vzhledem k dostupnosti speciálních znaků.

Po návratu z Basicu se obnoví původní tabulka bodového písma.
Povšimněte si, že pokud změníte písmo v Basicu, po návratu do
hlavního menu bude změna neúčinná a bude platit původní
nastavení.

Ještě je třeba dodat, že klíčová slova Basicu jsou tradičně
anglická a z důvodů jednotnosti není vhodné je překládat. Eureka
bude klíčová slova Basicu tisknout anglicky a vyslovovat také
anglicky, tedy odlišně od psané podoby. Výslovnost klíčových slov
je uvedena v referenční části příručky u popisu příkazů.

27.1 První kroky

Nejčastěji užívaný příkaz Basicu je PRINT (tiskni). Přikazuje
počítači, aby vypsal informace na obrazovku. V Eurece se
informace jednak přenese do virtuální obrazovky a jednak vysloví.

Zadejme tedy jednoduchou instrukci používající tento příkaz:
Napište

PRINT 1

a stiskněte klávesu Nový řádek. Není důležité, zda používáte
velká nebo malá písmena. Basic okamžitě odpoví "jedna". (Pokud
místo toho uslyšíte "syntaktická chyba", napište příkaz znovu.
Basic je velmi puntičkářský a nemá rád překlepy).

Teď napište:
PRINT 1+2

(Nadále budeme předpokládat, že každý příkaz ukončíte stisknutím
klávesy Nový řádek.) Pokud máte potíže se znaménkem plus,
vzpomeňte si, že můžete používat znaky počítačového bodového
písma i z plnopisu. Před znak počítačového bodového písma
napíšete prefix "bod 5,6". Všechny znaky jsou uvedeny v první
kapitole referenční části příručky. Pro informaci zde uvádíme
některé znaky počítačového bodového písma, nejčastěji používané v
programování.

znaménko plus body 3,4,5
znaménko mínus body 3,6
hvězdička - znaménko násobení body 1,6
lomítko - znaménko dělení body 3,4
šipka - znaménko mocniny body 4,5 s přeřazením
rovnítko body 1,2,3,4,5,6
levá kulatá závorka body 1,2,3,5,6
pravá kulatá závorka body 2,3,4,5,6
dolar - řetězcové znaménko body 1,2,4,6
znaménko větší než body 3,4,5
znaménko menší než body 1,2,6

Poté, co jsme napsali PRINT 1+2, Basic odpověděl "tři". Co se
stalo? Výraz v příkazu PRINT se vypočetl a Basic ohlásil
výsledek. To je jednoduché, ne? Můžete napsat aritmetický výraz a
poslechnout si výsledek. Aritmetický výraz v příkazu PRINT se
někdy nazývá argument.

Abychom urychlili zápis, zavedli jsme pro příkaz PRINT zkratku.
Je to otazník ?.

Například pokud napíšete

? 2*3+5

bude výsledek "jedenáct", stejně jako kdybyste napsali

PRINT 2*3+5

Výsledek uvedeného příkladu bude 11, protože násobení se provedlo
jako první a sčítání jako druhé. Aritmetické operace mají jistou
přiřazenou prioritu: Násobení a dělení mají vyšší prioritu než
sčítání a odčítání. Pořadí výpočtu se může měnit použitím
závorek. Platí známé pravidlo, že výraz v závorce se vyhodnocuje
nejdříve. Abychom to předvedli, napište:

? 2+10/5

? (2+10)/5

V prvním případě bude výsledek 4, protože dělení 10/5 se
vypočetlo jako první. Jeho výsledek 2 se přičetl k prvnímu číslu
2. V druhém případě je výsledek 2.4, protože se změnilo pořadí
operací. Nejprve se vypočetl výsledek závorky 12, který se
vydělil pěti. (Povšimněte si, že na rozdíl od běžné české praxe
se v Basicu desetinné číslo píše s tečkou, nikoli s čárkou !)

Až doposud Basic vyslovoval numerické hodnoty. Můžeme mu
přikázat, aby vyslovoval slova? Samozřejmě, použijeme k tomu
tentýž příkaz PRINT, jen s malým rozdílem. Argument příkazu PRINT
je uzavřen v uvozovkách. Napište tohle:

? "ahoj"

(Ahoj je obklopeno uvozovkami)

Basic odpoví "ahoj". Prostě řekne vše, co je mezi uvozovkami.
Text v uvozovkách se obvykle nazývá "řetězec". Řetězce mohou
obsahovat jakékoli znaky, včetně číslic a znamének.

