Úpravy československého mikropočítače Consul 2717 “Zbrojováček” během výroby

Ačkoli se vyrobilo jen něco přes 8 000 těchto počítačů (pravděpodobně do 10 000 kusů), existují 4 varianty počítače:

1) ověřovací série 30 kusů, zřejmě samostatné stanice bez podpory sítě.
Nemá větrací štěrbiny na dně a v krátké svislé stěně horní části.
Po zapnutí se hlásí BASIC-G (lze upravit na pozdější verzi).

2) počítače vyrobené do 31.8.1989, samostatné stanice bez podpory sítě.
Obsahuje úpravu B (adresace sběrnice).
Některé stroje vyrobené v červnu a červenci 1989 mají zaměněné odpory R12 a R11 ve zdroji.
Po zapnutí se hlásí BASIC-G (lze upravit na pozdější verzi).

3) počítače od 1.9.1989 do 31.8.1990, určené pro zapojení do počítačové sítě nebo práci s disketovou jednotkou 8″.
Obsahuje úpravy A (oprava zobrazování a signálů pro počítačovou síť, úprava ROM), B a úpravu zdroje – delší chladiče diod a jiný obvod buzení.
Po zapnutí se hlásí Basic-G (lze upravit na pozdější verzi).

4) počítače od 1.9.1990, určené pro zapojení do počítačové sítě a k práci s 5.25″ nebo 8″ disketovou jednotkou.
Mají posílený zdroj s větším chladičem a přidanou malou destičkou plošného spoje. Úpravy A, B, C (úprava zdroje, další úprava ROM).
Po zapnutí se hlásí Basic-G.

Počítač má bílý luminofor (v katalogu označen jako C2717) nebo zelený luminofor (v katalogu značen jako C2717.2).
Počítače se zeleným luminoforem se prodávaly dráž (C2717 stál 12 200 Kčs, C2717.2 stál 12 600 Kčs).
(Nepotvrdil se tedy předpoklad, že podle barvy luminoforu by bylo možné rozeznat starší a novější verze počítače.)

(Mimochodem, cena jedné učebny 271/1+10 byla čtvrt miliónu, 271/1+15 přes 300 000 Kčs.
K 1.11.1990 je známa instalace asi – nechtělo se mi je přesně počítat – 200 učeben, z toho celé 2 na Slovensku – Dům mládeže Zápotockého 12, Šaľa a ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica.)

A teď k jednotlivým úpravám:
jako první byla zavedena úprava B (adresace sběrnice):
spočívá v přerušení spojů od čipu B6 (noha 14) a čipu B7 (noha 14).

Úprava A, zavedená s podporou sítě a disketovek 8″, v sobě zahrnuje vlastně několik úprav:
1) Výměna ROM – výměna všech 8 EPROM (původní 603.511 až 603.518 za novější 603.511/01 až 603.518/01).
2) přivedení napětí +5V přes odpor (470 R) na stínění sedmikolíkového DIN konektoru pro připojení magnetofonu a počítačové sítě.
3) odstranění chyby v zobrazování (při rozšířeném zobrazení 64 znaků na řádek při plném jasu jsou na levém okraji obrazovky svítící body, lze ověřit z Basicu povelem OUT’F7,1) odpojením kondenzátoru C6 (82 pF) mezi čipy A17 (7430) a A18 (7496).
4) nastavení přepínačů 10101000 (jednoúrovňové přerušení na pinu 2/III uzemní, nepovolí přerušení od vysílání, na pin 1/II přivede A5 a uvolní vysílač linky).

Úprava C přišla s možností připojit 5,25″ disketové jednotky (k počítači je stále možno připojit 8″ disketovky nebo, se speciální verzí CP/M, i oboje současně). Taky se skládá z několika úprav:
1) výměna ROM (mění se jen dvě EPROM, 603.513/01 a 603.514/01 za nové 603.513/02 a 603.514/02, ostatní zůstávají v modifikaci 603.51x/01).
2) úprava zdroje – disketové jednotky 5,25″ nemají vlastní zdroj a jsou napájeny z počítače, kde musí být zdroj posílen.
Modifikace je poměrně složitá a obsahuje opět několik úprav pro různé modifikace zdrojů (jen obvod buzení tranzistoru SU 169 se měnil během výroby 3x), dala by se zestručnit na ty vizuálně nejnápadnější změny takto:
Větší chladič stabilizátoru 12 V (tvar J místo U).
Doplnění nějakých součástek, změny drátových propojů a doplnění přídavné destičky plošného spoje – montuje se pod stabilizátor a uchycuje se šrouby držícími jeho chladič.

K zavedení úpravy zdroje pro připojení 5,25″ disketovek došlo někde mezi počítači 6669 (nemá úpravu) a 7578 (má úpravu).

Z poslední doby existuje ještě jedna úprava, a to modifikace ROM pro použití čtečky SD karet PMD-32-SD, kdy se 603.513/01 nahrazuje obsahem označeným 603.513/32 (ostatní zůstávají v modifikaci 603.51x/01).
Protože PMD-32-SD má vlastní napájení, nevyžaduje ani u starších počítačů úpravu zdroje a stačí jen úprava EPROM (plus úpravy, které nejstarším modelům umožní práci s disketovou jednotkou obecně).
(Pro připojení PMD-32-SD k C2717 je nutný interface s 8255, označovaný jako I2717. Původně takový vyrábělo v.d. Kret se sídlem v Olomouci.)

Literatura:
Ing. Anna Slámová, Ing. Pavel Berlínský, Zbrojovka Brno:
Úpravy CONSUL 2717 provedené během výroby. Aktuality Consul 2717 č. 07, 8/1990