PMD a přenos dat

Většina lidí si myslí, že počítač je nástroj k přehrávání hudby, ke koukání na filmy a prohlížení fotek.

.V tom případě je PMD-85 počítač.
Na hudby jsou tu programy Skladatel (pro jednohlasou) a Musica (pro vícehlasou hudbu).
S filmy by se to nějak udělat dalo.
A o těch fotkách vás jistě přesvědčí Logoutův obrázek:

Fotka černošskýcho bráchy na C2717. Maxi king.

Hlavně ale počítače slouží ke sběru, zpracování a výměně dat. na to je PMD bohatě vybaveno.
Vezměme to ale odzadu:

Consul 2717 není v tomto směru vybaven skoro vůbec.
Má sedmikolík pro připojení magnetofonu, na který je vyvedena i síť, a to takto:
1 – MGZ – zápis dat do magnetofonu
3 – MGČ – čtení dat z magnetofonu
2 – 0V – společná zem pro magnetofon
4, 6 – D1, D2 – diferenciální datová linka
5, 7 – H1, H2 – diferenciální hodinová linka
Detailní zapojení lze nalézt na výkresu 604.133, který i s uvedenými údaji patří k příručce “Technický popis, Příručka pro údržbua opravu”, která se dá sehnat na internetu.
C2717 ale neumí mód terminál.
C2717 nemá paralelní rozhraní ani jedno (klasické PMD má hned dvě), nemá ani sběrnici HP-IB, kterou je PMD vybaveno (a kterou lze rovněž použít i jako další paralelní či sériové rozhraní).
C2717 má vyvedenou pouze část systémové sběrnice, ale to,jaké signály jsou kam vyvedeny, o tom rozhodují propojky uvnitř počítače, takže přesné zapojení nelze poskytnout – a periferie by s tím měly počítat, aby na počítači, který má jinak vyvedené signály na sběrnici, po připojení takto nepřizpůsobivé periferie něco nevyhořelo.

Odhlédnu-li od počítačů Maťo (který neznám a znát nejspíš ani nebudu, protože je normálně nesehnatelný, podle dostupných informací ale kromě konektoru pro připojení monitoru a kazeťáku žádné další nemá), jsou ostatní PMD i Didaktiky naopak ideálním trojem pro výměnu informací.
Pochopitelně je rovněž vybaven magnetofonovým vstupem. Na konektoru DIN jsou rozmístěny signály takto:
1 – MGOUT
2 – GND
3 – MGIN
Pozor je si třeba dávat u PMD 85-1, kde záleží na polaritě signály, u ostatních verzí je záznam na polaritě signálu už nezávislý.

Co se týče převodu dat po magnetofonové lince do PC a z PC, doporučuji stáhnout si PTP Manager a doprovodné utility na této stránce:
pmd85.djb-studios.com/wiki/Download
Najít se dají i další jednodušší, ne tak komplexní utility.
Sice ne ohromující rychlostí, ale převedete takhle 99.9% všech potřebných dat. Jedinou nevýhodou zůstává nutnost pořídit si x86 PeC vybavenou dostatečně novými Windows, která bude zabírat vedle PMD místo na stole.

Ze ZX Spectra můžete snadno načíst obrázek použitím grafického editoru GRED.
Ten, kromě jiných zajímavých věcí, jako je třeba ukládání obrázku pro PMD-85 ve formě MADLOAD (nahrávání po definovaných čtverečcích), umí číst i obrázky uložené na kazetě ve formátu ZX Spectra. Obrázek načte a jednoduchým způsobem (odstraněním atributů a reorganizací obrazových dat) překonvertuje do PMD.

Pokud sháníte pro PMD kopírovací program, nejlepší je asi Well+.