Abychom si ukázali rozdíl mezi řetězcem a numerickou hodnotou,
napište následující dva příklady (povšimněte si, že argument v
prvním příkladu je v uvozovkách, v druhém není)

? "1+2"
? 1+2

Výsledek není tak překvapivý, když uvážíme, že v prvním případě
se jedná o řetězec, zatímco v druhém případě o aritmetický výraz.
Překladač Basicu aritmetický výraz vždy vyhodnotí, řetězec však
nikoli, jeho obsah se pouze vysloví.

27.2 Váš první program

Nečekali jste to tak rychle, že ne? Programování v Basicu je
totiž tak jednoduché, že můžeme začít skoro hned.

V předchozí kapitole jsme používali příkaz PRINT v tzv.
konverzačním režimu. To znamená, že napsané příkazy se okamžitě
jednorázově provedou, a pak se ztratí. Takhle se ale přece
neprogramuje - program je soubor příkazů, které počítač provádí,
kolikrát vy chcete.

Program v Basicu se skládá z určitého počtu programových řádků.
Každý řádek začíná číslem, které určuje pořadí, v němž se řádky
budou provádět. Abychom to demonstrovali, napište toto:

10 ? "ahoj"

Povšimněte si, že jediným rozdílem mezi programovým řádkem a
příkazem v konverzačním režimu je číslo řádku. Pro tento
jednořádkový program jsme si zvolili číslo 10, ale čísla řádků
mohou být libovolná. Záleží na pořadí, nikoli na absolutní
hodnotě.

Jistě jste si povšimli, že po napsání předchozího programového
řádku překladač odpověděl "hotovo". Tentokrát se příkaz PRINT
neprovedl ihned, místo toho se stal součástí našeho krátkého
programu.

Chceme-li spustit tento program, stiskneme funkční klávesu 1.
Basic odpoví slovem "běží" a nato řekne "ahoj". Funkční klávesu 1
můžete mačkat kolikrát chcete a výsledek bude týž.

Přidejme k našemu programu další řádek. Napište následující
programový řádek:
20 ? "lidi"

Spusťte program, Basic vám řekne "běží, ahoj lidi". Co se stalo?
Nejprve se provedl řádek 10, který obsahoval příkaz PRINT s
řetězcovým argumentem "ahoj", takže Basic vyslovil "ahoj". Pak se
provedl řádek 20 a Basic vyslovil "lidi".

Přeskočme pár kapitol a předveďme si účinek příkazu GOTO (jdi
na). Přidáme další programový řádek:

30 GOTO 10

Tento nový programový řádek 30 řekne překladači, aby se vrátil na
řádek 10, kde program začíná. Spusťte tento program a uslyšíte,
že Eureka říká "ahoj lidi" stále dokola. Bude to opakovat pořád a
nebude reagovat na klávesnici. Podařilo se nám vytvořit klasický
programový útvar, nekonečný cyklus.

Cyklus přerušíme stisknutím přeřazené funkční klávesy 1. Program
se zastaví a Eureka řekne "přerušení".

Přerušme ale na chvíli programování. Než půjdeme dál, řekneme si
něco o proměnných Basicu.

27.3 Proměnné

Síla počítačového jazyku spočívá v jeho schopnosti zacházet s
daty. V Basicu jsou data ve dvou formách: jako čísla a jako text.
Tyto dva datové typy vyžadují dva různé typy proměnných.

Číselné (numerické) proměnné se používají k uložení čísel,
zatímco řetězcové proměnné se používají k ukládání textu.

Proměnné se v Basicu pojmenovávají jednoznakovým nebo
dvouznakovým symbolem, jehož první znakem musí vždy být písmeno.
Příkladem označení proměnných je A,A1,AB,K9. Nelze použít symbolů
9A,!F.

Proměnné můžeme označovat i delšími jmény, avšak platnost mají
pouze první dva znaky jména. To znamená, že proměnné TE,TEX a
TEXTY bude překladač považovat za shodné, totiž za proměnnou TE.

Řetězcové proměnné se odlišují znakem dolaru, připojeným za jméno
proměnné. Řetězcové proměnné jsou např. A$, A2$, K7$. Pro
numerickou a řetězcovou proměnnou lze použít týchž symbolů. A a
A$ jsou dvě různé proměnné.

Hodnotu proměnné přiřazujeme rovnítkem. Vyzkoušejme si to v
konverzačním režimu. Napište:

A=4

Eureka odpoví "hotovo". Hodnota proměnné A je nyní 4. Můžeme si
to ověřit napsáním

?A

což je příkaz PRINT, jehož argumentem je proměnná A. Basic řekne
"čtyři". A je totiž numerická proměnná zastupující aritmetický
výraz, jehož číselná hodnota byla vyhodnocena příkazem PRINT.

