Používáme osmibit seriózně: VIC-20

Zrovna VIC-20 je příkladem počítače seriózně naprosto nepoužitelného.

Byť reklamní slogan, který jej prodával, zněl “opravdový počítač za cenu hračky”, ve skutečnosti šlo spíš o hračku, která se jako opravdový počítač tvářila.
22 znaků na řádek a 3 kýblobajty RAMěti opravdu nejsou něco, co využití počítače obzvlášť usnadňuje.
Přesto jsme už viděli, že VIC-20 dokáže i to, co bychom od něj nečekali.
Umíme ho připojit do cloudu a stahovat data a soubory z internetu, případně je tam i ukládat.
Umíme využít i přístup k terminálovým službám přes internet.
Přes výrazná omezení v zobrazování textu se na VIC-20 dají hrát textové hry.
A navzdory klackům házeným pod nohy ze všech stran najdeme na VIC-20 i “first person” doomovací 3D hry (dokonce z roku 1983).
Přesto mne překvapilo, když jsem našel další využití, které se navíc prolíná s dalším častým koníčkem, kterému lidé spojení s historickými počítači propadají.
Švéd Anders Persson pro VIC-20 velde různých kytarových ladiček, textového editoru TextWalker a podobných utilit vytvořil i tester PMR vysílaček.
Samozřejmě mne zajímalo, o co jde, co testuje, jak to testuje, a podobně.
Princip je využitelný i na počítačích jiných značek (snad kromě ZX-80 a ZX-81 bez AY interface), proto ani nebudu uvádět listing a jen popíšu funkci.
Utilita slouží k měření dosahu v konkrétním terénu.
Potřebujete samozřejmě dvojici PMR vysílaček (nezapomeňte, že zařízení, která splňují podmínky veřejného oprávnění k provozu na PMR pásmu, mají neoddělitelnou anténu a výkon do 0.5 W), z nichž aspoň jedna má funkci VOX (t.j. vysílání se dá aktivovat hlasem bez nutnosti stisku PTT tlačítka).
VIC-20 (nebo jiný počítač) naprogramujete tak, aby v určitém intervalu (například 300 sekund – 5 minut) vydal tón (v tomto případě na 15 sekund).
Vysílačku s VOX funkcí položíte ke zvukovému výstupu z počítače.
Pak už jen chodíte po krajině a víte, že každou pátou (podle nastavení) minutu (tedy v případě 300 sekund vždy 5, 10, 15, 20, 25 minut) na vás počítač pošle 15sekundové pípnutí (nezapomeňte, že povolená délka relace je omezena – nepřetržitý pískot blokuje zbytečně kanál).
Pak už lze dovodit, že v případě dosahu pípnutí uslyšíte. V případě, že jste mimo dosah, pak v očekávaný čas neslyšíte nic.
Tímto způsobem můžete prochodit celé okolí a testovat, kam až se ze svého domácího stanoviště (odkud na vás pípá počítač) dovoláte.