VideoCast: rychlost MSX Turbo-R a akcelerace Apple II

Rychlost. Rychlý jako Jaguar, silný jako medvěd.

Běžné MSX má Z80 na taktu 3.58 MHz.

MSX s turbem (nebo MSX2+) má Z80 obvykle s taktem 5.37 nebo 8.06 MHz.

Ale MSX Turbo-R má sice takt 7.16 MHz, ale místo Z80 na tomto taktu pouští druhý procesor R800, který vykonává instrukce rychleji a tak prý výkon odpovídá Z80 na 28.6 MHz.

Zkusíme si to.

A pak je tu Apple II.

Původní Apple ][, Apple ][+ i Apple IIe mají 1.023 MHz (][ a ][+ mají procesor 6502, ale IIe má vylepšený 65C02).

Apple II GS umí sice v základu běhat na stejné frekvenci kvůli kompatibilitě, ale má i svůj rychlejší režim 2.8 MHz (a 16bitový procesor 65816 místo 6502).

Pak je tu ještě Apple //c Plus, které má zabudovaný akcelerátor vycházející z čipu RocketChip a s pomocí cache běhá na 4 MHz (sběrnice a videopaměť ovšem běží na původní rychlosti 1.023 MHz).

Naše měření může být zkresleno tím, že moje Apple II GS má TransWarp GS, akcelerátor na 16 MHz.

Podobně jako u Apple //c Plus pracuje i u akcelerovaného II GS sběrnice a videopaměť na původní frekvenci a procesor běží rychleji díky cache (u Transwarpu GS může být cache 8 nebo 32 KiO).

Protože se původní procesor odstraňuje a Transwarp GS obsahuje procesor vlastní, je možné, že cache funguje i při přepnutí na původní kmitočet a tudíž i při “vypnutém Transwarpu” počítač přeci jen urychluje.

A když už jsme u těch akcelerátorů, zkusíme, jak si s naším testem v Basicu poradí Apple IIe taktované na 16.6 MHz!

Tak se na to podívejte ve videu.

A to video je ZDE:
https://youtu.be/vpFOvMNKjqY