Teď napište
B=3

Tím jste proměnné B přiřadili hodnotu 3. Pokud napíšete

? A+B

způsobíte, že Basic sečte hodnoty proměnných A a B a oznámí
výsledek.

Udělejme totéž s řetězcovými proměnnými. Nejprve přiřadíme
řetězcovým proměnným řetězce. Napište nejprve

A$="eu"

stiskněte Nový řádek a napište

B$="reka"

Pak napište

? A$+B$

Basic vám řekne "Eureka". Povšimněte si, že řetězcové proměnné
můžeme "sčítat". Toto "sečtení" provedené s řetězci se nazývá
sloučení. Další operace, tj. odčítání, dělení nebo násobení, se s
řetězci provádět nedají.

27.4 Vstup dat

Až doposud jsme proměnným přiřazovali hodnoty v konverzačním
režimu. Je však možné přiřazovat proměnným hodnoty i v průběhu
programu.

K tomu slouží příkaz INPUT (vstup). Než jej vyzkoušíme, vyčistíme
paměť vymazáním starého programu. Provedeme to příkazem NEW
(nový). Napište NEW, stiskněte klávesu Konec řádku a váš starý
program se vymaže.

Napište následující krátký program:

10 INPUT A
20 PRINT A

Pak stiskněte funkční klávesu 1. Basic řekne "běží", načež vás
vyzve "vlož data". Tuto výzvu vytvořil příkaz INPUT. Teď čeká, až
vložíte číselnou hodnotu, kterou přiřadí proměnné A.

Napište číslo a stiskněte klávesu Nový řádek. Překladač Basicu
zopakuje číslo a ukončí program tím, že řekne "hotovo".

Teď program trochu změníme. Napište následující řádek:

20 PRINT A*2

Všimněte si, že starý řádek 20 se automaticky přepíše novým
řádkem 20. Pokud bychom napsali řádek s číslem např. 15, přidal
by se k programu mezi dosavadní řádky 10 a 20.

Program jsme pozměnili takto: Přečti číslo z klávesnice, vynásob
je dvěma, řekni výsledek a ukonči program.

Zkuste program spustit. Pokud nepracuje a uslyšíte něco jako
"syntaktická chyba v řádku 20", napište chybný řádek znovu. Basic
kontroluje syntaktickou správnost řádků, až když je provádí.

Jediný příkaz INPUT vám umožňuje vložit více než jednu proměnnou.
Zkusme si to. Příkazem NEW smažeme paměť, pak napíšeme
následující program:

10 INPUT A,B,C
20 ? A+B+C

Tento program přijme tři hodnoty z klávesnice a přiřadí je
proměnným A,B a C v pořadí, v němž je píšeme na klávesnici.
Hodnoty proměnných sečte a oznámí výsledek.

Když program spustíte funkční klávesou 1, Basic vás jako předtím
vyzve ke vložení dat slovy "vlož data". Nyní však máte na
vybranou. Můžete napsat všechny tři hodnoty najednou, oddělené
čárkami a ukončené klávesou Nový řádek; nebo můžete vkládat
hodnoty jednu po druhé a ukončit každý vstup klávesou Nový řádek.
V tomto případě Basic bude žádat o data, dokud nepřiřadí hodnoty
všem proměnným v příkazu INPUT. Můžete zkusit obě metody. Co se
stane, vložíte-li více hodnot než je proměnných? Basic nebude
brát na vědomí přebytečné hodnoty a sdělí vám to.

Příkaz INPUT lze použít pro číselné i řetězcové proměnné. Abychom
to předvedli, příkazem NEW smažte starý program a napište
následující:

10 INPUT A$
20 ? A$

Tento program čeká na textový vstup z klávesnice. Pak se text
přiřadí řetězcové proměnné A$ a vysloví.

27.5 Další programy

Doposud jsme se naučili vkládat hodnoty z klávesnice a přiřazovat
je proměnným. Umíme počítač přimět k mluvení a stručně jsme se
seznámili se skokovým příkazem GOTO, kterým Basic přechází z
jednoho řádku na druhý.

Již dokážeme napsat docela užitečné programy, které nám mohou
posloužit při opakovaných výpočtech podle stejného vzorce.
Napište tento program:

10 INPUT R
20 PRINT "Obvod je ",R*6.28319
30 GOTO 10

Tento program požádá o data z klávesnice, vynásobí je číslem
6.28319 a výsledek označí jako obvod kruhu, přičemž předpokládá,
že vkládáte poloměr.

