ZX Magazín

Puf, a byl pryč.

Kdo?
Obsah webu zxm.speccy.cz.

Nacházel se na něm, kromě jiných užitečných věcí, archiv ZX Magazínu, ale i jiných československých spectristických časopisů (jako byly Your Spectrum, X-magazín a další).

Bohužel, server speccy.cz migruje na zabezpečené technologie, web přechází na https, protože už nežijeme v té době, kdy spojení s BBS nebo mainframem mohlo být plaintextové.

Má to svoje mouchy, třeba se na web už nedostanete z platformy, která nemá aktuální prohlížeč s poslední podobou SSL.
Takže třeba browsení z Contiki na Commodore 64 už nemá šanci.

Taky vás každou chvíli bude buzerovat hláška, že certifikát není platný nebo je podepsán neznámou certifikační autoritou a zda si má prohlížeč přidat bezpečnostní výjimku (v “bezpečném” nastavení prohlížeče si pak nepřidáte nic a web prostě neuvidíte).

Na druhou stranu bude menší riziko, že se někdo pokusí server zneužít pro těžbu kryptoměn, rozesílání spamu nebo že bude místo ZX Magazínu a Fifa vkládat svoje reklamy.

Nedávno jsem vytvořil update, ale ten se teď na webu asi hned neobjeví.
Proto dávám (dočasný) odkaz ke stažení zde na blogu.

ZX Magazíny jsem přeorganizoval, aby byly v adresářích srovnány za sebou při třídění podle jména.

Takže v názvu je nejprve rok, pak teprve číslo.
Rok není dvouciferný, ale čtyřciferný, aby se správně třídil i přechod přes rok 2000.

A především, v balíku jsou jen samá pdf.
A to včetně čísel, která jsou jinak ke stažení jen jako zararované jpegy!

Už v roce 2002 při vytváření prvních pdf pro elektronickou distribuci jsme se s Nobym snažili používat co nejnižší verze pdf, aby bylo možné ZX Magazín otvírat ve starších verzích Adobe Readeru (třeba na 68k Macintoshi, Amize nebo Acornu).
Jak jsou na tom pdf, vytvářená v poslední době (hlavně z nascanovaných obrázků), bohužel nevím.
Snad bude ještě možnost (při zprovoznění starého Macintoshe s Adobe Acrobatem) přeuložit pdf v nižší verzi.

https://uloz.to/!e9DHvZfEzXDn/zx-magazin-zip

Díky Logoutovi vznikla nová stránka ZX Magazínu na adrese zxm.cz.

Pak tu máme otázku autorských práv.

Práva k jednotlivým článkům mají jednotliví jejich autoři, autorem časopisu jako celku je ten, kdo jej uspořádal a vydal.

Osobnostních autorských práv se nemůžou autoři vzdát a jejich smrtí zanikají.
Majetkových autorských práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřenosná, ale dají se dědit a zanikají až 70 let po smrti autora nebo posledního z autorů.

ZX Magazínu se týká majetkové právo dílo užít rozmnožením, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti.

ZX Magazín vydávalo postupně několik autorů:

První byl David Hertl jako fyzická osoba (od května 1988 pod názvem Spectrum, 12 čísel, od srpna 1989 jako ZX Magazín; nepleťte si Spectrum se zpravodajem Spectrum 602. ZO Svazarmu).
David se k otázce autorských práv nevyjadřoval, ale proti sdělování ZX Magazínu veřejnosti nikdy neprotestoval.
Navíc tehdy platil zákon 35/1965 Sb. (a později 89/1990 Sb. s účinností od 1. června 1990), který byl jiný, než dnešní, neb například počítačový program nepovažoval za autorské dílo (ovšem jeho znění se mi nepodařilo nalézt).

Proxima v.o.s., která vydávala ZX Magazín v letech 1992-1994 (MK ČR 5293, MIČ 47 845, ISSN 1210-4833) je od roku 2009 zaniklá. Pokud nemá nástupce, majetková práva by měla přejít na Státní fond kultury, který ale tuto odúmrť nespravuje. Nástupcem ve vydávání ZX Magazínu byl ještě za doby fungování Proximy Heptau, dědí tedy její majetková práva.
Nicméně Proxima u jiných svých autorských děl (programů) již roku 1998 svolila s volným šířením, mohlo by se týkat i ZX Magazínu (nedaří se mi ale přesné znění jejich prohlášení najít). Proti sdělování ZX Magazínu veřejnosti nikdy neprotestovala.

Roky 1995 a 1996 měl pod palcem Heptau (jako fyzická osoba pod IČO), jako vydavatel má stále živnost aktivní.
Nicméně mám dojem, že sám jednu dobu provozoval web, kde byly články ze ZX Magazínu, čili prováděl sdělování veřejnosti.

Od roku 1998 do konce roku 2001 vydával časopis Matsoft.

Od roku 2002 do posledního vydaného čísla 2004 vydával časopis Noby (kterému tehdy klesl počet předplatitelů X-Magazínu pod 10 a rozhodl se vydávat raději diskovou přílohu k ZX Magazínu).
(Mimochodem, v té době na tom ZX Magazín nebyl o moc lépe. Matsoft časopis přebíral s asi stovkou předplatitelů a předával jej dál s asi dvaceti.
V dnešní době obliby retra, kdy Juiced.GS přechází z černobílého na barevný tisk a Retro Gamer se z čtvrtletníku stává měsíčníkem, je asi těžko pochopitelné, že byl tehdy úpadek zájmu o platformu až tak obrovský.)

(Já jsem sice jako autor do ZX Magazínu psal a sázel jsem jej, ale jako vydavatel jsem nefiguroval. V roce 2002 a 2003 ani nejsem uveden v tiráži v redakční radě, kde jsem byl jinak uváděn od roku 2000.
Mimochodem, na disku mám pořád zbytky rozpracovaného posledního nevydaného čísla 3/2005-4/2006.)

5.3.2008 pak ZX Magazín v databázi Ministerstva kultury ČR pod číslem E 5293 (evidován tehdy ještě stále pod Heptauem) končí.

Po celou dobu existence webu zxm.speccy.cz s elektronickou distribucí časopisu (která fungovala minimálně od roku 2002) nikdo z vydavatelů neprotestoval, ba ti, co se aspoň nějak tvářili, se tvářili souhlasně.

Tolik k jednotlivým vydavatelům a jejich právům.