Mastering the Master

Ten titulek jsem si neodpustil, i když se týká mnohem obecněji celé platformy, nejenom modelu Master.
A o co že to jde?
Takže řeč je o počítači, který byl zván BBC podle British broadcasting company, která na začátku 80. let organizovala kursy programování v BASICu a kvůli tehdejším odlišnostem různých implementací tohoto jazyka na různých mikropočítačích hledala referenční počítač. V soutěži byl tehdy i Sinclair, soutěž byla komplikovaná, protože původně vybraný NewBrain se neuchytil
komerčně a bylo nutno vybírat znova.
Šlo o počítač firmy Acorn, původně pojmenovaný Proton (další “částicová” jména pro osmibitové počítače této firmy byla Atom a Electron), ale dnes je znám prostě jako BBC, a to model A, B, C, Master a Master Compact.
Mimochodem, ten Basic, který je zván BBC Basic, byl ve své době opravdu dobrý, ve výpočetních úlohách psaných v Basicu porážel počítač s 6502 na 1 MHz tehdejší 16bitové IBM PC.
A když začala firma Acorn osmibity opouštět a přešla na vlastní procesorovou architekturu ARM (Acorn Risc Machine, dnes je k nalezení v každém mobilním telefonu), šel BBC Basic s nimi a tak i počítače Archimedes a RiscPC lze programovat v tomto jazyku.

Takže sednete k takovému u nás neznámému počítači, připojíte disketovou jednotku, vložíte disketu a zapnete počítač.

Objeví se prompt Basicu.

Co teď?
Počítač o vlastní vůli bootovat nebude.

Příkazy pro nahrávání z disku neznáte, a pro výpis obsahu disku už vůbec ne.
A to je důvod, proč tento krátký popis píšu.
Takže:
Po zapnutí počítače, stisk shift+Break způsobí nahrání a spuštění souboru “!BOOT” z diskové mechaniky 0.
Bootovací soubor může být basic, stroják nebo script.
Soubory lze nahrávat příkazem LOAD “filename”, jména jsou do délky 7 znaků, soubory nemají žádný typ (pokud necháte nahrát nějakou binárku jako basicový program, syntaktický analyzátor vám ohlásí chybu “Bad program”).
Obsah diskety vyzjistíte zadáním povelu *CAT nebo *CAT drive s uvedením čísla mechaniky.
*CAT 0 není třeba zadávat, při vynechání čísla se bere jako defaultní mechanika 0.
“Mechaniky” jsou standardně jednodtranné 0-3, ale pokud používáte dvoustranné mechaniky, pak platí, že
0= mechanika 0 strana 0,
1= mechanika 1 strana 0,
2= mechanika 0 strana 1,
3= mechanika 1 strana 1.
Zajímavé je, že povel *CAT funguje i na magnetofonu.

Mezi magnetofonem a diskem lze přepínat pomocí *DISC a *TAPE.
Strany 0 a 2 (pokud máte jednu mechaniku) lze přepínat povelem *DRIVE.