Povšimněte si, že příkaz PRINT má dva argumenty: Řetězec "obvod
je" oddělený čárkou od výrazu R*6.28319.

Klíčové slovo PRINT můžete samozřejmě opět nahradit otazníkem.
Chtěli jsme vám jen připomenout standardní formát příkazu, který
se používá i na jiných počítačích.

Výraz R*6.28319 se dá nahradit výrazem R*2*PI. PI je předem
definovaná basicová konstanta, 3.14159.

Příkaz INPUT má zajímavou vlastnost, kterou jsme dosud
neprobrali. Umožňuje nahradit standardní výzvu "vlož data"
řetězcem podle vašeho přání. Abychom to demonstrovali, přepište
první řádek předchozího programu takto:

10 INPUT "Vlož průměr"; R

Původní výzvu nahradíme řetězcem, který bezprostředně následuje
za klíčovým slovem INPUT. Povšimněte si, že další proměnná musí
být oddělena středníkem.

Abychom shrnuli, co jsme se doposud naučili a trochu se pobavili,
napišme si další program. Předchozí program opustíme stisknutím
přeřazené funkční klávesy 1. Pak napište NEW, čímž vymažete
paměť. Nový program je:

10 INPUT "Jak se jmenuješ?"; A$
20 INPUT "Kolik ti je let?"; N
30 ? "Ahoj"
40 ? A$
50 ? "napřesrok ti bude"
60 ? N+1
70 GOTO 10

Až program spustíte a vyzkoušíte, trochu jej pozměníme a naučíme
se něco o editaci programů.

27.6 Editování programu

Povšimněte si, že každý z řádků 30 až 60 předchozího programu
obsahuje příkaz PRINT. Všechny čtyři můžeme nahradit jediným
řádkem, který vypadá takto:

30 ? "Ahoj",A$,"napřesrok ti bude",N+1

Původní řádek 30 bychom mohli přepsat novým, ale tentokrát to
uděláme jinak. Použijeme příkaz EDIT.

Příkaz EDIT vás zbavuje nepříjemné nutnosti opisovat celý řádek
pokaždé, když potřebujete opravit chybu nebo udělat malou změnu.
Příkaz vyvoláte napsáním EDIT a čísla řádku, který opravujete. Po
stisku klávesy Nový řádek se editovaný řádek vysloví a začnou
fungovat kurzorové klávesy. Pro pohyb na řádku můžete používat
levé a pravé šipky. Znak vymažete klávesou Zruš znak, z
klávesnice můžete vpisovat libovolné znaky.

Překladač Basicu při editaci také přijímá následující kombinace
kurzorových kláves:

Mezerník + horní kurzorová klávesa vyslov řádek
Mezerník + levá kurzorová klávesa hláskuj aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj aktuální znak
slovy

Nyní zkusíme pomocí příkazu EDIT změnit řádek 30:

30 ? "Ahoj",A$,"napřesrok ti bude",N+1

Napište EDIT 30. Basic řekne 30 PRINT "Ahoj". Kurzor je umístěn
na konci tohoto řádku. Zkuste kurzor posunovat kurzorovými
klávesami doleva a doprava.

Pak posuňte kurzor až na konec řádku a připište:

,A$,"napřesrok ti bude",N+1

Až skončíte, stiskněte klávesu Nový řádek. Řádek 30 se změní,
a protože nahrazuje řádky 40,50 a 60, musíme nepotřebné řádky
zrušit. Jak se ruší řádek? Jednoduše napíšete číslo řádku a hned
stisknete Nový řádek. Proveďte to pro řádky 40,50 a 60.

Náš nový program by měl vypadat takto:

10 INPUT "Jak se jmenuješ?"; A$
20 INPUT "Kolik je ti let?"; N
30 ? "Ahoj",A$,"napřesrok ti bude",N+1
40 GOTO 10

Povšimněte si, že za řádkem 30 následuje řádek 70, ale to není
na závadu. Již jsme si řekli, že záleží na pořadí, nikoli na
hodnotách.

Teď se můžete zeptat: jak se přesvědčím, že jsem udělal správné
změny? Mohu program přečíst? Ano, můžete. Říká se tomu výpis
programu a spouští se funkční klávesou 2. Stiskněte klávesu a
uslyšíte výpis programu.

Spusťte znovu tento program. Pokud jste udělali nějaký překlep,
Basic vás upozorní slovy "syntaktická chyba v řádku" a uvede
číslo chybného řádku. Chybu opravíte příkazem EDIT.

