Video: Interface BB-1 pro domácí automatizaci na ZX81

Pomocí interface BB-1 můžeme ovládat domácí spotřebiče.

Neznáte interface BB-1?

Je to produkt americké firmy Byte Back Company, určený primárně pro americké klony ZX81, tedy počítače Timex Sinclair 1000, Timex Sinclair 1500 a Timex 2068.

V podstatě jde o osmibitovou bránu, která má na výstupech 8 relé a rovněž má 8 vstupů, které je možno číst.

Takže všech 8 výstupů ovládáme zápisem do jednoho bajtu a stejně ta jednobajtově se čtou i vstupy.

Stav výstupních relé je indikován LED diodami.

Relé jsou na 24 V, takže primárně s nimi nesepnete 230V přívod, ale to se dá vyřešit (například pomocí 24V relé spínat další 230V relé).

Znáte světelnou fontánu v Jindřichově Hradci?

Můj původní plán byl použít 8 elektromagnetických ventilů na vodu a s jejich pomocí tvořit “vodní scrolltext” a grafické obrazce (široké, z pochopitelných důvodů, 8 pixelů).

Nikdy jsem se k tomu nedostal – ostatně o podobných interface se v 80. letech hojně psalo, vznikly i celé standardizované protokoly pro ovládání domácnosti, jako X10 (například pro Aquarius a Tandy CoCo), ale v důsledku takovou automatizaci nikdo nepoužíval a lidi na počítačích hráli Jet Set Willyho.

Stojí ovšem za to takovou věc alespoň vidět, a od toho je tu 3-5minutové video.