VideoCast: zpracování více programů a okna na Enterprise 64

Navazujeme na na minulý článek o možnosti mít v paměti počítače uloženo více programů v Basicu.

Enterprise 64 se už v minulých VideoCastech objevila aspoň dvakrát a tak ji nebudu znovu představovat.
Oddemonstrujeme si, že opravdu umí mít v paměti více programů najednou, a grafický subsystém tohoto zajímavého počítače nám předvede, jak se vypořádá s obsluhou oken.

Upozorňuji, že jsem nastavoval úrovně hlasitosti jednotlivých záběrů tak, aby příliš nekolísaly, ale bohužel exportem z .mov (který YouTube nezpracuje korektně) do .mp4 se provedené změny zvukových stop ztratí.