Další užitečný příkaz, který používáme při editaci programu, je
přečíslovací příkaz. Slouží k vložení několika řádků do
stávajícího programu, v jehož číslování není dost místa. Příkaz
se spouští napsáním klíčového slova RENUM (renumber - přečísluj)
a stiskem klávesy Nový řádek. Zkuste to a povšimněte si, jaký to
mělo vliv na náš program: Číslo řádku 70 se změnilo na 40. Je to
způsobeno tím, že příkaz RENUM normálně očísluje řádky od 10 v
krocích po 10.

Počáteční číslo řádku i krok číslování můžete změnit podle svého
přání. Příkaz RENUM umožňuje nastavit způsob číslování řádků. V
tuto chvíli to však nemusíte znát. Příkaz RENUM je podrobně
popsán v referenční části příručky.

27.7 Podmíněné příkazy

To, co způsobilo tak dramatický vliv počítačů na náš každodenní
život, je jejich schopnost provádět rozhodnutí podle vstupních
údajů.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Když píšete na klávesnici
Eureky, počítač v každé vteřině učiní desítky tisíc rozhodnutí:
Stále prohlíží klávesnici a provádí příslušné akce podle vašich
instrukcí. Než počítač vysloví slovo, musí provést velké množství
rozhodnutí. Je-li čas na zprávu v diáři, přeruší vaši práci
hlášením. Konečně, nedotknete-li se nějakou dobu klávesnice,
počítač sám rozhodne, že se vypne.

Basic může dělat rozhodnutí prostřednictvím podmíněných příkazů.
Předvedeme si ten nejpoužívanější, IF/THEN/ELSE (Pokud/pak/ji-
nak).

Napište následující program:

10 INPUT "Tak, kamaráde, kolik ti je?";N
20 IF N<30 THEN PRINT "To jsi zajíc" ELSE PRINT "Klaním se, velebný kmete"
30 GOTO 10

(Dejte pozor na znaménko "menší než" mezi N a 30. Použijte znaku
počítačového bodového písma z bodů 1,2,6.)

Až spustíte program, Eureka se vás zeptá, kolik je vám let. Pokud
udáte věk menší než 30, program vás označí za zajíce. V opačném
případě se vám pokloní jako velebnému kmetovi.

Povšimněte si syntaxe příkazu IF/THEN/ELSE. Podmínka vždy začíná
slovem IF. Za klíčovými slovy THEN a ELSE (ELSE je nepovinné)
následují buď čísla řádků nebo příkazy, které je třeba provést.

Uvedeme si další příklad:

10 INPUT N
20 IF N<100 THEN 10
30 PRINT "Toto číslo je větší než 99"
40 GOTO 10

Tento program vás požádá o číslo. Pokud je menší než 100, neřekne
nic a požádá vás o další číslo. Při čísle větším než 100 Basic
řekne, že číslo je větší než 100 a znovu si řekne o číslo.

Tento program opět běží v nekonečném cyklu a musíte jej ukončit
stiskem přeřazené funkční klávesy 1.

Povšimněte si několika zajímavých rysů tohoto programu: Za prvé,
za klíčovým slovem THEN následuje číslo řádku, nikoli příkaz. To
znamená, že pokud je podmínka splněna, řízení programu přejde na
řádek s uvedeným číslem. Za druhé, příkaz ELSE chybí. Pokud
podmínka není splněna, příkaz THEN na řádku 20 je ignorován a
program pokračuje dalším řádkem.

Podmínka za slovem IF může být jedním z následujících porovnání:

= (je rovno)
< (je menší než)
> (je větší než)
>= (je rovno nebo větší)
<= (je rovno nebo menší)
<> (není rovno)

V jednom podmíněném příkazu můžete zkombinovat několik podmínek
za použití logických operátorů. Jsou uvedeny v referenční části
příručky.

Řetězce také můžeme porovnávat, jak ukazuje následující program:

10 INPUT "Chceš ukončit tento program?";A$
20 IF A$<>"ANO" THEN 10

Program se vás zatvrzele vyptává, zda jej chcete ukončit, dokud
se nevzdáte a nenapíšete "ANO".

27.8 Příkaz cyklu

Již jsme se seznámili s příkazem GOTO, umožňujícím uzavření
program do nekonečného cyklu skokem z konce na začátek.
Demonstruje to následující krátký program:

10 PRINT "Ahoj"
20 GOTO 10

Když program spustíte, bude ustavičně opakovat "ahoj", dokud
nestisknete přeřazenou funkční klávesu 1, klávesu "přeruš".

