Rozdíly ZX Microdrive a microdrive pro Sinclair QL

Jde o podobná zařízení, požívající stejné kartuše, ale nejsou stejná.

Problémy mohou nastat v případě pokusu je mezi sebou zaměnit nebo připojit ZX Microdrive k Sinclairu QL.


ZX Microdrive (zdroj)

U ZX Microdrivu je elektronika uvnitř jednotky, s napájením motoru a mazací hlavy na samostatné destičce uvnitř, u QL jsou napájecí obvody na základní desce počítače.

Na desce hlavy, která se už na první pohled u obou typů microdrivu liší, jsou osazeny jiné pasivní součástky.

U ZX se liší bias odpory pro kladné a záporné toky pro zápis s odůvodněním, že mazací hlava už v jednom směru bias zanesla, zatímco u QL jsou odpory stejné velikosti.

Největší rozdíl je v použití signálu pro ochranu před zápisem.

U ZX jde signál write protect do ULA v ZX Interface 1 a ochranu samotnou si pak řeší software (je softwarově možné ochranu překonat).

U QL není write protect do IPC ani ULA vyveden a místo toho přímo řídí read/write signál jdoucí do ULA na microdrivu, využívá k tomu i u ZX Spectra nevyužitý kontakt na write protect spínači.

QL se pak u kartuše chráněné proti zápisu snaží zapisovat (neví, že nemůže), ovšem microdrive místo povelu pro zápis dostane povel pro čtení.

QL má jinak dělaný mazací signál, se zpožděním tvořeným na základní desku přidaným kondenzátorem na bázi tranzistoru pro mazání, mazací proud je navíc vyšší než u ZX.

U QL jsou obě datové linky zapojeny přes 33k ohm na -12 V, u ZX přes 10k ohm na zem (překonává se tím impedance sběrnice a zabraňuje prodlužování sestupných hran).

ULA je hybridní digitálně-analogový obvod, proto čistě digitální náhrada (CPLD, FPGA, …) není u QL kvůli této změně zapojení (-12 V místo země) jednoduše realizovatelná.

(Nejspíš jsou u ZX Interface 1 obě datové linky prohozeny nebo špatně označeny, ale na funkci to nemá vliv.)

Microdrivy v ICL One Per Desk mají napájení 5 V zvnějšku, hodnoty pasivních součástek odpovídají těm použitým u QL, zapojení ochrany proti zápisu je na nich ale jako u ZX Microdrive.

QL a ZX Interface 1 mají otočený rozšiřující konektor, což by při připojení ZX Microdrivu vyžadovalo dlouhý kabel z pravé strany QL běžící pod/nad Microdrivem a jdoucí do něj z jeho pravé strany (a prohodit horní a dolní řadu pinů), případně mít microdrive otočený slotem pro kartuši dozadu (a křížit kabel).

Kvůli odlišně zapojené ochraně proti zápisu pak QL s připojeným ZX Microdrivem nebude vědět, zda je kartuše chráněná, a bude pokračovat v přepisování i chráněné kartuše, protože ZX Microdrive si neumí sám přepnout signál zápisu na čtení.

Pokud nepočítáme problém s ochranou proti zápisu a se samotným fyzickým připojením, je možné narazit na takové kusy ZX Microdrive, které fungují u QL, i když kvůli rozdílnosti pasivních součástek a jejich tolerancí je to individuální.