VideoCast: analogové výpočetnictví – Calculo Analog Computer

Nezapomínáme na analogové počítače?

Již dříve jsem psal o analogových strojích, zejména o stavebnici Edmund Analog Computer.

Bylo to v článcích Analogové výpočetnictví: Edmund (část I.), Analogové výpočetnictví: Edmund (část II.), odkaz na nascanovaný původní anglický manuál byl v článku Analogový počítač Edmund (podruhé).

A protože ani na tak jednoduché analogové stroje, jaké tyto trojice potenciometrů s měřákem představují, nezapomínáme, podíváme se na příbuznou a dokonce o rok starší konstrukci, Calculo.

Kolébkou této stavebnice bylo středisko vědeckých materiálů, divize vědeckých knihoven, tedy se dá předpokládat, že profesionálové na vzdělávání připravili svůj výtvor kvalitně.

Oproti pozdějšímu Edmundovi má větší a čitelnější měřák, možnost přepínat rozsahy měření a má jiné stupnice.

Ve videu zjistíte, že Edmund má stupnice čtyři – lineární, logaritmickou, na třetí je vzestupně číslován sinus a sestupně cosinus, na čtvrté je podobným způsobem vynesen tangens a cotangens.

Calculo oproti tomu má stupnice tři – lineární, logaritmickou a stupnici pro výpočty složeného úrokování, k tomu má ale další samostatnou sadu tří stupnic pro balistické výpočty dráhy náboje letícího z děla, stupnici pro výpočet výšky a vzdálenosti předmětu viděného pod určitým úhlem, poslední stupnice je k počítání lomu paprsku s úhlem dopadu, úhlem lomu a indexem lomu.

Edmund je tedy určen k počítání poměrně obecně, zatímco Calculo je víc problémově orientované, na řešení konkrétních typů úloh.

Bohužel 60 let stáří i způsob konstrukce (zatímco Edmund se musí pájet, Calculo lze sestavit bez pájení spojováním pomocí šroubků) se na stavebnici podepsalo a nevodivá vrstva na kovových materiálech bez provedení pořádné rekonstrukce brání normálnímu užívání.

Snad si aspoň vy užijete video.

TADY je!