Povšimněte si, že můžete také stlačit přeřazenou funkční klávesu
2, čímž program zastavíte jen dočasně. Basic řekne "pauza, budu
pokračovat po stisknutí kterékoli klávesy" a čeká na stisk
klávesy. Můžete toho využít k prozkoumání obsahu virtuální
obrazovky.

Cyklus s definovaným počtem průběhů vytvoříte příkazem FOR/NEXT.
Předvedeme si to na programu, který počítá od jedné do deseti a
pak se zastaví.

10 FOR I=1 TO 10
20 PRINT I
30 NEXT I

Klíčová slova FOR (pro) a NEXT (další) představují hranice cyklu.
Proměnná I je počitadlo cyklu. Všimněte si, že za slovem FOR jsme
počitadlu přiřadili výchozí hodnotu. Konečná hodnota stojí za
klíčovým slovem TO (do).

Počitadlo cyklu se zvětší o jednotku pokaždé, když program přejde
přes řádek s klíčovým slovem "NEXT". Pokud potřebujete, aby se
počitadlo měnilo jinak, můžete předepsat krok klíčovým slovem
"STEP" (krok), viz následující řádek:

10 FOR I=1 TO 10 STEP 2

Můžete program změnit a pozorovat, co se stane.

27.9 Obrazovkový režim

Překladač Basicu v Eurece má zajímavou novou funkci: obrazovkový
režim výstupu.

Normálně veškerý výstup vytvořený příkazem PRINT jde na virtuální
obrazovku i na reproduktor. Tomu se říká řádkový režim.

Po stisknutí přeřazeného funkčního tlačítka 3 se všechny programy
provádějí v obrazovkovém režimu. To znamená, že výstup směřuje
jen na virtuální obrazovku, nikoli do reproduktoru. Když je
obrazovka plná dat, program se zastaví a ohlásí "obrazovka je
plná, čekám". Tehdy můžete přejít do virtuální obrazovky a
prohlédnout si výstup. Jako vždy se do virtuální obrazovky
přechází stisknutím horní šipky. Z virtuální obrazovky se
dostanete stlačením kombinace "escape" - stiskem přeřaďovače a
přistisknutím mezerníku.

Po opuštění virtuální obrazovky program může pokračovat,
stisknete-li mezerník, nebo jej předčasně ukončíte stiskem
přeřazené funkční klávesy 1.

Do řádkového režimu přejdete znovu stiskem funkční klávesy 3.

27.10 Funkční klávesy v Basicu

V Basicu mají funkční klávesy tento význam:

Funkční klávesa 1 spustit program
Funkční klávesa 2 vypsat program
Funkční klávesa 3 nastav řádkový režim
Funkční klávesa 4 pokračuj v programu
Funkční klávesa 5 ulož programový soubor
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př přeruš program
Funkční klávesa 2 + Př pauza
Funkční klávesa 3 + Př nastav obrazovkový režim
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př zavedení programového souboru
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav programu

V předchozí kapitole jsme probrali většinu funkčních kláves. Je
zajímavé, že všechny funkce můžete vyvolat příslušným klíčovým
slovem Basicu. Funkční klávesy vás zbavují nutnosti vypisovat
celé slovo tím, že jej vloží do vstupního řádku samy. Vztah mezi
funkčními klávesami a klíčovými slovy udává následující tabulka:

funkční klávesa 1 RUN
funkční klávesa 2 LIST
funkční klávesa 3 MODE 0
funkční klávesa 4 CONT
funkční klávesa 5 SAVE "

přeřazená funkční klávesa 1 (vyšle znak BREAK)
přeřazená funkční klávesa 2 (vyšle znak PAUSE)
přeřazená funkční klávesa 3 MODE 1
přeřazená funkční klávesa 4 DIR
přeřazená funkční klávesa 5 LOAD "
přeřazená funkční klávesa 8 FREE

Zbývající funkční klávesy 6,7 a 8 a přeřazené funkční klávesy 6 a
7 provádějí editační funkce stejně jako v jiných příkazech.

Povšimněte si, že příkaz Adresář disku (přeřazená funkční
klávesa 4) rovněž zavede aktuální soubor po stisknutí klávesy
Nový řádek. Obdobně příkaz Zaveď soubor vyvolaný přeřazenou
funkční klávesou 5 vám dovoluje napsat místo jména souboru
otazník. Tím se dostanete do adresáře disku.

27.11 Funkce Basicu

V předchozích odstavcích jsme se zabývali především příkazy
Basicu. Zpravidla je tvoří klíčové slovo s argumentem, např.
GOTO 11.

