QLUB adaptér

QLUB bývalo QL Users Bureau.

Tedy Sinclairův oficiální klub uživatelů jeho počítače QL.

(Deset čísel oficiálního časopisu tohoto firemního uživatelského klubu najdete u Dilwyna.)

Dnes je to “Q-Lan to USB Bridge“, nenápadný adaptér pro připojení sítě Q-Lan přes USB k PC.

Adaptér na jedné straně komunikuje s PC přes USB, na kterém je virtuální sériový port.

Na straně druhé, kde je 3,5 mm jack konektor, přijímá a odesílá Q-Lan a ZX-Net pakety.

Ano, QLUB adaptér komunikuje i se ZX Spectrem, pokud má ZX Interface 1, Disciple nebo jiný interface se síťovým rozhraním ZX-Net!

Na straně PC je emulátor QL, který přes virtuální sériový port (v emulátoru zařízení SER_) komunikuje s QLUB adaptérem.

Znamená to ovšem, že QL emulátor v PC není plnohodnotně připojení na Q-Lan (ZX-Net), protože autoři emulátorů se síťovým připojením ani nepočítali a zhusta je neimplementovali.

Máme ovšem nějaké javovské a pythonovské scripty, které slouží k odeslání nebo přijetí souboru a nahrazují tak chybějící možnost mít na PC spuštěný fileserver.

(Sám jsem kdysi uvažoval o podobných zařízeních, která by ovšem místo USB měla Ethernet a umožňovala by propojení dvou QL na velké vzdálenosti přes Internet – už v úvahách to ale ztroskotalo na tom, že timeout by byl pravděpodobně kratší, než běžné zpoždění odpovědi z druhé strany.)