Zapojení konektorů FK-1

Podívejme se, jak jsou vyvedeny jednotlivé signály na konektory FK-1.

.Pokud se podíváte na desku reálného počítače FK-1 ze Státního statku Klíčany, zjistíte několik věcí:

1) k počítači se má připojovat zdroj, monitor, disketovka, klávesnice, myš, sériový a paralelní výstup.

2) na počítači najdete jeden jediný nebo dokonce žádný FRB konektor a tím to hasne.

3) z 1 a 2 plyne, že není kam periferie připojovat.

FK-1 základní deska

Při bližším pohledu je jasné, že FK-1 používá to, co se objevilo třeba u Apple II pro připojení klávesnice nebo joysticku: patici DIL místo konektoru.
Zatímco ale vývody devítipinového Canonu pro sériový výstup nebo pinové lišty pro disketovou jednotku si snadno odvodíte, příslušné vývodu na patici budete hledat jen těžko.

Takže:

(uvažujme desku orientovanou součástkami k vámi a myším FRB konektorem dolů,jako na obrázku):

Na desce vlevo dole vidíte několik plošek. K nim se připojuje napájení přivedené z neupraveného zdroje PMD-10, kterým se originální počítače FK-1 opravdu napájely.
Plošek je šest a nejsou ke zdroji připojeny všechny. Odshora dolů jsou označeny jako:
/DTR
/RTL
+12 V
zem
+5V
zem
Vývod /DTR patří přivést na konektor sériáku.
Mezi /RTL a zem se připojuje resetovací tlačítko (na fotografii není osazeno, montuje se do rámu v jeho horní levé části, kde vidíte otvor).
Počítač se resetuje zásadně tímto tlačítkem. Při vypnutí a zapnutí se totiž jeho jednoduchý řadič můžee snadno dostat do stavu, kdy aktivuje zápis na disketu, a pokud je nějaká v jednotce vložena, něco vám na ní smaže.
Diskety se tedy do počítače vkládají vždy až po zapnutí,a resetuje se nikoliv vypnutím a zapnutím, ale resetovacím tlačítkem!

Na levé kovové bočnici jsou dva konektory DIN.
K hornímu jsou připojeny drátky, přivádějící na něj videosignál.
Pokud by chyběly, najdete videosignál na dvou ploškách v pravém dolním rohu desky. Levá je samotný videosignál, pravá z nich je zem.
Na níže umístěný DIN konektor se obvykle přiváděl sériák.

Na obrázku vidíte jediný FRB konektor (X5), a ten je určen pro myš. Může však být rovněž zapojen jen jako patice.

Prázdné “konektorové” patice jsou při spodním okrai desky vlevo čtyři (nebo tři plus FRB konektor myši), zleva doprava:
paralelní konektor (X2), sériový konektor (X3), klávesnice (X4), myš (X5).

Disketová jednotka se připojuje k patici (X1) umístěné při horním okraji desky zhruba ve středu její šířky.

Zbývá ještě jedna patice (X6), umístěná svisle v pravém horním rohu desky, která je určena propřipojení”alfanumerické zobrazovací jednotky” AZJ-462, a jsou na ni vyvedeny jednotlivé synchronizační signály obrazu.

Číslování vývodů na vodorovně orientovaných paticích (což jsou všechny kromě X6) je z pravého horního rohu (pin 1) horní řadou pinů doleva (1-8) a pak zleva dprava dolní řadou (9-16).

Paralelní port je zapojen takto:
1 – /STRT
2 – PE
3 – /ERR
5 – /ACK
9 – T5
10 – T0
11 – T4
12 – T1
13 – T6
14 – T7
15 – T2
16 – T3
Piny 5-8 jsou nezapojeny.

Sériový port:
9 – R-
10 – R+
11 – T-
12 – T+
Ostatní piny jsou nezapojeny.
R+/- je připojeno na RxD čipu 8251, T+/- je připojeno na TxD čipu 8251.
/DTR je vyvedeno na plošku u “konektoru” napájení.

Konektor klávesnice:
slouží k připojení bezkontaktní klávesnice s hallovými snímači Consul 262.3 nebo příbuzné.
1 – +5V
2 – zem
3 – /R1
4 – /R3
5 – /R5
6 – /R7
11 – /R6
12 – /R4
13 – /R2
14 – /R0
15 – /STB
16 – +5V
(na piny 7, 8, 9, 10 je zřejmě přivedeno +5V)

Konektor disketové jednotky je zapojen takto:
1 – /WP
2 – zem
3 – /TΦΦ
4 – /INDX
5 – /DIR
6 – /STEP
7 – /HL
8 – /T43
9 – /S1
10 – /S0
11 – kostra
12 – kostra
13 – kostra
14 – /WD
15 – /WE
16 – /RD

Zapojení konektoru myši je toto:
1 – zem
3 – zem
(poznámce “až 8 a 9” nerozumím)
10 – aX
11 – T2
12 – bY
13 – bX
14 – aY
15 – T1
16 – +5V

AZJ je zapojena takto:
2 – /VID
4 – VS
6 – HS
9 až 15 – zem

Ještě poznámka – existují zachovalé desky počítače FK-1 bez zdroje a osmipalcových mechanik.
Nezahazujte je!
Zdroj PMD-10 lze nahradit jakýmkliv běžným PC zdrojem (+5 a +12 V).
8″ mechaniku lze nahradit upravenou 1.2 M mechanikou 5.25″, návody se dají najít na internetu (tu a viděl jsem ještě jeden jiný TU).

Doufám, že tyhle informace budou někomu prospěšné.
Jinak na stránce Zdeňka Houšky najdete nascanovaná schémata FK-1