V Basicu kromě příkazů existuje další třída stavebních bloků
programu. Nazývají se funkce. Funkce je opět označena klíčovým
slovem, ale její argument je zpravidla uzavřen v kulatých
závorkách. Pokud argument obsahuje aritmetický výraz, vyhodnotí
se. Takto vzniklá hodnota je pak argumentem funkce.

Ukážeme si to na následujícím příkladu:

10 INPUT "Vlož úhel";A
20 PRINT "jeho sinus je",SIN(A)

Uvedený program počítá sinus vstupní hodnoty. Povšimněte si, že
funkce SIN vyžaduje vstupní hodnotu v radiánech. Abychom mohli
udávat úhly ve stupních, musíme je převést na radiány funkcí RAD:

10 INPUT "Vlož úhel ve stupních";A
15 B=RAD(A)
20 PRINT "jeho sinus je",SIN(B)

Povšimněte si přiřazení v řádku 15. Klíčové slovo RAD představuje
hodnotu, kterou funkce vrací po vyhodnocení výrazu v závorkách.
Tento program bychom též mohli zapsat takto:

10 INPUT "Vlož úhel ve stupních";A
20 PRINT "jeho sinus je",SIN(RAD(A))

Argument funkce může obsahovat jakýkoli platný výraz včetně další
funkce.

Basic Eureky skrývá mnoho dalších funkcí. Jejich úplný seznam
najdete v referenční části příručky.

27.12 Vícenásobné příkazové řádky

Až doposud jsme na řádku používali jen jeden příkaz. Ušetříte
místo a zvyšíte rychlost výpočtu, jestliže do jednoho řádku
napíšete více příkazů. Příkazy jsou odděleny dvojtečkou.

Předchozí program by například mohl být napsán takto:

10 INPUT "Vlož úhel ve stupních";A:PRINT "sinus je",SIN(RAD(A))

Povšimněte si dvojtečky, která odděluje příkazy. Nevýhodou tohoto
postupu je zhoršení možnosti editace programu.

27.13 Podprogramy

Až začnete psát delší programy, zjistíte, že se na různých
místech programu objevují stejné programové řádky. Místo toho,
abyste tyto části pořád opisovali (a zbytečně tím prodlužovali
program), můžete vytvořit "podprogramy". Podprogram se volá
(uvádí v činnost) klíčovým slovem GOSUB s číslem řádku, na němž
je první příkaz podprogramu. Podprogram může obsahovat libovolný
počet programových řádků a je ukončen příkazem RETURN (návrat).

Předvedeme si to na následujícím programu:

10 GOSUB 100
20 GOSUB 100
30 GOSUB 100
40 END
100 PRINT "Ahoj"
110 RETURN

Když spustíte tento program, uslyšíte třikrát "ahoj". Je to
způsobeno tím, že podprogram začínající na řádce 100 obsahuje
příkaz PRINT "Ahoj". Podprogram se volá třikrát - na řádcích
10,20 a 30. Povšimněte si, že podprogram končí příkazem RETURN na
řádku 110, čímž se řízení vrací hlavnímu programu.

Dále si povšimněte, že hlavní program končí příkazem END (konec).
Příkaz END na konci programu nemusí být, doposud jsme jej
nepoužívali. V tomto případě ale musíme hlavnímu programu
zabránit, aby přešel do podprogramu, který za ním následuje.
Hlavní program musí končit příkazem END.

Podprogramy jsou v programování velmi důležité. Podprogram může
volat další podprogram. Může dokonce volat sám sebe, což se
nazývá "rekurzívní volání podprogramu". To ale patří do
složitějších programovacích postupů a je mimo rozsah tohoto
rychlokursu v programování. Nicméně, do začátku by to mohlo
stačit !

V Basicu Eureky je mnoho dalších příkazů a funkcí, o nichž jsme
se v předchozích kapitolách nezmínili. Jsou posány v referenční
části příručky a zveme vás k seznámení s nimi.

28 Formátování disku

Každý nový disk musí být před prvním použitím naformátován.
Formátování vytváří na disku strukturu, do níž se zapisuje text
nebo jiná informace.

Formátování zničí veškeré informace, které disk předtím
obsahoval, takže se před formátováním ujistěte, zda nemažete disk
s užitečným obsahem.

Formátování se provádí stisknutím přeřazené funkční klávesy 8 z
hlavního menu. Eureka vás žádá o potvrzení slovy "Mám formátovat,
ano nebo ne?" Stiskem "Y" jako ano spustíte formátování,
jakoukoli jinou klávesou operaci zrušíte. Pokud je disk již
naformátovaný, Eureka oznámí "Disk je už naformátován. Potvrď
formátovací příkaz, ano nebo ne". Opětným stiskem "Y" budete
pokračovat ve formátování (čímž se neodvolatelně ztratí celý
obsah disku !), jinou klávesou operaci zrušíte.