Síť (sériová V.24, nicméně propojení více PMD bylo opravdu možné realizovat pomocí síťových modulů PMD-70 podobně jako u Consulu) je na samostatném konektoru. proudová smyčka je realizována tak, že log. 0 je signalizován proudem <4 mA, log. 1 proudem 20 mA. Na PMD jsou linky zapojeny jako pasivní (t.j., pokud dobře chápu, proud dodává druhá strana). zapojení konektoru DIN je toto:
2 – GND
1, 4 – DIN+/- – data in
3, 5 – DOUT+/- – data out
To je údaj z příručky. Pro znalce – použity jsou tyto čtyři signály: TxD, RxD, TxC, RxC.
Jak lze V.24 (v režimu terminálu, tedy nikoliv na C2717, který režim terminálu neumí) přenášet data do a z PMD využitím řídících kódů INBLOCK (04h), OUTBLOCK (02h) a JUMP (05h), jsem psal v minulém příspěvku.

Dále má PMD vyvedenu, stejně jako Consul 2717, část systémové sběrnice – má ale vyvedeno víc signálů a na ustálených místech:
Signály na pinech konektoru FRB jsou (od 1 do 30):
GND, -5V, A6, A3, A2, A5, A4, A0, A1, A7, GATE1, OUT0, GATE0, OUT1, INT, CLK0, I/OR, D7, /RESET, D6, /Φ2(TTL), D7, I/OW, D3, D1, D2, D0, D4, +5V, +12V
Je tak možné připojovat další zařízení přímo na sběrnici. PMD má, narozdíl od C2717, oddělenou sběrnici optočleny, takže nehrozí odpálení jádra počítače. U C2717 si při připojování dávejte pozor.

Dále má PMD 85 připojeny dvě paralelní brány. jsou vlastně realizovány jedním obvodem 8255, brány A a B jsou vyvedeny na každý konektor zvlášť, brána C je mezi oba konektory rozdělena tak, aby mohla sloužit jako řídící signály pro brány A a B. Po zapnutí Monitor inicializuje bránu A v módu 2 a bránu B jako výstupní v módu 1. Kromě toho (a invertorů) má každý konektor i signál V/V, kterým periferie určuje přepínáním směru budiče, zda bude brána A/B zapojena jako vstupní nebo výstupní. Log 1 (nebo nezapojeno) je pro výstup, log 0 (např. propojením s pinem 1 – GND) je pro vstup.
Zapojení pinů na konecktorech FRB (od 1 do 20) je toto:
GPIO0:
GND, invertor 1 výstup, invertor 2 výstup, invertor 2 vstup, invertor 1 vstup, invertor 3 výstup, invertor 3 vsstup, V/V, PC7, PC6, PC5, PC4, PA1, PA0, PA3, PA2, PA5, PA4, PA7, PA6.
GPIO1:
GND, invertor 1 výstup, invertor 2 výstup, invertor 2 vstup, invertor 1 vstup, invertor 3 výstup, invertor 3 vsstup, V/V, PC3, PC2, PC1, PC0, PB1, PB0, PB3, PB2, PB5, PB4, PB7, PB6.

Kromě toho má PMD ještě jednu sběrnici, IMS-2, což je z licenčních důvodů jinak pojmenovaná HP-IB. Ta se v 70. a 80. letech používala pro připojení různých mměřících a laboratorních přístrojů, dokonce je realizována jako síť, do které je možné připojovat zařízení hned několik. V některých laboratořích se dosud používají přístroje, připojené k počítačům HP-85 nebo k jejich sourozencům prostě proto, že je to jednodušší, než roubovat osvědčenou sběrnici na moderní PC.
Sběrnice byla dostatečně popsána v Amatérském Rádiu A/9 1986.
Na PMD-85 je v podstatě realizována použitím samostatné 8255, na kterou je HP-IB protokol naroubován softwarově.
Z PMD zařízení používají komunikaci po HP-IB disketovky MFD-85 a PMD-30.
Pokud zrovna nepotřebujete používat zařízení, které se přes HP-IB připojuje, můžete 8255 využít pro paralelní komunikaci. Zapojení vývodů na konektoru FRB (1-30) je toto:
nic, PC2, PC1, nic, PC3, nic, nic, nic, nic, PC6, PB4, PA3, PC4, A2, nic, PC5, nic, PA1, nic, PC7, PA0, PA7, PA6,nic, PA5, PA4, nic, nic, nic, nic.

Podstatná informace je, že jak GPIO, tak HP-IB (IMS-2) se dají na PMD 85 obsluhovat normálně z Basicu.
Není tedy potřeba psát rovnou programy ve strojovém kódu.