29 Připojení tiskárny

Eureku je možno připojit k černotiskové nebo brailské tiskárně
prostřednictvím konektoru sériového rozhraní na zadní stěně
Eureky. Černotiskové tiskárny mají tu výhodu, že zpravidla
vyhovují jisté normě (Epson Esc-P standard) a dají se k Eurece
připojit. V textovém procesoru, záznamníku a Basicu je tisková
funkce.

Brailské tiskárny bohužel žádnou společnou normu neuznávají,
proto ani Eureka nemá vestavěný příkaz pro brailský tisk. Abyste
vytiskli brailskou tiskárnou text vytvořený na Eurece, musíte
spustit speciální diskový program přizpůsobený konkrétní brailské
tiskárně. Dodavatelská firma vám doporučí vhodnou brailskou
tiskárnu a dodá nezbytný konverzní program.

Co se týká černotiskových tiskáren, Eureka pracuje s jakoukoli
tiskárnou vhodnou pro IBM PC kompatibilní počítače, vybavenou
sériovým rozhraním (často nazývaným interface RS-232 nebo V24).
Pokud máte tiskárnu s paralelním rozhraním, většinou ji lze
opatřit nezbytným sériovým rozhraním.

Ceny tiskáren se pohybují v širokém rozmezí a jsou závislé na
rychlosti a kvalitě tisku. Pro běžné použití doma nebo v
zaměstnání zpravidla vyhovuje devítijehličková maticová tiskárna
na dolním okraji cenového rozpětí.

Než prvně použijete tiskárnu, musíte její sériové rozhraní
nastavit na jisté známé parametry přenosu, kterým se pak musí
Eureka přizpůsobit. Jistě uvítáte, že rozsah možných parametrů
přenosu na Eurece je větší než u většiny tiskáren - například
žádná tiskárna nestačí rychlosti Eureky, což znamená, že Eureka
většinu času čeká, zatímco tiskárna tiskne.

Doporučujeme, abyste nastavili parametry přenosu na straně
tiskárny na největší možnou rychlost (nejspíše 9600 Bd), délku
slova 8 znaků, jeden stop bit a přenos bez parity. Pokud vaše
tiskárna neumožňuje toto nastavení, nastavte ji tak, jak to jde.
Dejte přednost nastavení délky slova 8 bitů, jinak byste mohli
ztratit možnost tisku kurzívou.

Po nastavení tiskárny zvolte na Eurece příkaz Režim stiskem
klávesy bodu 1 spolu s mezerníkem. Pak stlačte funkční klávesu 8,
což je příkaz "konfigurace tiskárny". Pomocí funkčních kláves 1
až 5 nastavte parametry přenosu tak, aby souhlasily s tiskárnou.
Stiskem mezerníku příkaz Režim ukončíte.

Takto zvolené nastavení se uloží do paměti a bude platit pro
všechny další výstupy na tiskárnu. (Povšimněte si, že obdobné
nastavení přenosových parametrů pro modem a sériové rozhraní,
užité ve funkci komunikace, je zcela nezávislé na nastavení
tiskárny, i když pro tiskárnu i komunikaci slouží stejný
konektor).

30 Připojení externí klávesnice

Velký kulatý konektor na pravé straně klávesnice Eureky
(pětikolíkový DIN) může sloužit několika účelům. Jedním z nich je
připojení externí klávesnice. Díky tomu můžete Eureku používat s
běžnou klávesnicí typu psacího stroje.

Eureku lze používat s běžnou klávesnicí, užívanou pro osobní
počítače kompatibilní se standardem IBM PC XT. Připojte prostě
klávesnici do konektoru a inicializujte Eureku. Některé
počítačové klávesnice se dají přepnout na normu XT nabo AT, u
těch zvolte polohu "XT". Nic dalšího není třeba dělat.

Brailská i počítačová klávesnice jsou v činnosti současně, takže
je můžete používat střídavě. Znaky z počítačové klávesnice se
ozývají stejně jako znaky z brailské klávesnice.

Všechny funkce je možno volit funkčními klávesami externí
klávesnice. Podrobnosti vzájemného vztahu mezi funkčními a
kurzorovými klávesami obou klávesnic jsou uvedeny v kapitole 4.4.

Některé počítačové klávesnice vyžadují velký napájecí proud,
čímž se baterie rychle vybíjí. baterii. Je tedy vhodné spolu s
externí klávesnicí používat síťový zdroj.

_________________________________________________________________________________